Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser

 

ПЕРСПЕКТИВЕ ТРГОВАЊА АКЦИЈАМА ТЕЛЕКОМА У СВЕТЛУ АКТУЕЛНЕ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ И ТРЖИШНИХ ОКОЛНОСТИ

 

Моделом поделе бесплатних акција који је спроведен, бесплатне акције ће бити подељене радницима, бившим радницима и пензионерима по процењеној вредности компаније. Пошто је тржиште показало да нико није спреман да инвестира по тој цени у Телеком ,  највероватније ће почектом трговања цена акција нагло пасти.
Разлози за то ће бити нереално висока процена вредности, несразмерно велика понуда у односу на тражњу акција и шпекулативне акције инвеститора на берзи које ће имати за циљ што већи пад цена акција.
Држава ће кривицу за пад цена акцјиа правдати тржишним разлозима што није тачно јер је намерно превеликом проценом учињен пропуст.

Проценом која је урађена, исто тако је и смањен процентуално учешће запослених и пензионера у укупном капиталу компаније Телеком Србија а.д.

Улога Синдиката у овом тренутку би требало да буде континуирани сет активности према држави, медијима и самим акционарима да би се људи на прави начин припремили за берзу. Искуства из свих претходних приватизација су показала да Менаџмент, држава и брокерске куће и банке ангажоване од стране истих немају интерес да акционарима дају неопходну едукацију и правилне информације да би се спечила стихија и распродаја акција по нереално ниским ценама.

 

 Како се објављује подела акција?
Поделу акција објављује  Агенција за приватизацију Републике Србије тако што објављује позив за упис у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на читавој територији Републике Србије.
Агенција за приватизацију Републике Србије такође објављује и поделу акција, колико је грађана стекло право на исте у складу са Законом и подзаконским актима.

Централни регистар хартија од вредности-које улоге има?

Централни регистар хартија од вредности Републике Србије је институција која води јединствену евиденцију ималаца хартија од вредности. То значи да овај регистар води евиденцију колико одређено лице има и којих акција.
Након што Агенција за приватизацију Републике Србије изда Решење о подељеним акцијама, на основу истог се врши упис у Централни регистар хартија од вредности Републике Србије. Тек након извршеног уписа акционари у складу са Законом могу располагати акцијама као са својом имовином.

Акционари - обавештавање?
Акционаре обавештевају: Синдикат, удружење акционара, медији, брокер и др.
Акционари се могу потпуно информисати, и на то имају апсолутно право, о својим правима произашлим из права поседовања хартија од вредности, о начину поделе акција, њиховим ценама на тржишту и др.

Уговори које акционар потписује са банком?
Да би могао бити третиран као активан акционар и да би могао учествовати у управљању компанијом, примати дивиденду и продавати своје хартије од вредности, акционар потписује следеће Уговоре са банком или брокерском кућом:

  1. Уговор о отварању власничког рачуна – Отварањем овог рачуна и превлачењем акција са привременог рачуна на власнички се власништво над акцијама сматра активним.
  2. Уговор о обављању брокерских послова – неопходан Уговор којим се омогућава трговање хартијама на берзи
  3. 2 Изјаве : Шаблонски , законом прописани документи којима акционар изјављује да је упознат са правилима трговања и ризицима трговања на берзи
  4. Уговор о отварању новчаног рачуна са банком : Због специфичног пореског третмана прихода од продаје акција, акционари морају да отворе посебне рачуне ради трговања хартијама од вредности

 
 Акционари банка?
Код продаје акција великих компанија (НИС ад Нови Сад, АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА АД БЕОГРАД) акционари су упућивани у банке да продају своје акције. Том приликом нису информисани у потпуности о својим правима, о кретању цене хартије, о начинима продаје, предностима или манама чекања са продајом. Велики број акционара је тако продавао акције које је добио одмах, чиме су остварили продају значајно испод вредности по којој су могли да продају акције да су причекали (пример цена акција НИС ад Нови Сад цена 18.03.2011. године је износила  460,00 динара, а 03.08.2011. 865,00 динара).

Информације - синдикат?
Искуства са приватизацијом НИС-а говоре да је синдикат  до момента трансофрмације активно био укључен кроз свог консултанта и велики број трибина а након трансформације и изласка на берзу, систем информисања акционара је узео менаџмент који је активно управљао и управља информацијама у интересу већинског власника.
Време је показало да су људи који су веровали менаџменту и интенцијама банке са којом је рађено су остварили велики губитак, негде око 50-60% у периоду краћем од годину дана.