Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Osiguranje zaposlenih u Preduzecu
Solidarna pomoc Preduzeca
Akta, zakoni, pravilnic, uputstva ...i
Регије
Regije

Stranica Glavnog odbora IO

 

 
 
 
 
 
Страница Извршног одбора

16. новембар 2016.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 16.11.2016.године, у Јагодини, одржана је седница Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије, на коме је разматрана актуелна ситуација у Синдикату и ЈП „Пошта Србије“
Акценат је стављен на две најзначајније актуелне теме у овом тренутку а то су :

  • Однос Владе РС према запосленима у ЈП по питању неуставно смањених зарада у новембру 2014 и  неизвесности повратка истих на претходни ниво
  • Судбина запослених на одређено време, којима је престао радни однос на основу Закона о забрани запошљавања

Одлучни смо у ставу да је по питању зарада учињена велика неправда према запосленима у јавном сектору. Нарочито се то односи на наше Предузеће, које спада у ред најуспешнијих,уплаћује велика средства из добити у Буџет РС, уз то није директни корисник буџетских средстава и са више од 60% свог пословања учествује на отвореном тржишту у борби са често нелегалном конкуренцијом.
Пуне две године ми на свим нивоима указујемо на ту неправду. Пре 18 месеци смо поднели тужбу Уставном суду преко наше централе КСС, а у више наврата смо се обраћали премијеру и надлежним министарствима, као и заједничким дописима са другим репрезентативним синдикатом у Пошти и наравно преко Конфедерације слободних синдиката. Последње такво писмо послато је из Конфедерације слободних синдиката 20.10.2016. године, а у припреми су нова обраћања синдиката поште, како институцијама Владе тако и широј јавности. Тражимо јасан одговор у што краћем року и у зависности од одговора ћемо реаговати онако како синдикат једино и може.
По питању проблема који је тренутно актуелан, а који ће у данима који долазе ескалирати све више, а тиче се запослених на одређено време, којима су истекли двогодшњи уговори, ситуација је такође неизвесна и веома напета. Запослени (првенствено наши чланови) свакодневно врше притисак и траже заштиту своје егзистенције. Ми смо тим поводом такође послали писма премијеру, министрима привреде, финансија и министарству за рад, у коме смо били на разговору са помоћником Зораном Лазићем. Општи је утисак да као и до сада када се нема јасних критеријума по било ком основу, приступа се генерализацији и уравниловци, а онда највише страдају они који никако не би требали. Пошти се већ годинама даје сагласност на план по коме има 15000 запослених и одобрава се маса за зараде за толики број. Не треба занемарити ни чињеницу да менаџмент Поште чини све што је у њиховој моћи и довијајући се на разне начине покушава да задржи те запослене у систему, али то не омогућава квалитет живота какав доликује једном оваквом систему. Зато нам није јасна уредба - закон који забрањује пријем људи (они су већ садржани у броју и маси), који су својим вишегодишњим радом и залагањем с правом очекивали да тај квалитет у раду резултира и пријемом у стални радни однос. Уколико законодавац (који је ван снаге ставио и Закон о раду и потписане колективне уговоре) сматра да треба увести ред у јавни сектор и натерати субјекте да утврде оптималан број запослених, има начина да из тога изузме нас који смо то већ одавно урадили.
Овакви проблеми доводе, између осталог, и до непријатних ситуација какве су биле пре пар дана, где су гужве у поштама наишле на негативне коментаре чак и медија из јавног сервиса, који поуздано знамо имају персоналне проблеме можда и веће него што су наши.
Поводом репортаже РТС-а од 14. новембра у којој се критикује ЈП „Пошта Србије“ због великих гужви и недостатка радника на нашим шалтерима, недопустиво је да нико из Предузећа није на то реаговао и заштитио интерес Предузећа и достојанство наших радника.
Чињеница је да смо као Јавно предузеће ограничени разним уредбама-законима, па и уредбом којом се ограничава број запослених, заједно са кадровском политиком која се води унутар Поште, довела нас је у ситуацију да ми немамо довољно извршилаца на технолошким радним местима. Ми то знамо, али и јавност треба да зна, да већина наших поштара на годишњи одмор иде само када колеге пристану да раде и њихов посао, да не постоје замене, чиме се крше њихова законска права.
Већ дуже време покушавамо да укажемо на ове проблеме, активно смо учествовали у свим процесима који би требало да побољшају тренутну ситуацију, али се проблеми не решавају, а цех плаћају радници.

______________________

10. август 2016.

ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ

Извршни одбор је анализирао спровођење договора о решавању проблема са радницима на одређено време којима истичу уговори и констатовано је да се овај проблем, за сада, решава у складу са договором и предвиђеном динамиком.
Што се тиче зараде из добити последња информација са седнице Надзорни одбор Предузећа је да се не очекују проблеми. Ми очекујемо да ће се формирањем Владе Србије створити услови за добијање свих сагласности те да се до краја овог месеца мора знати датум исплате.

____________________

08. август 2016.

О АКТУЕЛНИМ ТЕХНОЛОШКИМ ПРОБЛЕМИМА СА РУКОВОДСТВОМ
ФУНКЦИЈЕ ЗА ПОШТАНСКУ МРЕЖУ

У Београду је одржан састанак Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије са представницима пословодства Функције за поштанску мрежу где се расправљало о следећим темама:

  • Мопеди и бицикли (набавка, експлоатација, уговорни односи);
  • Правилник о статистици и нормама;
  • Торбе – одећа – обућа (набавка и рокови испоруке);
  • Недостатак извршилаца на технолошким радним местима;
  • Судска писма (нов начин уручења судских писама, проблеми на достави);
  • Моторизована достава;

Што се тиче проблема око набавке, експлоатације и поштовања уговора за мопеде и бицикле, директор Ђерић је истакао да је спор око нове набавке мопеда уследио због престанка производње мотора ''Томос'' и немогућности понуђача да исти испоручи. У понуди је  други тип мотора, скоро истих карактеристика као претходно наручени, само што се ради о четворотактном мотору. Предузеће је покренуло процедуру и нови контигент мотора се очекује у септембру месецу. Навео је да је Надзорни одбор Предузећа донео Одлуку о расходу основних средстава, што ће омогућити да се испоштују уговори и да мопеди и бицикли за које су запослени потписали уговоре (под условом да је истакао временски перод предвиђен самим уговором) сада могу да пређу у њихово власништво. Проблеми у експлоатацији мотора, односно проблем око уступања мотора колеги који је на замени када је у питању годишњи одмор (било које одсуствовање), је на самом раднику да ли ће уступити мотор или не, јер по Уговору није у обавези. Синдикат се обавезао да ће са терена прикупити информације о неправилностима у примени одредби уговора и доставити Функцији за поштанску мрежу како би се ти проблеми решили.
Што се тиче Правилника о статистици и нормама, односно његове примене, Синдикат је изразио своју забринутост због кашњења у изради овог Правилника од кога се много очекује и који је предуслов за решавање мноштва проблема. Директор Остојић је објаснио да је урађена апликација, да информатичари раде на њеном усавршавању и да се у септембру очекује презентација, на којој ће се видети први извештаји.
По питању торби, одеће и обуће, руководилац Службе Пејовић је упознао присутне да је набавке обуће у току.
- За зимску обућу пустиће се налог добављачу у току ове недеље и 60 дана је рок за исппоруку.
- За летњу обућу чека се сагласност свих чланова Комисије у току ове недеље, како би се процедура окончала у децембру, а у марту-априлу би била испорука.
- Одећа (џемпери, кошуље) испорука у октобру.
- Торбе за поштоноше – ова набавка касни због система јавних набавки, а финализација се очекује у априлу.
- Фасцикле за Постекспрес и достављаче тренутно се врши подела.
Од ове године право на службену одећу имају и сви запослени који раде на пословима прераде, као и запослени у РЈ ''Одржавање'' и РЈ ''Хибридна Пошта''.

На питање потпредседника шта се дешава око недостатка извршилаца у технологији, као и иницијативе Синдиката да се цена часа за запослене на ПП пословима повећа, директор Ђерић је одговорио да Мрежа у оквиру својих надлежности излази у сусрет свим оправданим захтевима и да је то проблем који траје и који није лако решити.
Иницијатива за повећање цене радног часа за раднике на ПП пословима није у домену ове Функције.
Што се тиче рејона (удвајање, временски период рада на два реона, награђивање поштара који раде удвајање рејона), отворена је дискусија и дате су бројне примедбе на понашање појединих руководилаца на терену. Након тога је директор Ђерић тражио да му се достави списак поштоноша од којих је тражено да раде удвајање рејона без њихове сагласности, или да раде два рејона наизменично, како би могао да одреагује и реши проблем.
Директор Остојић је упознао присутне о новом начину уручења судских писама који се усаглашава са Високим саветом судства и презентовао је како та писма треба да изгледају. Навео је првенствено које ће олакшице имати поштари приликом уручења, да ће коверте имати ознаке и да ће на наличју коверте бити понуђене више опција које ће поштар моћи да заокружи, тј.  неће морати да пише разлог зашто није уручено писмо.
По питању моторизоване доставе, интересовало нас је који су финансијски ефекти овог пројекта и његова оправданост. Руководилац Службе за доставу Пејовић, изнео је кратак извештај о доступности поштанске мреже, као и о побољшању моторизоване доставе, и о конкуренцији. Навео је погодности као што су планирање (динамична достава), а да је највећи помак унапређење универзалног сервиса, односно покривеност територије.

____________________

27. јун 2016.

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије је у склопу својих редовних активности одржао састанак са директором Предузећа, Миланом Кркобабићем и његовим сарадницима.
Разговарало се и указали смо на све оно што нас тренутно мучи и прави проблеме запосленима. То су пре свега зараде, исплата зараде из добити, тражење решења за раднике на одређено време којима по уредби Владе у јулу треба да се раскину угвори, као и о радницима који су ангажовани на основу привремених и повремених послова. Такође смо подсетили пословодство на проблеме који се јављају због недостатка извршилаца у технологији, проблеме са мопедима, али смо разговарали и о међуљудским односима и стању у ПЈ ''Шабац'', као и о преласку радника из администрације на технолошка радна места.
Оно што тренутно свакако највише интересује све запослене је да ли ће и када ће бити исплаћена зарада из добити. Договорено је да ће се учинити додатни напори како би до исплате дошло како је и планирано, у току јула месеца. За сада све иде у том смеру.
Што се тиче радника на одређено време којима истичу уговори, директор је обећао да се активно тражи решење и то тако да задржимо раднике који већ раде, који су оспособљени и обучени за рад у Пошти и који су то својим ангажовањем заслужили. Договорено је и да се приликом израде ребаланса плана пословања разговара о радницима на ПП пословима и да се предложи повећање цене радног часа поменутим запосленима, што би њихову зараду приближило заради запослених на тим пословима у Предузећу.
Обећано нам је и да ће у најскорије време бити припремљене одлуке о расходу како би запослени којима су истекли уговори за мопеде, могли да постану њихови власници.
Директор нам је пренео да ће врло брзо обићи ПЈ ''Шабац'' како би се сагледали проблеми и предузеле мере у циљу поправљања нарушених међуљудских односа.
Заједнички је договорено да се поново активира идеја формирања заштитних радионица са циљем да се уваже и заштите ПТТ радници са утврђеним инвалидитетом, као и сви они који су агажовани на местима за које нису радно способни, а могли би доприносити систему радећи неке друге послове.

И на крају, а можда најбитније, директору Кркобабићу смо пренели наше и незадовољство наших чланова социјалним и материјалним положајем због ниских зарада. Тражили смо да се то незадовољство схвати крајње озбиљно.
_____________________

05. јун 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јуче је одржан састанак Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије са директором Предузећа и његовим сарадницима. Главне теме су биле зарада из добити, стање у технологији (број извршилаца на достави и шалтерима) и нова организација Предузећа.
Што се тиче зараде из добити догађаји би требало да се развијају на следећи начин: У наредних седам дана биће донете потребне одлуке у нашем Предузећу  (02. јуна је на Влади усвојен финансијски извештај за 2014. годину и тиме су се створили предуслови за даље кораке). Следи одлука Извршног одбора Предузећа о расподели добити (до краја следеће недеље), а након тога Надзорни одбор треба да донесе своју одлуку чиме ће сви кораци који се тичу нашег Предузећа бити завршени. Затим следи сагласност Владе РС.
У периоду пред нама сву своју енергију и ресурсе ћемо усмерити ка томе да до исплате дође што је пре могуће. Пратићемо помно све што се дешава и обавештаваћемо вас о свим детаљима у вези са овом материјом, и молимо вас да не наседате на лажне информације и провокације којих је свих ових година било. Верујте нама.
Скренули смо пажњу директору Предузећа на проблем са мањком извршилаца у технологији и да смо дошли у ситуацију да радници на достави не могу да користе годишње одморе и да су преоптерећени. Договорено је да ће то бити једна од тема за седницу Главног одбора која је заказана за 17. јун у Београду и коме ће присуствовати и директор Кркобабић. Према његовим речима у кратком року се очекује да се новом организацијом обезбеди одређен број извршилаца, који ће се појавити као вишак у администрацији, а којима ће бити понуђено да наставе да раде у технологији и тиме помогну колегама и дају свој допринос Предузећу. Формирана је радна група и узели смо учешће у раду Комисије која треба да дефинише потребан број извршилаца за све послове и у свим организационом целинама.
Директору је речено да ће на седници Главног одбора две главне теме бити зарада из добити и технолошки проблеми (број извршилаца и ГПЦ).
Тражили смо и да се покрене процедура како би запослени благовремено заменили мобилне телефоне (ове године стичемо право на то). Речено нам је да је покренут поступак  јавне набавке и да ће телефони стићи у току ове године.
Захтевали смо и да се убрза рад на формирању Комисије која треба да се бави објектима за одмор и рекреацију запослених. Очекујемо да на овом пољу остваримо значајан помак.
Директор нас је обавестио да је покренут процес редефинисања односа са Телекомом и да следи потписивање уговора о свим аспектима наших међусобних односа. Ово је за нас веома битно, јер је Телеком наш највећи пословни партнер који нам ’’доноси’’ више од петине пословног прихода.

___________________

07. април 2015

Извештај са седнице Извршног одбора

Извештај са седнице Извршног одбора која је одржана у уторак 07. априла, а где се расправљало о актуелној ситуацији у Предузећу и Синдикату.
МИШЉЕЊЕ О НОВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА: Према обавези из важећег Колективног уговора, дали смо Мишљење на предлог организације Предузећа. Мишљење је састављено на основу бројних консултација унутар Синдиката, али и на основу неколико састанака са пословодством. Оградили смо се од начина формирања неких регионалних радних јединица, јер не видимо начин њиховог успешног функционисања, а изразили смо и противљење спајању радних јединица ''Одржавање'' и ''ПТЛ''. Комплетно Мишљење можете погледати на нашем сајту.
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА (МОТ): Чланови Извршног одбора су упознати са апликацијом МОТ, која је битан део пројеката који нам престоје и којима ћемо се бавити током ове године. Чланови радне групе су добили могућност да приступе тој апликацији у смислу тестирања. Подаци који се добијају на такав начин су од изузетног значаја за доношење правилних пословних одлука.
СПОРАЗУМ О НЕСМЕТАНОМ РАДУ СИНДИКАТА: Споразум којим се регулишу односи између Синдиката и Послодавца је у завршној фази. Потрудили смо се да нађемо најбоља решења с обзиром на опште трендове, који су за синдикате негативни. Битно нам је да се нашим активистима обезбеде услови за рад и спровођење планираних активности, којих ће бити све више и више.
ВРАЋАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗАПОСЛЕНИМА: Конкретизовали смо иницијативу са прошле седнице о стављању у функцију објеката за одмор и рекреацију запослених. Већ следеће недеље очекујемо разговоре са директором Предузећа коме ће бити предати конкретни предлози за враћање и стављање на располагање капацитета на Златибору, Космају Брњачком Бањи, на Рибарцу, у Бањи Кањижа и на планини Дивчибаре.
ЗАШТИТА НАШЕ ИМОВИНЕ: Извршни одбор је донео одлуке везане за очување и газдовање имовином Синдиката ПТТ Србије. У току су преговори око закупа пословног простора у власништву Синдиката (ЈПМ БГД 103) и договорене су активности око реализације издавања овог простора. Такође је донта одлука да се финансијска средства Синдиката због могућег ризика пребаце у Банку Поштанска Штедионица.
СЛАВА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ: 7. априла је у просторијама Синдиката ПТТ Србије обележен верски празник Благовести – Слава нашег Синдиката како то налажу наши обичаји. Тим повод ће се 18. априла у ресторану Језеро организовати дружење наших чланова из целе Србије. Прослави ће присуствовати и гости из Пословодства и колеге из поштанских управа околних земаља.
ПРОБЛЕМИ СА ПОРЕСКОМ УПРАВОМ: Разматране су информације са терена да наши запослени добијају опомене да су учинили порески прекршај. Чињеница је да је грешком Пореске управе у једном месецу, свим запосленима, у пореску основицу ушле три уплате (тиме смо сви потпали под солидарни порез). Договорено је да се пошаље упутство, а сви запослени који су добили опомене треба да се обрате економској служби у својој радној јединици, где ће добити упутство за даље поступање.
ОБИЛАЗАК СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: Одлучено је се у наредном периоду интензивирају обиласци синдикалних организација.

______________________

16.03,2015.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Извештај са седнице Извршног одбора која је одржана у понедељак 16. марта, а где се расправљало о актуелној ситуацији у Предузећу и Синдикату.
ПРАВИЛНИК О СТАТИСТИЦИ И НОРМАМА: Формирана је радна група са задатком да се изради Правилник о статистици и нормама. То је за нас јако битан догађај, јер је нови Правилник основа за пуно активности које нас чекају. Од суштинске важности је да тај документ буде урађен квалитетно, јер очекујемо да то буде полазна основа за решавање нагомиланих проблема, пре свега у технологији. Упоредо са израдом овог Правилника радиће се на провери и доради методологије калкулације прихода и трошкова обрачунатих по трошковном принципу, затим израда предлога и тестирање предложеног модела варијабилног обрачуна зарада, а све то треба да резултира закључењем Анекса Колективног уговора. Рок за завршетак свих ових активности је 30. новембар.
МИКРО И МАКРООРГАНИЗАЦИЈА: Обављена је радна посета Радној јединици Ужице где је главна тема била нова организација Поште. Састанку су присуствовали и руководства радних јединица Шабац и Ваљево које би заједно са РЈ Ужице требало да чине нову регионалну Радну јединицу. Сматрамо да су овакви састанци последња прилика да се укаже на проблеме и недостатке предложене организације од стране руководстава радних јединица. Очекујемо да се на састанцима који следе покаже више отворености и храбрости како би се анализирале сви потенцијалне опасности које са собом носи нова организација. Синдикат ПТТ Србије очекује врло брзо позив директора Предузећа на радни састанак где ћемо разговарати о нашим примедбама које смо доставили и објавили на нашем сајту. Сматрамо да је ово веома битна тема која ће битно утицати на положај Предузећа и запослених и да тој теми морамо посветити дужну пажњу.
КАШЊЕЊЕ ИЗЛАСКА ПОШТАРА НА РЕЈОНЕ: Тренутно је велики проблем са кашњењем изласка на доставу због лоше организације процеса припреме за доставу. Према нашим информаицјама разлози су кашњење општег реда превоза, реда превоза, завођење пошиљака у ''Пост-тису'' као и ношење постекспрес пошиљака до петсто грама од стране поштара. Тражићемо разговор са одговорним технолозима у Предузећу како би се ови проблеми превазишли, али је очигледно да се у технологији мора запослити адекватан број извршилаца као и да се морају обезбедити адекватна средства и услови за рад.
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА: По завршном рачуну, добит за претходну годину је 2,7 милијарди динара. Претходну годину смо завршили са 15.015 запослених, а просечна зарада је била 43.314 динара. И у овој пословној години пошта Србије послује позитивно. Очекујемо да запослени и ове године учествују у подели онога што су зарадили и по том питању се већ предузимају активности.
ВРАЋАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗАПОСЛЕНИМА: Покренули смо иницијативу да се од Предузећа захтева да се апартмани на Златибору ставе на коришћење запосленима. Сматрамо да у Предузећу има пуно болесних, као и родитеља чија деца су болесна, и којима би пријао боравак на овој планини. Такође покрећемо иницијативу да се затражи помоћ како би се адаптирали објекти за одмор радника и како би се они такође ставили на располагање запосленима.
СТИМУЛАТИВНИ ОДЛАЗАК: У складу са најавам од стране Владе Републике Србије, а где се јасно говори о вишковима запослених у јавном сектору, заузели смо став да је потребно да се издвооје средства за стимулативни одлазак из Предузећа, као вид решавања евентуалног проблема.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

 

 

Web prezentacija KSS-a
Sabra travel

Акције

Belvi Travel

Ordinacija Zora

bitsyu

Пријавите се на
нашу mailing листу

 

 

Регија 2 Регија 1 - Београд Регија 3 Регија 3 - Централна Србија Регија 4