Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Osiguranje zaposlenih u Preduzecu
Solidarna pomoc Preduzeca
Akta, zakoni, pravilnic, uputstva ...i
Регије
Regije

Stranica Glavnog odbora IO

 

 
 
 
 
 

 

У сусрет колективном преговарању


Иако постоји развијено радничко и социјално законодавство, колективни уговори нису изгубили на свом значају пошто они имају основни циљ да квалитативно и квантитативно побољшају услове рада у односу на закон. Очигледна сврха колективних уговора је у утврђивању већих права, повољнијих услова рада и других права која нису утврђена законом.
Несумњиво је да је колективно преговарање најбољи начин за регулисање односа социјалних партнера, а све у сврху социјалне стабилности, избегавања конфликта или њихово свођење на најнижу могућу меру. Социјални дијалог није сам по себи циљ већ средство да се дође до социјалног консензуса.
И у овом циклусу колективног преговарања пред нама су сличне дилеме са којима смо се суочавали и у претходним преговарачким процесима. Да ли бити тврд у преговорима или избегавати конфликт са противничком страном чинећи уступке. Свакако да емоције треба оставити по страни, настојати да се сачувају суштински интереси а не унапред заузети ставови, припремити више различитих опција за постизање најбољих решења и утврдити заједничке објективне критеријуме како у погледу процедуре тако и самог предмета преговарања.
Ако пођемо од претпоставке да је колективни преговор за ЈП ПТТ један од бољих из групе код послодавца, може се закључити да је већина тема већ усаглашена. Ипак има значајних ствари које су нејасне и за сада неусаглашене.Треба поново отворити питања зарада,зараде из добити,вишка запослених. Такође су занимљиви предлози око плаћеног одсуства, накнада зарада за инвалиде, материјалне помоћи деци умрлих радника, аконтације трошкова запослених на изаслању. Право на солидарну помоћ и начин исплате треба да претрпи измене.
Треба узети у обзир и став Уставног суда у вези чл.179 ЗОР-а да се мора спровести кривични поступак за кривично дело и утврди кривица,па тек онда следе санкције од послодавца.
Мишљења сам да у поступку преговарања ради закључивања КУ у Пошти Србије,треба сарађивати и са синдикатима који имају мање од 10% запослених у свом чланству,ради изражавања интереса запослених учлањених у те синдикате.

Значајан посао је пред радном групом за израду колективног уговора. Очигледно је да ће неке мере најављене од стране оснивача значајно утицати на овај наш општи акт, а ту пре свега мислим на измене Закона о раду, корпоративизацију јавног предузећа, нова организациона шема итд. Увек постоји јасна жеља од стране синдиката да побољша основни текст колективног уговора, али узимајући у обзир прилике и амбијент у коме делује наша фирма, то препознајемо као отежавајућу околност за постизање доброг договора. И поред свега наведеног са оптимизмом гледамо на завршетак овог посла.


Славко Топалов

Facebook

Sabra travel

Акције

Belvi Travel

Ordinacija Zora

bitsyu
 

 

Регија 2 Регија 1 - Београд Регија 3 Регија 3 - Централна Србија Регија 4