Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Stranica Glavnog odbora Sindikata
Aktivnosti sindikalnih organizacija
Stranica Predsednistva Sindikata PTT Srbije

Zakoni i pravilnici

Pitanja za pravnika

 
Youtube kanal Sindikata PTT Srbije
 
Facebook stranica Sindikata PTT Srbije
 
НОВОСТИ

22. новембар 2019.

ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА
В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Дана 22.новембра 2019. године, одржан је састанак са в.д. директора Предузећа, госпођом Миром Петровић.
Разговор је био конструктиван и коректан, обухваћени су сви проблеми у Предузећу, а акценат је стављен на материјални положај запослених, т.ј. на зараде запослених.
О моделитету и висини повећања зарада запослених, в.д. директора Предузећа обавестиће нас након договора у Влади Републике Србије, а најкасније до краја следеће недеље.

Билтен за шампање >>

__________________

13. новембар 2019.

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Дана 13.11.2019. одржана је конститутивна седница Председништва Синдиката ПТТ Србије. Чланови Председништва, поред новоизабраног Председника Синдиката ПТТ Србије Радоја Ђермановића, су: Славко Новаков, СО Нови Сад, Бошко Жерађанин СО Земун, Сања Дашић, СО Шабац, Жељко Јакаб, СО Панчево, Жарко Радишић, СО Сремска Митровица, Љиљана Миловановић, СО Јагодина, Дејан Поповић, СО Краљево, Радомир Јоцкић, СО Зајечар, Зоран Рајчић, СО Зајечар. Председник Синдиката ПТТ Србије, Радоје Ђермановић је именовао за Потпредседника Синдиката ПТТ Србије, Славка Новакова из СО Нови Сад а за Секретара, Бошка Жерађанина из СО Земун.
На конститутивној седници су дефинисане главне смернице у даљем раду Синдиката и конкретизована задужења и обавезе чланова Председништва. Егзистенцијални проблеми запослених услед ниских зараду су доминантна тема у синдикалним круговима и наш горући проблем. У актуелном тренутку, Синдикат ПТТ Србије, све своје ресурсе усмерава у правцу побољшања социјално-економског положаја запослених.
Узевши у обзир горе наведено, заједно са Председником Главног одбора Синдиката ПТТ Србије, Драганом Станковићем, констатоване су и дефинисане главне теме наредне седнице Главног одбора. Такође, разматрана су и питања израде плана рада и финансијског плана за 2020. годину, у циљу даљих материјално – финаснијских уштеда у функционисању Синдиката.

__________________

07. новембар 2019.

Усвојен Закон о поштанским услугама

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама који би, према речима предлагача, требало да допринесе ефикаснијем функционисању поштанске мреже и унапређењу услова приступа тој мрежи, као и да доведе до развоја тржишта поштанских услуга. Нама је потпуно јасно да је ово наметнуто решење како би се наше законодавство ускладило са законодавством Европске уније, а за нас је најважнија измена смањење прописаног лимита по маси и цени за резервисану поштанску услугу.

Закон о поштанским услугама >>

Примена Закона о поштанским услугама >>

_____________________

06. новембар 2019.

ЗАВРШЕНИ ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ ПТТ СРБИЈЕ

У Старој Пазови је одржана изборна Скупштина Синдиката ПТТ Србије и тиме је завршен и последњи циклус изборног процеса. Изабрано је ново руководство, а наш Синдикат ће у наредних пет година водити Радоје Ђермановић из Синдикалне организације ''Ваљево''.
Избори су протекли у демоктратској и толерантној атмосфери, а приликом представљања кандидата говорило се искључиво о будућем раду, активностима које нас очекују и потреби јединственог наступа.
Констатовано је да имамо пуно проблема, а активности које нас очекују су бројне. Свакако је приоритет преговорање о нивоу повећања зарада и они ће почети одмах. Од успеха тих преговора зависиће и све остало.
Синдикат ПТТ Србије је и поред до сада невиђених напада и покушаја урушавања, показао да је озбиљна организација, са озбиљним чланством, тако да са правом очекујемо напредак и бољитак за све нас.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за шампање >>

__________________

30. октобар 2019.

НОВ НАЧИН ТАРИФИРАЊА

Већ смо вас обавестили да се ускоро очекује испорука мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију коју смо добили од надлежне Функције.

Обавештење о новом начину тарифирања >>

___________________

23. октобар 2019.

Изборни процес у завршној фази

Дана 06.11.2019. године одржаће се изборна - конститутивна седница Скупштине Синдиката ПТТ Србије на којој ће се бирати ново руководство наше организаиције. То подразумева верификацију мандата чланова Скупштине као и избор Председништва, Надзорног и Статутарног одбора Синдиката ПТТ Србије. До рока који је одређен Правилима за спровођење избора, предате су две изборне листе. Комплетну информацију и листе можете погледати пратећи линк испод текста.

Изборне листе >>

Информација >>

__________________

11. октобар 2019.

ГРУБ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НЕПРИМЕЊИВ У ПРАКСИ

Сазнали смо за намеру Предузећа да постојеће проблеме и тешко стање у коме се налазимо због ниских зарада и мањка извршилаца, реше смањивањем броја рејона, радника на шалтерским пословима и осталим технолошким радним местима. Уколико се покаже да су наше информације тачне, то ће значити да се пословодство одлучило да у ''реформе'' крене ''одоздо'', а то нећемо дозволити. Ови кораци су последица новог Правилника о статистици и нормама, против чега смо се упорно борили и одлагали његову примену, свесни проблема који следе.
Тражићемо да се од оваквог сценарија одустане, а ако се њихова намера покаже тачна, хитно ћемо се окупити, заузети званичан став и договорити конкретне кораке.
Понављамо, једино право решење је повећање зарада и ангажовање потребног броја радника у технологији!

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

___________________

03. октобар 2019.

ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА

Разговори и договор око повећања зарада које очекујемо су у завршној фази. Управо су зараде наш главни, први и основни проблем који мора бити решен јер угрожава и сам опстанак Поште.
Синдикат ПТТ Србије је још у марту изнео предлог и став да повећање које очекујемо буде у истоветном износу за све раднике Предузећа. То је предложено на састанку са представницима Владе Републике Србије 28. марта, али је предлог због даљих дешавања ''стављен на чекање''. И даље мислимо да је то најбоље и најправедније решење. Захтевамо максимално повећање, а  конкретан износ може бити лимитиран само финансијским могућностима Предузећа.
Овај модел би омогућио да радници са најнижим примањима добију значајно увећање и био би стимулативан за сва технолошка радна места. Увећање зарада на овај начин је могуће спровести кроз увећање фиксног дела зараде, а захтев је заснован на реалним изворима финансирања (повећењу цена услуга и др).
У ово предложено повећање се не рачуна најављено враћање зарада које су умањене по основу Закона о привременом умањењу зарада.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

___________________

17. септембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Тражимо састанак са пословодством Предузећа како би изнели свој став и јасне захтеве у вези са политиком зарада у Пошти, а у светлу најновијих дешавања и најаве повећања зарада за делове јавног сектора.

___________________

12. септембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У разговору са директорком Предузећа, добили смо потврду да ће исплата другог дела зараде из добити за 2018. годину бити реализована до краја месеца. Могући датум исплате је 19.09.2019. године, односно када се створе потребни услови за исплату, о чему ћемо вас благовремено обавестити.

___________________

16. август 2019.

Информација о закључењу Полисе за колективно осигурање запослених


Обавештени смо да је Предузеће закључило годишњу Полису о осигурању запослених и радно ангажованих лица са осигуравачем ’’Generali osiguranje Srbija’’ a.d.o. Београд, која важи до 01.07.2020. године.
Полисом је обухваћен ризик смрти услед повреде или болести за 24 сата, инвалидитет услед несрећног случаја за време рада, као једини законом прописани облик обавезног осигурања, као и претрпљени велики бол или страх без обзира да ли је наступила инвалидност за случај напада трећег лица или уједа или удара животиње, односно другог спољњег фактора, а у вези је са радом. Ризик од повреде ван рада, као и у претходном периоду, није осигуран.
У прилогу можете погледати детаљну информацију и упутство о поступању у случају настанка неког од случаја који је обухваћен Полисом

Информација и упутство >>

___________________

15. јул 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ РАДНЕ ГРУПЕ

Кратак Извештај са седнице Радне групе Владе Републике Србије за ЈП ''Пошта Србије''. Исплата једнократне солидарне помоћи ће бити, према већ усаглашеном договору, у другој половини јула, у износу од 20.000 динара, а право на ову помоћ имају сви запослени чија је основна нето зарада нижа од 50.000 динара. У овај износ се не рачунају порези и доприноси, накнаде зарада (топли оброк, регрес и др), као ни увећања по основу минулог, прековременог рада, рада ноћу и друга увећања зарада по основу Колективног уговора.
На захтев наших активиста, тражили смо да се израде социјалне карте за раднике нашег Предузећа, јер само то може бити праведан основ за давање материјалне помоћи. Овако, сигурно је да ће бити неправде и незадовољства. Нисмо могли више од овога у овом тренутку, а нисмо добили ни прецизан одговор ко све има право на ову помоћ, а било је питања. Знамо да ће око 13000 радника остварити ово право.
Чланови Радне групе испред Владе су нас известили да је усвојен предлог нашег Предузећа за повећање цена за резервисане услуге, што ће наш приход значајно увећати (очекивања су да ће годишњи приход бити већи за износ једномесечног фонда за зараде). То нам даје основ да верујемо да ће повећање наших основних зарада, након укидања законских препрека, бити значајнија.
Договорено је да се изради предлог нове систематизације са новим коефицијенитма, а где ће се уважити технолошка радна места и запослени са најнижим примањима. Предуслов је нова организација Предузећа што ће такође бити урађено. Рок за завршетак свих потребних докумената који су предуслови за повећање зарада је 30 новембар.
Заложили смо се да све будуће промене буду засноване на договору унутар нашег Предузећа.

Билтен за штампање >>

_______________________

08. јул 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници Надзорног одбора Предузећа усвојен је ребаланс Буџета за ЈП ''Пошта Србије'' и тиме су створене све претпоставке за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима. Исплата ће бити у другој половини јула, у износу од 20.000 динара нето, а право на солидарну помоћ имају сви запослени чија је основна зарада, без пореза и доприноса, нижа од 50.000 динара.
Потребно је да се Влада Републике Србије сагласи са усвојеним изменама, али се ту не очекују застој и проблеми јер је помоћ радницима Поште већ најављена почетком априла управо закључком Владе.
У септембру ће запослени добити други део добити за претходну годину, а очекујемо и помак када су у питању основне зараде.
Активно ћемо учествовати у том послу и наставити да извештавамо о свему што се дешава.

Билтен за штампање >>

_______________________

05. јул 2019.

Добијен судски спор!

Наша колегиница и синдикални активиста из Земуна Миленка Ташић Дада добила је правоснажну пресуду по којој се сва решења и казне које је Предузеће изрекло, а због ''учешћа'' у протестима испред РПЛЦ-а у Земуну 2017 године, поништавају. Ми смо веома поносни на нашу колегиницу Даду и добро је што се све овако завршило. Поступак који је вођен против ње смо сви заједно доживели као покушај застрашивања и дисциплиновања синдикалаца, што ову победу чини још значајнијом.
''Ни у једном тренутку нисам сумњала да ће правда победити јер сам сво време била убеђена да радим исправну ствар. Људи треба да победе страх и да се боре за своје ставове и идеје јер само тако ће бити испуњени и само тако сви заједно можемо мењати стање у коме се налазимо'' истиче Ташићка.

_________________

02. јул 2019.

Организовање рада у време високих температура

Синдикат ПТТ Србије се данас обратио Функцији за поштанску мрежу са захтевом да се активира Одлука о начину организовања рада на отвореном у време високих спољних температура

Допис >>

_________________

01. јул 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Данас је у згради Владе Србије одржана VI седница Радне групе за ЈП ''Пошта Србије''. Обавештени смо да је Пореска управа доставила Мишљење у вези са пореским третманом солидарне помоћи коју очекујемо да добијемо и да ће она бити третирана као зарада (што значи да се морају платити сви порези и доприноси). То ће знатно ''поскупети'' исплату помоћи, али се она не доводи у питање и очекујемо да се то деси током овог месеца.
То је само делимично решавање проблема и гашење пожара. Инсистирали смо да се изнађе трајно решење за повећање основних зарада по било ком основу и дали смо конкретне редлоге и сугестије, али се од стране представника Владе упорно инсистира на законским ограничењима. Ми то наравно знамо, али то нас је и довело у тренутну ситуацију и зато инсистирамо на проналажењу решења.
Подржали смо закључак да се за следећи састанак достави извештај о процентима корекција зарада која даје в.д. директора Предузећа, али смо и нагласили да то неће решити проблем. Без било каквих значајнијих промена у ставу оснивача према нама, рад Радне групе губи смисао. Упозорили смо и на однос надлежних према нама када је у питању пријем запослених. У сваком тренутку нам недостају радници на технолошким радним местима, а одобрење за њихов пријем нам даје Комисија коју именује Влада и то на ''кашичицу''. Сматрамо да је то један од већих проблема и да Радна група треба да заузме став о овом питању. Тражили смо и да се на следећој седници обавезно позове неко надлежан из Министарства финансија како би разговарали о нашим захтевима за повећање зарада. Не прихватамо да не постоји решење да се поправи материјални положај радника Поште и на томе ћемо инсистирати у даљем раду. Након исплате солидарне помоћи, Синдикат ПТТ Србије ће изаћи са предлогом конкретних корака и мера у циљу решавања нагомиланих проблема и стања у коме се Пошта Србије данас налази.
Следећа седница је заказана за 15 јул, а дати су и рокови за достављање потребних извештаја.

Билтен за штампање >>

_______________________

24. јун 2019.

Настављамо обилазак чланства

Дана 21.06.2019. потпредседник Синдиката Славко Топалов и члан ИО Драган Јовановић посетили су Синдикалну организацију Ниш и присуствовали седници њиховог одбора. Чланови одбора су их информисали о проблемима са којима се суочавају, како у синдикалном раду, тако и при обављању радних обавеза запослених. Од стране руководства Синдиката, предсавници запослених су упознати са активностима на радној групи за Пошту при Влади РС, изборном поступку који је у току и осталим актуелним дешавањима.
Са руководством РЈ Ниш, размењена су мишљења о ситуацији у РЈ и Пошти Србије. Посебан осврт је био на стању на РПЛЦ Ниш, новинама у Општем реду превоза, недостатку извршилаца и одласцима радника који се очекују. Закључак је да се на Владиној радној групи посвети одговарајућа пажња и регионалним поштанским центрима Нови Сад и Ниш, због значаја који имају у нашем систему.

___________________

17. јун 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На данашњем састанку Радне групе за ЈП „Пошта Србије“ отворене су многе теме од виталног значаја за боље функционисање Поште. Највише пажње, односно проблеми који изискују најхитније решавање су усвајање новог ценовника Поште у резервисаном сервису, на који се чека месецима, а за који је оцењено да је један од битнијих момената за консолидацију прилика.
Најављена исплата солидарне помоћи, стиче се утисак ничим није угрожена њена исплата у јулу месецу, са нејасноћама пореског третмана те исплате.
Такође, очекује се анализа, односно предлог за оптимизацију, како броја извршилаца, тако и технолошких процеса на РПЛЦ Београд. Скренута је пажња на угрожавање функционисања и других технолошких фаза, како пријема тако и испоруке поштанских пошиљака, које долазе убрзо на дневни ред за решавање.
Следећи састанак се очекује 01. јула из кога би проистекли конкретни договори.
Сугестија представника Владе РС је да се у оквиру Поште Србије, пре тога, усагласе ставови о горе наведеним питањима свих релевантних учесника.

Билтен за штампање >>

_____________________

13. јун 2019.

Информисање чланства на терену

Извршни одбор је одржао своју седницу у Суботици уз присуство чланова Одбора Синдикалне организације који су имали прилику да се упознају са актуелним дешавањима и плановима за наредни период. Чланови Одбора Синдикалне организације су изнели своје виђење тренутне ситуације и упозорили на проблеме који их муче на терену. Обављен је разговор и са руководством Регионалне радне јединице, а посетили смо раднике Поште Кањижа и са њима разговарали о стању у тој средини. У свим разговорима доминирало је питање зарада и недостатка радника који је посебно изражен на крајњем северу Србије због близине границе и великог броја страних предузећа који су отворили своје погоне и плаћају раднике много више од Поште. Пренећемо све што смо чули и видели и покушати да помогнемо у разговорима са надлежнима у Предузећу.

_____________________

06. јун 2019.

Захтев Поштанској штедионици: Повољнији услови за раднике Поште

Већ смо износили захтев нашим представницима у управи Поштанске штедионице да у име свих запослених затраже од те Банке да запосленима у ЈП ''Пошта Србије'' доделе статус ВИП клијената којима се добијају повољнији услови од оних који тренутно важе. Добили смо понуду за кеш кредите под условима који важе за ВИП клијенте, а која је била ограничена на период од 01.01.2019. до 15.03.2019. године. Подсећамо да смо ми тражили да повољинији услови за наше запослене важе и за све остале услуге које Штедионица пружа, а које радници Поште користе. На томе и даље инсистирамо. Овај пут смо се обратили директно управи Банке Поштанска штедионица и очекујемо одговор.

Захтев >>

_____________________

22. мај 2019.

ШТА НАС ЧЕКА – ЗАКОН О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ УСКОРО У СКУПШТИНИ

Почетком 2016. године формирана је Радна група за израду Закона о агенцијском запошљавању (коме се узгред, буди речено, не зна ни тачан назив). После три године рада, посао су привели крају и очекује се стављање у Скупштинску процедуру.
Питање оваквог начина запошљавања било је покренуто и код припреме Закона о раду, вршених током 2014. године, али тада за то није било потребне подршке, нарочито не од социјалних партнера.
Питања која су наметнута при изради Закона су била следећа:

 • једнаки услови рада запослених који раде преко агенције и упоредних запослених код послодавца корисника,
 • услови да агенција добије лиценцу за рад (банкарска гаранција)
 • трајање уступања агенцијског радника
 • ограничење закључења уговора о уступању запослених (забрана запошљавања)
 • обавезе агенције (исплата зарада, накнада и других примања) и послодавца корисника (обезбеђивање истих услова за рад, који имају упоредни запослени) као и питање одговорности по питању безбедности и здравља на раду.
 • право запослених преко агенције на синдикално организовање

Важно је напоменути да су полазна основа за израду нашег Закона била богата искуства земаља Европске уније. Обавезујуће су биле одредбе конвенције 181 (1997. година) у приватним агенцијама за запошљавање, коју је Србија ретификовала 2013. године. Такође, треба истаћи да се Закон не бави комерцијалним односима агенције за запошљавање и послодавца корисника, већ се то препушта уговорима о пословној сарадњи.
При изради Закона се водило рачуна и о појави „политике недоречених прописа“, која је уочена у земљама које су ова питања уредила законима пре десетак година. Ту се првенствено мисли на свесно заобилажење законских одредби, уз прећутну сагласност политичких структура. Ту говоримо о ангажовању радника код послодавца корисника, код кога се спроводи штрајк, доношење новог акта о систематизацији послова и заобилажење законских одредби, о забранама после проглашења технолошког вишка и многи других примери.
Верзија Закона спремна за Скупштинску процедуру садржи као најважније:

 • једнак третман запослених код послодавца корисника и агенцијског радника,
 • укупан број уступљених радника у радном односу на одређено време код послодавца корисника не може бити већа од 10% од укупног броја запослених код послодавца корисника,
 • забрана закључивања уговора о уступању запослених у случајевима када је законом код послодавца корисника прописана обавеза спровођења јавног конкурса за заснивање радног односа на одређено време (то се односи на јавна предузећа и јавни сектор),
 • забрана за замену запосленог код послодавца корисника код кога је организован штрајк,
 • забрана за обављање послова на којима је послодавац корисник утврдио вишак запослених
 • аспект прописа о безбедности и здрављу, као и бенефицираном стажу.

Предлог Закона по обиму и броју чланова није обиман али је од суштинског значаја за свет рада у Републици Србији. У свету је само једна четвртина радника у сталном радном односу,па су атипични облици запошљавања очигледна неминовност без обзира на наше мишљење и противљење,односно жељуда сви будемо заштићени свим механизмима које са собом носи стални радни однос.Ово је тема која нам је наметнута због новог либералног концепта који је постао доминантан у Србији,а синдикати су то препознали и озбиљно се бавимо овом темом.

Треба бити свестан чињенице да се многа питања не могу решити на оптималан начин и да ће пракса после неког времена примене Закона наметнути потребу да се он мења и дорађује, али да је боље имати Закон са неким несавршеним решењима, него одржавање стања у којима је ова област потпуно нерегулисана.

члан радне групе за израду Закона
Славко Топалов

_______________________

24. април 2019.

СУТРА ИСПЛАТА ДОБИТИ

Исплата првог дела добити запосленима за 2018. годину је сутра, 25. априла.

___________________

 

22. април 2019.

ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Данас је одржана седница Надзорног одбора ЈП ''Пошта Србије'' и донета је одлука о расподели добити која припада Предузећу у износу од 1,153 милијарди динара. Овај износ ће бити распоређен запосленима у два дела, сразмерно времену проведеном на раду, а у складу са чланом 2 Анекса I Колективног уговора за ЈП ''Пошта Србије''.Исплата првог дела је до краја ове недеље, а другог у септембру.

______________________

19. април 2019.

ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

У Београду је данас потписан Анекс I Колективног уговора за ЈП ''Пошта Србије'' тако да више нема препрека да се добит за 2018 годину исплати тако да сви добију исти износ. Такође је додат члан Колективног уговора којим се омогућава исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Већ у понедељак ће бити одржана седница Надзорног одбора Предузећа где се очекује доношење одлуке како би добит била исплаћена до Ускрса.

Анекс Колективног уговора >>

_____________________________

17. април 2019.

УСАГЛАШЕНЕ ИЗМЕНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

На трећој седници Радне групе за ЈП ''Пошта Србије'' усаглашен је текст измена Колективног уговора и прослеђен Влади и послодавцу на даље поступање. Потписивање очекујемо у наредних пар дана. Израда и усвајање овог предлога су битни како би се створиле правне предпоставке за исплату зараде из добити за 2018. годину на начин да сви добију исти износ, као и да би Предузеће могло да исплати новчану накнаду за материјално угрожене запослене. На самој седници смо добили детаљну финансијску анализу у вези са исплатом добити и могућностима Предузећа за исплату новчане помоћи. Према тој анализи до краја следеће недеље ће запосленима бити уплаћен први део добити, око 27.000,00 динара а укупно би сваки запослени са пуним фондом сати требало да прими 54.889,20 динара.
Када је у питању исплата новчане накнаде за материјално угрожене запослене, пословодство је у свом предлогу изнело став да до исплате не може доћи пре јула месеца због ''динамике планираних пословних прихода и расхода''. Такође су изнели проблем са пореским третманом ове исплате те да ће, ако се буду плаћали порези и доприноси, за ову исплату бити потребно много више новца. Нисмо се изјашњавали око овог питања, већ смо тражили да на следећу седницу дође лице које је одговорно за финансије у Предузећу, како би имали прилике да добијемо појашњења и детаљније одговоре у вези са финансијском анализом која је доствљена.
Наставићемо да вам преносимо информације о раду Радне групе јер сматрамо да је све што се тамо одлучује битно и да запослени треба да знају шта се у њихово име тамо преговара.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

___________________________

16. април 2019.

 

Синдикално размишљање - други део

Прошло је годину дана од када је објављен текст са истим насловом, а бавио се актуелним дешавањима и проблемима у Предузећу у 2017. и 2018.-тој години. Део текста, тачније последњи пасус је некоме засметао и онда је започео "процес". Избегавајући битну чињеницу да сам текст написала у својству синдикалног активисте и да је исти објављен на сајту Синдиката, у јулу 2018. од послодавца добијам упозорење  за постојање разлога за отказ уговора о раду,  а у септембру 2018. решење о изрицању мере за непоштовање  радне дисциплине. У новембру подносим тужбу Основном Суду у Шапцу ради поништења датог решења. Нисам то учинила због повређене сујете, већ зато што верујем да истина и правда не побеђују само у бајкама, већ и стварном животу, ако се свим срцем, храбро и честито борите за њих. Подршку да  исправно поступам дала ми је моја породица, колеге које су у августу 2018. учествовале у протесту испред Поште Шабац, колеге које су ме контактирале и Синдикат који ми пружио правну помоћ адвоката.

Суђење у Основном Суду у Шапцу је почело 11.01.2019. и окончано је 19.03.2019. изрицањем првостепене пресуде, којом се поништава као незаконито решење којим ми је изречена мера опомене због непоштовања радне дисциплине.
Драге колеге, ова победа не припада само мени, већ сваком запосленом у Предузећу и она треба да нам покаже да само заједно можемо остварити своје циљеве. Минут је до дванаест да престанемо да гледамо ком организационом делу Предузећа припадамо, да ли смо или нисмо чланови неког Синдиката.Неизвесна времена су пред нама и зато почнимо да се слушамо, разумемо, саосећамо, пружамо подршку једни другима.Изаберимо, да ли ће нас 15000 уједињених  бити лавина, или ћемо  посвађани бити само имена на папиру који ће и поветарац одувати!?
Поздрав, Сања Дашић, само једна од 15000 једнаких

____________________

15. април 2019.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ РАДНЕ ГРУПЕ

У петак је одржан други састанак Радне групе за ЈП ''Пошта Србије'' у Влади Републике Србије, а главне теме су биле дефинисање модела за исплату зараде из добити за 2018. годину и изналажење начина за реализацију исплате једнократне новчане помоћи за материјално угрожене раднике Поште.
Што се тиче исплате добити за 2018. годину, пословодство је на самој седници упознало чланове Радне групе са финансијским показатељима и предложили су три модела за исплату. Договорено је да се исплата изврши на начин да то буде равномерна расподела, а према времену проведеном на раду. Према овом моделу, максимално очекивана нето добит за запосленог који је радио целе 2018. године би била 45.485,04 динара. Половина овог износа би била исплаћена до Ускрса, а други део у септембру. Одлучено је и да се покрене процедура за измену Колективног уговора (чланови 42 и 43 ) како би овај модел исплате могао да буде реализован.
Када је у питању исплата једнократне накнаде материјално угроженим запосленима, договор још увек није постигнут. Разлози за то су искључиво правне и финансијске природе. Што се тиче свих нас који заступамо запослене, проблема нема. Сви смо јединствени и сви смо на становишту да исплата треба да буде и ми ту немамо проблем. Проблем имају правници и економисти да дефинишу правни основ за исплату, као и да дефинишу од којих средстава ће се помоћ исплатити и има ли за то пара у Предузећу. Правницима је дат задатак да дефинишу правни основ, а представницима пословодства да доставе финансијску анализу за реализацију ове исплате. И поред изнетих проблема, очекујемо да ће се они превазићи и да ће договор око реализације исплате бити постигнут већ током ове недеље. Начелно се разговарало о цифри од 20.000,00 динара, а право на ову помоћ би имали сви којима је просечна основна зарада у претходних 12 месеци била испод 50.000,00 динара. Оде је за нас спорно како дефинисати ко су све материјално угрожени и како подвући ''црту'' а не огрешити се према једном броју запослених, јер пара за све очигледно нема.
Сматрамо да прави изазови за ову Радну групу тек предстоје пошто је договорено да ће се након реализације најављених исплата запосленима, радити на анализи коефицијената основних зарада, као и да ће се преиспитати оправданост постојања појединих радних места, што ће бити озбиљан посао и изазов.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

09. април 2019.

ИНТЕРЕС ЗАПОСЛЕНИХ У ПРВОМ ПЛАНУ

Данас је у Влади Републике Србије одржан састанак Радне групе за ЈП ''Пошта Србије'' којој су, поред представника Владе, присуствовали по три представника пословодства, репрезентативних синдиката и радника из РПЛЦ-а. Предложили смо и подржали смо све предлоге и иницијативе за хитну исплату по било ком основу, али је за нас и даље најбитнија тема изналажење решења за трајно поправљање материјалног положаја свих запослених.
Састанак је протекао у коректној афтмосфери. Сви ми из Поште смо били на истој страни и деловали смо као један тим. Добро је што смо разлике и препуцавања ставили у други план, а у први поставили интерес запослених у Предузећу.
А шта је то данас конкретно договорено. Што се тиче исплате дела добити за 2018 годину, договор је да већ до краја ове недеље из Предузећа доставе све потребне анализе како би се дефинисао текст Анекса Колективног уговора. Начелно смо се сви сагласили да исплата не буде линеарно, већ равномерно и у складу са временом проведеном на послу. Реално је очекивати да исплата буде до Ускрса. Износ и детаљи ће бити познати у петак.
Што се тиче исплате једнократне помоћи материјално угроженим радницима нашег Предузећа, реализација овог захтева је компликованија. Главни проблем је да се обећање и жеље ставе у законски оквир, али и питање које ће се на крају испоставити као кључно - има ли пара у ''новчанику''. Предложили смо да се сагледа основ по коме су друга јавна и комунална предузећа исплаћивала помоћ својим запосленима, а понудили смо и конкретан пример. Дат је задатак стручним службама да провере и предложе моделе за реализацију овог предлога. Такође је дат налог да се сагледају финансијске могућности, како би могли да знамо износ и да дефинишемо ко би све имао право на ову исплату.
Изнели смо став да без повећања зарада нема трајног решења за Пошту. Све што сада договорамо је гашење пожара и није спорно, али плате су биле и остале главни проблем. Сматрамо да смо сви заједно успели да укажемо на важност решавања наших проблема. Такође сматрамо да сада постоји жеља да се ти проблеми полако решавају.
За први састанак толико. Наставићемо да, заједно са колегама, активно учествујемо и извештавамо вас о свему што се у ваше име договоримо и одлучимо.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

08. април 2019

У сенци борбе за већом зарадом и другим исплатама, првог априла ступила је у Пошти, у пуној снази са применом, дуго најављивана нова статистика. За Синдикат ПТТ Србије, статистика је одавно препозната као моћна алатка у рукама послодавца. Извештаји које она изнедри могу се користити,пре свега преко утврђивања продуктивности, за планирање услуга, планирање и организацију елемената поштанске мреже, утврђивање потребног броја извршилаца, сачињавање извештаја о пословању. Све то на крају могу да буду улазни подаци за методологију трошкова путем којих ће засигурно бити донете пословне одлуке које ћесе итекако тицати запослених, њихових услова рада и самих зарада.
Комисија за технологију Синдиката ПТТ Србије, на састанку одржаног 04.04.2019. године, разматрала је:

 • Продукциони старт нове Статистике
 • Наставак експлоатације мопеда за које су запослени дали писану сагласност
 • Службени телефони и апликација ’’Postar Map’’
 • Нови послови у Пошти

Заузет је став да се помно прате резултати до којих ће се доћи применом нове Статистике. Да се реагује код уочених недостатака код појединих норми за одређене услуге и процесе.
Наставак експлоатације мопеда за које су запослени дали писану сагласност оцењен је као погрешан као и одлуке које су у току 2018. године претходиле томе. Комисија сматра да је Предузеће изиграло на овај начин уговоре по којима је експлоатациони век мопеда одавно окончан и по којима су они требали да буду већ пренети у власништво запослених који су се о њима старали.
Коришћење службених телефона у апликацији ’’Postar Map’’и даље за Комисију није прихватљиво, без обзира на ранија уверавања од стране Функције мреже да то иде само до нивоа контроле. И даље стоји бојазан да оваква апликација на овако слабим уређајима, са низ другим мрежним слабостима у комбинацији са другим апликацијама може да произведе погрешне закључке.
Губитак послова платног промета није адекватно покривен уведеним новим пословима у Пошти (осигурањем и мењачницом). На менаџменту је да обезбеди нове и профитабилне послове.
Свакако да су у овом тренутку сва наша пажња и све наше активноти усмерени ка учешћу у заједничком раду на поправљању материјалног положаја запослених, али нставићемо да пратимо и дешавања у Предузећу и да реагујемо где буде потребно јер нова технолошка решења ће значајно утицати на наше услове рада и статус запослених.

______________________

05. април 2019.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО

Јуче је требало да буде формирана радна група и да отпочну разговори о моделу повећања зарада у Пошти. Ми смо имали припремљене три варијанте за те преговоре, а на предлог потпредседника нашег Синдиката, модел за који смо већ имали начелну подршку и других учесника је следећи: Повећати зараде свим запосленима за истоветан износ, на пример 10.000,00 динара, без обзира на радно место и стручну спрему. То би за запослене са најнижим примањима било повећање од 30%, за оне са средњим примањима 20%, а за оне са високим примањима 10%, али би сви учествовали у повећању. У ове три категорије нисмо рачунали плате директора, јер оне нису у нашој маси за зараде. Цифре и проценти су само оквирни и требало је да буду прецизно дефинисани и усклађени са могућностима (то је требало да дефинише радна група), али ако знамо колика је добит била у претходним годинама и ако рачунамо да ће тај ниво добити бити задржан, ово је било реално изводиво решење. Због чињенице да за примену овог решења постоје реални извори у самом Предузећу није било потребно чекати измене Закона, што је компликована и спора процедура (укидање спорног Закона је већ најављено за крај ове године), а План пословања се мења једним закључком Владе. Такође смо имали предлог и начелни пристанак на наш захтев да јунска позајмица буде бесповратна и да буде реализована по моделу из 2006 године. Због свега овога нећемо тако лако одустати од наших захтева и повећања наших основних зарада и то одмах. Сагласили смо се да учествујемо у највљеним преговоима који су дефинисани у договору представника радника из РПЛЦ-а ''Београд'' са министром Стефановићем без обзира на претње и стварање атмосфере линча према нашем Синдикату и то због одговорности према запосленима и покушаћемо да за сто вратимо договор око повећања зарада одмах.

Билтен за штампање >>

_______________________

04. април 2019.

НЕ ШАЛИТЕ СЕ ВИШЕ!

Министарство унутрашњих послова се огласило и на свој начин демантовало наводе ''напредних преговарача'' о најави насиља према ''непослушним синдикатима'' од стране Министра Полиције. Поздрављамо брзу реакцију надлежних и сматрамо да је то добро, да знамо праву истину.
Добро је и што се огласио наш колега који је то изјавио на скупу запослених и признао да је обмануо присутне, али није добро да се позив на насиље подводи под шалом (било би боље да је шала била одустајање од повећања зарада). Та ''шала'' је произвела изјаву колеге Славише Симеуновића из Рудоваца који је позвао да ''све њих треба у лисичији поток и дага дага дага и готово''. Атмосфера страха, линча и насиља не сме постати прихватљива међу колегама. То што не мислимо исто не значи да треба да се мрзимо, вучемо за уши или ''дага дага дага'', шта год да то значило, а знамо шта значи.
Апелујемо на све запослене да покажемо колегијалност и толеранцију према другачијем мишљењу. Апелујемо да сви заједно поведемо рачуна о јавно изговореној речи. Понављамо, да слобода синдикалног удруживања и деловања мора бити загарантована свима. Критика, расправа и сукоб мишљења су добродошли, али ово што се сада дешава у Пошти са тим нема никакве везе.
Такође је добро да се коначно зна права истина, па да онда оставимо запосленима да одлуче ко треба да их заступа и на који начин.

Билтен за штампање >>

_______________________

03. април 2019.

СУТРА ЈЕ ИСПЛАТА ДРУГОГ ДЕЛА ДОБИТИ

У четвртак 04 априла ће бити исплаћен запосленима други део добити за 2017 годину. Износ је исти као и приликом исплате првог дела, у децембру прошле године. Ова исплата је у складу са нашим договором у Влади Србије, па очекујемо да ће се и други делови тог договора реализовати. Радићемо на томе свом снагом.

_______________________

03. април 2019.

НЕЋЕМО ОДУСТАТИ БЕЗ ОБЗИРА КО И У ЧИЈЕ ИМЕ ПРЕТИ

Након састанка представника дела радника са министром Стефановићем, они су на збору изнели тврдњу, да је министар полиције изјавио да ће представнике репрезентативних синдиката ''буквално довући за уши да потпишу Анекс колективног уговора'',  што сматрамо потпуно невероватним, да политичар тог формата, који обавља једну од најодговорнијих функција у држави, даје такве изјаве.
Снимак са њиховим тврдњама где се позивају на министра Стефановића, доступан је на друштвеним мрежама свим грађанима Србије. Подсећамо све да је ''довлачење за уши'' било кога у овој земљи ваљда још увек противзаконито. Реализација договореног не може у себи садржати претпоставку насиља. Начин на који „преговарачи“ замишљају да се закључују важни уговори у самом основу је погрешан, јер стављање у изглед насиљe и претње уговорним странама, би сам Колективни уговор учинили незаконитим.
Од Министра ћемо тражити  да се изјасни о наводима ''преговарача'' из Поште и претњама употребе силе према легитимним представницима запослених. Ако је изјава ''преговарача'' неистина, неопходно је да се у што краћем року демантују лажи којима се позива на насиље. Тензије у нашем Предузећу, али и у читавом друштву, већ су довољно велике и прете да ескалирају, па би такво обраћање било неопходно. Слобода синдикалног удруживања и деловања мора бити загарантована свима. Радници Поште имају право да буду информисани о свим дешавањима, да знају истину ко и шта ради и преговара у њихово име, па да онда на основу своје слободне воље и без икаквих притисака сами одлуче хоће ли бити и у ком синдикату. Хајка, мржња и насиље које се са политичке сцене преносе међу раднике, нису прихватљиви и то мора бити заустављено.
Синдикат ПТТ Србије, без обзира на претње и притиске којима смо изложени, неће одустати од свог основног захтева и договора који смо већ имали на столу као предлог – да се одмах повећају основне зараде, од чега се тако лако одустало. Ми од тога нећемо одустати без обзира ко и у чије име прети.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

02. април 2019.

ПОКУШАЋЕМО ДА РЕАКТИВИРАМО ПРВУ ПОНУДУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПОВЕЋАЊУ РЕДОВНИХ ЗАРАДА

Синдикат ПТТ Србије као и сви запослени, се тешко мире са чињеницом, да је тако нетактички олако прокоцкана шанса за моментално повећања редовних плата. Уназад читаву деценију нисмо имали понуду овакве врсте. Синдикат ПТТ Србије обавештава све запослене да ће учинити све у покушајима да актуелизује првобитну понуду коју смо имали од Владе Реупблике Србије исправљајући при том суштински битне аномалије актуелног споразума. Синдикат ПТТ Србије је као учесник у преговорима акценат ставио на, по нама, кључни проблем – ниске основне зараде. Испреговарано је поред осталих ствари, повећање основних зарада у проценту који би утврдила радна група у хитном поступку. Проценат повећања би према првим прорачунатим моделима, био све само не симболичан. Други преговарачки тим је прихватио понуду Владе где уместо моменталног повећања плата се исплаћује социјална помоћ од двадесетак хиљада динара (и то не свим запосленима) у замену за магловита обећања да ће зараде бити повећање тек почетком следеће године без икаквих обећаних процената и икаквих посебних гаранција (нпр. у случају ванредних избора). Јасно је која је понуда боља или ми бар мислимо да је ово свима јасно.
Не знамо да ли је други преговарачки тим упознат и са чињеницом да је Социјално економски савет, дана 25.03.2019. године донео одлуку да се укида Закон о привременом умањењу зарада у јавном сектору с почетком важења те одлуке од  01.01.2020. године, а што се управо датумски поклапа са обећаним повећањем плате.
У светлу свих ових чињеница, агресивна самореклама на друштвеним мрежама о успеху преговора другог преговарачког тима са министром полиције Стефановићем је крајње неукусна  а према колегама крајње неискрена. Вређање здравог разума. Понављамо, кључна ствар – повећање основних зарада није испреговарана и изгубила се у другој понуду Владе која је предочена другом преговарачком тиму.
Уместо колегијалности, синергије и садејства преко потребног у борби за побољшање материјалног положаја запослених, Синдикат ПТТ Србије и његови чланови су били изложени нечувеном вређању, ретко кад забележеном између колега који би требало да буду у истом фронту. На делу је агресивно отимање чланства кроз, у појединим примерима својеврсну хајку, прозивања, и најпримитивнија ружна етикетирања према нашим члановима, што открива праву природу дешавања.
Вређањима на најпримитвнијој основи био је изложен и вд председника Синдиката ПТТ Србије Дарко Радовановић, на тој привременој функцији тек пар месеци, који је јуче поднео неопозиву оставку.
Синдикат ПТТ Србије ће остати озбиљан социјални партнер у овој прљавој игри где су била допуштена недопустива средства. Ми смо имали само један циљ – озбиљно и значајно побољшање егзистенцијалног положаја свих запослених наспрам, сумњамо, и политичких и личних интереса појединих учесника у свим овим дешавањима где су многе наше колеге биле дезавуисане и изманипулисане у својим оправданим незадовољствима и искреним тежњама да коначно значајно повећамо наше плате које нас сврставају у социјлне случајеве у овој земљи.
Синдикат ПТТ Србије свакако неће допустити себи да преузме (можда предвиђену) улогу фикуса у будућој радној групи где ће слепо извршавати нечије налоге и кога ће неко „вући за уши“ већ ће преговоре покушати да врати на колосек „повећања редовних плата“. Не одустајемо од тога, не одустајемо од првобитне понуде Владе Републике Србије и покушаћемо је поново активирати. Уз синдикални поздрав, обавештавамо све запослене, да тешко добијену битку за повећање редовних плата, и тако олако одмах изгубљену, настављамо и од тога не одустајемо.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

01. април 2019.

УДРУЖИМО ЗАХТЕВЕ И СНАГЕ ПА ДА ИЗВУЧЕМО НАЈВИШЕ ШТО СЕ МОЖЕ

У вези са договором који су представници радника постигли са министром Стефановићем како би се прекинула обустава рада у деловима Поште, принуђени смо да се огласимо и упозоримо на следеће:
Једино што је ново у договору са министром Стефановићем је линеарна исплата добити. То подржавамо и подржаћемо. Све друго смо већ имали на столу и још више, а посебно у вези са нашим основним захтевом и проблемом - повећањем зарада.
Просто је несхватљиво шта се десило са договором око те најбитније теме. Ми смо имали предлог споразума у коме је било дефинисано повећање зарада које је требало да буде договорено и реализовано у априлу, а на рачунима већ у мају. Од маја до јануара следеће године има осам месеци, што значи да смо већ у старту у минусу!
Потпуно је сада јасно да основни циљ свих ових дешавања и напада на Синдикат није било повећање зарада, већ је циљ био да се увуче политика. Све је било много јасније и када смо сазнали ко је заказао састанак код министра Стефановића. Политички обрачун није смео да се пренесе међу раднике и да утиче на захтеве. Зато и не подржавамо никога нити учествујемо у политичким дешавањима. То је слобода и право сваког појединца.
И шта сада чинити? Ко ће кога сада да вуче за уши? Треба ли да се сукобљавамо или да удружимо захтеве и снаге па да извучемо највише што се може? То питање постављамо онима који су направили овакав договор са потпредседником Владе.
Што се тиче колега који су протествовали, сматрамо да су, као и ми, овога пута  изманипулисани. Ми смо понудили сву врсту помоћи и сарадње, али изгледа да није било битно шта ће се постићи за запослене, већ ко ће то постићи. И није битно шта је суштина, већ ко ће политички и синдикално да профитира.
Понављамо да је повећање наших основних зарада био наш приоритет у преговорима, јер мислимо да је то најбитније. Питање свих питања. Питање за све нас је има ли ико право да због политике, своје странке, положаја или отимања чланства, угрози договор о повећању плата.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

29. март 2019.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Јуче смо у Влади Републике Србије добили понуду за Споразум којим је обухваћен део наших захтева у циљу побољшања материјалног положаја запослених. Преговарали смо и испреговарали најбоље што смо могли и знали. Тврдимо да је ово што смо добили као понуду најбоље што се може добити у овом тренутку. Споразум није потписан, јер мора бити прихваћен од стране већине представника нашег чланства. Наш додатни услов је да нико од радника који су учествовали у протестима не буде санкционисан, јер они нису обуставили рад из беса него из муке.
Услов Владе за реализацију овог предлога је да Пошта своје пословање врати у нормалне токове, део радника је то одбио и наставио са обуставом рада што доводи у питање све што је преговарано до сада. Чули смо и чујемо глас радника који и даље обустављају рад, али нисмо чули шта је алтернатива преговарању и Споразуму. Шта се дешава ако се одбаци дијалог и настави са обуставама? Такође било би корисно да чујемо шта је то неприхватљиво у предлогу Споразума за решавање дела наших проблема. Верујемо да су сви свесни чињенице да ће се на крају све завршити за преговарачким столом и неким договором или Споразумом.
Ми смо искористили тренутак и свој део посла обавили искрено и поштено. Немамо ништа против и да други преговарају и постигну и више, ако ће се то односити на све запослене. Само апелујемо на све учеснике актуелних дешавања да што пре седну и постигну договор, јер ако се овако настави, ускоро нећемо имати о чему да преговарамо. Наша је обавеза да водимо рачуна о интересу пре свега нашег чланства, а већина  је за то да сачувамо Пошту, да сачувамо своја радна места и да искористимо овај тренутак и да коначно повећамо зараде и решимо неке технолошке проблеме који нас дуго муче.
Свако треба да преузме одговорност за своје поступке. Синдикат не може званично учествовати у обуставама рада, јер не може да гарантује заштиту. Не желимо ни да утичемо на став и одлуке запослених, али сматрамо да они морају бити обавештени о свему што се дешава и што следи и да се на основу тога опредељују за даље кораке.
Још једном подвлачимо и надамо се да сви схватају озбиљност ситуације и опасности које са собом доносе погрешне одлуке. Још једном апелујемо да се што пре дође до прихватљивог решења. На крају, биће како већина буде одлучила.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

________________

28. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 28. марта 2019. године одржан је састанак представника Владе Србије, министра Милана Кркобабића задуженог за координацију рада јавних предузећа, шефа кабинета председника Владе Милоша Поповића, директора ЈП ''Пошта Србије'' Мире Петровић, председника Синдиката ПТТ Србије Дарка Радовановића и потпредседника Славка Топалова и председника Синдиката ''Независност'' Снежане Марковић и потпредседника Александра Титовића.
Повод за састанак је изналажење могућности за побољшање тешког материјалног положаја запослених у Пошти Србије. Представници синдиката су изнели проблеме запослених. Постигнут је договор:

 1. Да се формира радна група од представника Владе, пословодства и репрезентативних синдиката. Радна група има задатак да изнађе трајно решење за повећање зараде у Пошти Србије, а у складу са финансијским могућностима предузећа. Рок формирања радне групе је четвртак, 4. април 2019. године;
 2. Договорена је хитна исплата другог дела зараде из добити за 2017. годину. Рок исплате до 4. априла 2019. године;
 3. Такође је договорена исплата првог дела зараде из добити за 2018. годину. Рок исплате је до краја априла 2019. године;
 4. Договорено је да послодавац и репрезентативни синдикати утврде додатне потребе за радно ангажовање и повећање броја извршилаца.

Предуслов за реализацију овог договора је враћање система у редовно функционисање, што подразумева нормалано функционисање свих делова процеса рада

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

________________

27. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Незадовољство запослених који су се самоорганизовали, је ескалирало. У потпуности подржавамо запослене и поштујемо њихов став да не желе учешће ни једног синдиката у дешавањима, али пре или касније, мораће се сести за преговарачки сто и разговарати о решавању наших проблема и испуњењу захтева. А управо је одбијање надлежних да разговарамо о проблемима Поште и запослених довело до тога да запослени изгубе стрпљење и преузму ствар у своје руке. Изгледа да је то једино решење и пут. Синдикат не може званично да организује дешавања која су мимо закона и која могу да произведу нечији губитак радног односа, јер би то било неозбиљно према чланству и њиховим породицама, али можемо да помогнемо у сваком другом смислу (организационо, материјално, правно) јер у потпуности разумемо и подржавамо запослене.
На жалост, сви наши захтеви и покушаји да кроз редован и нормалан социјални дијалог укажемо на кључне проблеме и да кренемо да их решавамо, нису наишли на разумевање. Обраћали смо се свима, до председника Републике, али до сада никоме нисмо били интересантни. Можда је ово тренутак за озбиљан разговор, ко год да га води.
Тражимо хитно од послодавца и оснивача озбиљан разговор о материјалном положају запослених и проблемима Поште, као и да се одмах зауставе најављена нова технолошка решења (норме, рад доставе суботом...) и кажњавања радника који протестују, јер ће све то по нашој процени само додатно погоршати положај запослених.
Тражимо од свих да крајње озбиљно схвате стање у Пошти и незадовољство радника и да учине све што је у њиховој моћи да изнађемо излаз из ове ситуације, а то је само побољшање нашег материјалног положаја. Са наше стране учинићемо све да већ у наредних пар дана дође до брзих решења у интересу запослених, а у складу са најавом коју смо добили.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

________________

26. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поводом актуелних дешавања у Предузећу, Синдикат ПТТ Србије обавештава своје чланове и јавност о следећем:
Незадовољство запослених у нашем Предузећу је оправдано и последица је изузетно ниских зарада, као и проблема са недостатком радника у технологији у дужем временском периоду.
У претходној години смо одржали 11 протеста, штајк, штрајк упозорења, три конференције за штампу на које нико од новинара није дошао, а све због неспорене чињенице да нам је егзистенција угрожена. Наше зараде су проблем свих проблема и без помака по овом питању Пошта нема будућност.
Синдикат ПТТ Србије је у поступку преговарања управо око побољшања материјалног положаја запослених. На наше инсиститрање је у понедељак одржана седница Надзорног одбора Предузећа и донета је одлука о расподели другог дела добити. Такође смо захтевали хитне разговоре у Влади Републике Србије управо око повећања основних зарада и имамо потврду да ће до тих разговора доћи врло брзо.
Нема никакве дилеме да ћемо, уколико се не деси било какав помак у преговорима и то врло брзо, организовати раднике Поште у целој Србији и свим радним јединицама и позвати их на обуставе рада и протесте. Само хитно, искрено и заједничко деловање на поправљању материјалног положаја свих запослених, можемо сачувати своја радна места, Предузеће и запослене.
Такође, оштро се противимо слању запослених из других радних јединца на рад у РЈ РПЛЦ Београд, имајући у виду да се на тај начин ремете међуљудски односи, смањује ефикасност рада и угрожава безбедност запослених који су премештени. 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

________________

25. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Данас је на седници Надзорног одбора Предузећа донета одлука о исплати другог дела добити. Очекујемо да одлука буде потврђена од стране Владе Републике Србије у најкраћем могућем року.

__________________

22. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Очекујемо да се на седници Надзорног одбора Предузећа, која је на наш захтев заказана за понедељак 25.3.2019. године, донесе одлука о исплати другог дела добити и да та одлука буде потврђена од стране Владе Републике Србије у најкараћем могућем року. Такође је предвиђен сасатнак са министром Миланом Кркобабићем и покретање озбиљног дијалога о повећању зарада
Први одговор, конкретне кораке и реализацију очекујемо до краја следеће недеље.

__________________

20. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На трећем састанку у претходних десет дана нашег Синдиката са директорком Предузећа и члановима Пословодства, разговарало се о темама које су тренутно предмет највећег интересовања запослених;

 • Исплата другог дела зараде из добити
 • Повећање зарада у Предузећу

На наш захтев, а уз подршку пословодства, биће најхитније заказана седница Надзорног одбора на којој очекујемо доношење одлуке и упућивање захтева Влади РС о исплати другог дела зараде из добити за 2017. годину.
Такође, упутили смо захтев за одржавање заједничког састанка са министром Миланом Кркобабићем, који је имао значајну улогу у исплати првог дела зараде из добити. На истом састанку разговараће се о изналажењу решења за повећање зарада запосленим у нашем Предузећу, које позитивно послује.

Билтен за штампање >>

Допис Надзорном одбору >>

Допис Министру Кркобабићу >>

_____________________

14. март 2019.

На састанку Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије, одржаној 14.03.2019. године, у Београду, разматрана је актуелна ситуација у Синдикату ПТТ Србије и ЈП „Пошта Србије“ и донета је Одлука да се од в.д. директора Предузећа тражи одржавање заједничког састанка. Састанку би присуствовали сви чланови Извршног одбора и председник Главног одбора, а тема би била исплата другог дела добити за 2017. годину, побољшање социјално-економског положаја запослених и недостатак извршила на технолошким радним местима.

_____________________

04. март 2019.

За долазак на посао искључиво месечна карта!?

Најава да ће сва предузећа у Београду морати својим запосленима да уплаћују месечне Бусплус претплатне карте, уместо да им тај новац исплаћују на рачун или “на руке”, многе је забринула. Не само зато што су тај новац трошили на нешто друго, већ и зато што многи на посао долазе другим средствима превоза - аутомобилом или бициклом.
У правном мишљењу које је Министарство финансија доставило Граду Београду, а у које смо имали увид, пише да ће фирме у престоници морати да до детаља документују на који начин је утрошен новац који се исплаћује запосленима као накнада за превоз, али се не истиче да он мора стриктно да буде потрошен за куповину Бусплус карте, већ може да буде искоришћен и за куповину горива за оне који својим аутомобилима долазе на посао, или за неки други алтернативни превоз.
Због великог интересовања наших чланова, обрадили смо ову тему како би појаснили и разјаснили која су наша права и како да се одредимо по овом питању.
Закон о раду чл. 118 став 1 тачка 1 прописује да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.
Овако постављено правило због своје непрецизности и намере законодавца да послодавци ближе одреде критеријуме за накнаду трошкова уговорима о раду, колективним уговором или правилником који би регулисао ту област, проузрокује недоумице почев од времена исплате трошкова, преко питања начина остваривања права и потребе доказивања трошкова.
Законодавац заправо оставља запосленом право на избор начина односно превозног средства којим ће долазизити (и враћати се) на место рада. Једина могућност у којој послодавац може уместо запосленог да одлучи је да сам обезбеди превоз својих запослених, у ком случају запослени нема право да од послодавца потражује новац на име превоза зато што је организовањем сопственог превоза послодавац испунио своју обавезу накнаде трошкова за превоз.
У свим другим случајевима послодавац не може наметати свој начин накнаде трошкова превоза, што обухвата и унапред плаћене месечне карте-маркице, већ искључиво од запосленог зависи којим ће превозним средством путовати на место рада, јер закон послодавцу даје овлашћење једино да одлучи да ли ће обезбедити сопствени превоз, а уколико послодавац одлучи да то овлашћење не искористи, даље не може условљавати запослене приликом избора превозног средства, примера ради уплатом месечне карте за аутобус, већ је дужан да накнади трошкове превоза с тим што ти трошкови не могу бити већи од новчаног износа који је једнак цени превозне карте у јавном саобраћају на према релацији коју запослени користи за долазак на рад и одлазак са рада најкраћим путем.
Колективни уговор за ЈП “Пошта Србије” само потврђује наведено и ближе одређује критеријуме према којима запослени имају право на накнаду трошкова на име превоза, па тако чл. 49 прописује да запослени имају право избора у градовима и местима у којима постоји јавни превоз, између месечне претплатне карте у јавном саобраћају или новчаног износа у вредности месечне претплатне карте. Такође, имајући у виду да Јп “Пошта Србије” делатност обавља на територији читаве државе, чл. 50 су прописани начини накнаде трошкова запосленима који од места становања до места рада немају организовани јавни превоз за долазак на рад и одлазак са рада, као и запосленима који због распореда радног времена не могу користити организовани јавни превоз, уколико послодавац није обезбедио превоз запослених.
Дакле, према наведеном, ни једном одредбом Закона о раду или Колективног уговора, уколико није обезбедио превоз запосленима, послодавац није овлашћен да одлучује о начину накнаде трошкова за превоз, већ запослени, у оквиру ограничења у виду износа који им послодавац мора надокнадити, могу да бирају начин доласка на рад и повратка са рада према сопственим жељама. То је наше право и то право ћемо бранити.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

21. фебруар 2019.

Наставак разговора о проблемима запослених и Предузећа

Јуче је уследио наставак разговора наших представника са директорком Поште. Свакако, главна тема је била исплата другог дела зараде из добити за 2017 годину и одређене активности које следе по том питању. Наишли смо на разумевање и договорено је да се процес око исплате нераспоређеног дела добити  интензивира и да заједнички извршимо притиске на свим нивоима како би исплата била одобрена. Знајући како је било тешко и неизвесно прилико добијања сагласности за први део, крајем прошле године, немамо илузију да ће све ићи глатко, али до сада смо били успешни и даћемо све од себе да тако буде и овога пута.
Разговарано је о јануарској заради и нејасноћама које је изазвала, а све у духу закључака нашег Главног одбора. Неизбежне теме су биле и недостатак извршилаца у технолошком процесу, тешкоће у ангажовању нових радника у великом делу Србије, ниске зараде највећег броја колега које су за сада непремостив проблем Пошти и које се хитно морају решити на највишем месту, уколико се жели добро нашем Предузећу и запосленима. Правилник о статистици и нормама, чија је примена одложена на захтев нашег Синдиката, односно нашег чланства, ће ускоро бити презентован. Надамо се са уваженим примедбама. Уколико се напред наведено реализује, а нешто узме у озбиљно разматрање, треба очекивати и повратак Радничких спортских игара, ревитализацију неких објеката за одмор и рехабилитацију радника, о чему се конкретно разговарало.
Сви смо свесни да пролазимо кроз тежак период за наше Предузеће и за наше запослене и ту се мало тога може променити, јер нема брзих решења и превише је актера ван Поште који о нама одлучују. Њихове намере према нама су врло упитне. Морамо сачувати Пошту и запослене и мало по мало гурати напред. Нема друге. Све друго смо већ пробали.
Пренели смо Вам све оно о чему смо разговарали. Наставићемо и даље да извештавамо  са сваког састанка и дешавања где се преговара у име наших чланова о свему што се дешава, без обзира на садржај информације.

 

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

18. фебруар 2019.

Извештај са седнице Главног одбора

У Београду је 14. фебруара одржана седница Главног одбора Синдиката ПТТ Србије. Главна тема је било стање у Предузећу и материјални положај запослених. Одлучено је да се одмах покрену сви правни поступци и разговори са надлежнима како би што пре добили одговор о судбини другог дела зараде из добити (нераспоређена добит за 2017 годину). Предложено је и да се задужи Извршни одбор Синдиката да због чињенице да су ниске зараде у нашем Предузећу постале опасност и за само функционисање система (више није могуће пронаћи заинтересоване да раде посао поштара и достављача у неким срединама за ове плате), сачини анализу и документ по овој теми који би био прослеђен свим надлежнима.
Донета је и одлука да се од Послодавца затражи информација о кретању запослених у последњих 6 месеци, као и информације на који начин се израчунавају зараде у ЈП Пошта Србије, како је израчуната зарада запослених за месец јануар 2019 године и на основу ког акта
На седници су усвојене измене и допуне Правилника Фонда солидарности, а потврђена је и одлука Извршног одбора да се новац од донација преусмери Фонду. Усвојени су План и одлуке којима се дефинише финансијско пословање за ову годину по којима су предвиђене значајне уштеде. Скоро све ставке су смањене за 20 до 30 процената.
Главни одбор је донео и одлуку да су у наредних 30 дана све синдикалне организације  у обавези да ускладе своја акта са Статутом Синдиката ПТТ Србије како би се након тога донела одлука о спровођењу избора на свим нивоима у нашој организацији.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

01. фебруар 2019.

Посебна понуда и повољнији услови за раднике Поште

Обавестили смо све заинтересоване да смо обавили разговор и изнели захтев нашим представницима у управи Поштанске штедионице да у име свих запослених затраже од те Банке да запосленима у ЈП ''Пошта Србије'' доделе статус ВИП клијената којима се добијају повољнији услови од оних који тренутно важе. Добили смо информацију да је та Банка већ предузела неке мере и да је запосленима у нашем Предузећу упутила понуду за кеш кредите под условима који важе за ВИП клијенте. Понуда је ограничена на период од 01.01.2019.  до 15.03.2019. године.
Поздрављамо брзу реакцију наших представника и наше Банке, али подсећамо да смо ми тражили да повољинији услови за наше запослене важе и за све остале услуге које Штедионица пружа, а које радници Поште користе. Тај захтев смо образложили и на томе и даље инсистирамо

______________________

30. јануар 2019.

Добили смо потврду: Јануарска плата ће бити већа

Већ смо објавили вест да је Влада Републике Србије одлучила да се у јавним предузећима, од почетка ове године, повећају зараде. Ми знамо да се не ради о повећању већ о ''смањењу умањења'', али је битно да се коначно, после четири године, нешто ипак дешава. У разговору са надлежнима у Предузећу добили смо потврду да ће јануарска зарада бити већа и да се то не доводи у питање. Тачан проценат увећања није могуће прецизно предвидети због начина обрачуна, али 15 фебруара биће све много јасније. Ми ћемо наставити са започетим активностима и верујемо да ће у овој години доћи до значајнијег повећања зарада и поправљања материјалног положаја запослених. Све су већи проблеми у пословању због чињенице да је све теже наћи нове раднике, посебно за послове доставе. Управо су ниске зараде наш први, основни и највећи проблем и опасност за Предузеће, на шта упорно указујемо. Надамо се да ће коначно то увидети и они који о нама одлучују.

______________________

25. јануар 2019.

Рад на отвореном за време снежних падавина и ниских температура

Обратили смо се Функцији поштанске мреже поводом актуелних временских (не)прилика и тражили да се свим организационим деловима Предузећа доставе упутства за организовање рада за наше колеге који раде на отвореном. Сматрамо да се морају уважити специфичности делатности коју обављамо и услови за рад који су у знатној мери нарушени због интензивних снежних падавина и ниских температура. Такође треба уважити и специфичности на терену јер се ситуација разликује у зависности од подручја на коме се ради. Све информације са којима располажемо указују да ће се наставити тренд падавина и лоших временских прилика па тражимо да се предузму сви неопходни кораци у циљу максималне могуће заштите свих запосленихкоји због потреба посла проводе пуно времена на отвореном. Очекујемо да све радне јединце већ у току дана добију јасна упутства.

______________________

25. јануар 2019.

Повољнији услови за раднике Поште

Обавили смо разговор и изнели захтев нашим представницима у управи Поштанске штедионице да у име свих запослених затраже од те Банке да запосленима у ЈП ''Пошта Србије'' доделе статус ВИП клијената којима се добијају повољнији услови од оних који тренутно важе.
Према нашим сазнањима има јавних предузећа која су изборила повољнији статус за своје запослене, па је потпуно невероватно да то не важи за запослене у Пошти која је акционари Банке Поштанска штедионица и чији запослени морају да буду клијенти те Банке.

______________________

24. јануар 2019.

Донације искључиво Фонду солидарности

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије донео је одлуку да се све донације од стране Предузећа користе искључиво за допуну средстава Фонда солидарности. Све је више захтева наших чланова који се обраћају за помоћ Фонду, што намеће потребу да се више средстава определи за ове намене. У претходној години, Фонд је из чланарине исплатио више од 18 милиона динара по основама које су прописане нашим Правилником. Намера нам је да одржимо тај ниво и да нико, ко на то има право, не буде одбијен због недостатка новца.

______________________

23. јануар 2019.

Запослите довољан број извршилаца!

Све чешће се проблем са недостатком извршилаца, првенствено на достави, решава кроз издавање решења за прековремени рад. Синдикат ПТТ Србије је био и биће против оваквог начина рада. Сматрамо да недовољан број извршилаца и обим послова који превазилази могућност обављања са постојећим бројем извршилаца, нису разлог за увођење прековременог рада, већ би то могао бити само разлог узрокован изненадним смањењем броја извршилаца, које није могло да се предвиди (боловање, повреде, и друга непланирана одсуства).

Основни проблем код овако издатих решења је што оно није одређено нити је одредиво. То се првенствено односи на чињеницу да уместо јасно дефинисаних послова које запослени коме је одређен прековремени рад треба да изврши, стоји да ће он вршити послове наведене у Предлогу за увођење прековременог рада који није обавезујући акт, па се њиме не успостављају никаква права и обавезе. Такође се не зна ни његова конкретна садржина, нема броја, врсте, количине пошиљака које треба да се испоруче, већ само можемо да претпоставимо да је то достава свих пошиљака планираних за тај дан.
Самим тим, у недостатку података, односно мањкавости решења, није могуће утврдити колико времена запослени мора да ради тај дан и да ли то време превазилази законско ограничење од 12 сати укупнг дневног радног времена.

Упозорићемо надлежне у Предузећу на ову појаву и кршење закона и Колективног уговора, а уколико се настави са издавањем оваквих решења за прековремени рад, од послодавца ћемо затражити извештај о прековременим сатима (у складу са чланом 17 КУ), односно увид у евиденцију о прековременом раду запослених. На тај начин би се утврдила евентуална неједнакост радног оптерећења, евентуално прекорачење законског ограничења прековремених радних сати или неки други прекршај за који је предвиђена казна и за одговорно лице у правном лицу, чиме би се поправила наша преговарачка позиција у настојању да се овај проблем реши. А решење је да се ангажује довољан број извршилаца и да се уведе обавезна резерва, на шта већ годинама указујемо и захтевамо.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________

22. јануар 2019.

Извештај о активностима

Поштоване колеге,

Подсећамо вас да смо крајем децембра пренели информацију да су добијене сагласности и да ће бити исплаћена половина нераспоређене добити, што је оквирно свакоме по пола своје просечне зараде за претходну годину. Тако је и било. Такође смо вас обавестили да је договорено да ће се о исплати преосталог дела добити разговарати у јануару. Данас су председник и потпредседник нашег Синдиката имали састанак са директорком Предузећа и највише се разговарало управо о исплати преосталог дела добити. Наишли смо на разумевање и сагласили смо се да радници треба да добију све што су зарадили, а активности по овом питању ће бити интензивиране у наредном периоду. Нисмо се и нећемо се одрећи ни једног динара на који имамо право и који смо сви заједно зарадили, посебно имајући у виду незавидан материјални положај радника Поште. Немамо илузије да ће све тећи глатко (из искуства) и да ће нам држава дати паре тек тако, али ћемо наставити да преговарамо и да се боримо.
Поред ове, нама најзначајније теме, разговарало се и о организацији Предузећа, новом правилнику о статистици и нормама, рејонизацији, а покренута је и иницијатива за поновно враћање и одржавање РСИ. Такође смо дали предлог да се одређени објекти за одмор радника обнове и активирају. У наредном периоду обратићемо се Поштанској штедионици и члановима управе из Поште у тој банци, како би наши запослени добили повољнији статус.
Ово су теме на којима ће се радити у наредном периоду и предстаљаће окосницу нашег плана рада. О свему што се буде дешавало, а тиче се запослених, редовно ћемо вас обавештавати преко наших средстава информисања.

 

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________

27. децембар 2018.

Поштоване колеге,

Приморани смо да реагујемо поводом објављивања списка наших чланова на друштвеним мрежама од стране ''вање п новака'' и то због необичне безобзирности и очигледног мотива због чега су спискови објављени и то управо сада. Прво, једино што је тачно на тим списковима су имена, а све остало је измишљено и изфабриковано од стране ''вање п новака''. Ради се о бившем руководиоцу из Поште, а Синдикат ПТТ Србије сматра одговорним што он више није директор (учешће у Комисији за избор руководилаца), па је себи дао задатак да нам се свети користећи се лажима и хушкањем на свом лажном профилу. Његове објаве и начин на који покушава да се обрачуна са једном организацијом су нешто са чиме се до сада нисмо сретали. На жалост нашао је следбенике и поклонике у кругу наших колега окупљених око Facebook синдиката, а публику у друштву које је и креирано да се бави фикцијом и темама које се преносе из ''ријалити програма'', чиме се замагљује стварност.
Због чињенице да је овом приликом учуњено кривично дело, поднели смо пријаву надлежном тужилаштву у циљу заштите закона, наше организације и чланова. Зараде функционера и руководилаца могу бити објављене у интересу јавности и ту немамо ништа против, али зараде ''обичних'' запослених, а посебно чланарине –НЕ, без обзира јесу ли износи тачни или измишљени.
Колеге из Facebook синдиката позивамо да буду коректни и да се баве синдикалним радом, јер ће остати упамћени само као синдикат који је радио за бивше директоре, а против својих колега.
Нећемо се више оглашавати по овом питању, јер сматрамо да не треба да се увлачимо у зачарани круг мржње и блато ''вање п новака'', али ћемо свим правним средствима бранити организацију коју водимо и чланове који су нам указали поверење. Тиме бранимо и основно право на слободно синдикално удруживање и деловање у нашем Предузећу без уплитања власти и пословодства, без обзира били они садашњи или бивши.

____________________

25. децембар 2018.

Исплата добити

Сада смо и званично добили информацију да су добијене све сагласности и да ће исплата дела зараде из добити бити у петак. Биће исплаћена половина нераспоређене добити, што је оквирно свакоме по пола своје просечне зараде за претходну годину. О исплати преосталог износа ће се разговарати у јануару. Идемо даље.

____________________

25. децембар 2018.

Још су реалне шансе да исплатимо добит

Јуче смо одржали одвојене састанке са диркторком Предузећа Миром Петровић и председником Надзорног одбора Боришом Шаренцом, а у вези са нашим захтевом и очекивањем запослених да се одмах исплати зарада из добити за претходну годину. Преносимо вам оно што је нама речено: добијање свих сагласности је у завршној фази и очекујемо врло брзо добре вести. Такође преносимо и шта смо ми рекли: дајемо шансу ''дипломатији'' и прихватамо на себе огромно незадовољство само из разлога што видимо да су шансе још реалне и што нам је једини циљ сада да радници добију паре, али ако се ово не реши у наредна 2 до 3 дана, бићемо принуђени да спроведемо већ донете одлуке. Наставићемо и даље да вам преносимо све информације до којих дођемо.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________

22. децембар 2018.

Примедбе и сугестије на текст предложеног Правилника о статистици и нормама

Дуго очекивани Правилник о статистици и нормама (последњи из 2006. године) је коначно пред нама. Уважавајући сва образложења око ефикасности, информатичке покривености материје преко апликације, не можемо се сагласити са чињеницом да најважнији део Правилника, а то су називи услуга, делови процеса рада и норме нису његов саставни део.
Евентуалне примедбе се остављају за накнадни поступак, што има јаку дозу неизвесности.
Без обзира на генерално неприхватање оваквог поступка, па и самог Правилника, доставили смо мишљење и неколико сугестија на понуђени текст.

Примедбе на Правилник >>

_______________________

21. децембар 2018.

Обављен разговор у Влади Републике Србије

Након најаве наших активности, добили смо позив и успостављен је први контак са Владом Републике Србије. Предали смо наше захтеве и поновили став да очекујемо да се хитно исплати добит запосленима у Пошти. Након добијених информација и сугестија из Владе, обавили смо хитно разговор са представником запослених у Надзорном одбору Предузећа, Гораном Ђерићем и за понедељак заказали разговор са председником НО Боришом Шаренцом. Тражимо одоговоре и да се Предузеће хитно огласи и обавести запослене о дешавањима и разлозима за ово одуговлачење, јер према ономе што смо чули, не постоје разлози да се не донесе одлука и крене са исплатом. Након разговора у понедељак, одлучићемо о даљим корацима. Чим будемо имали било какву валидну информацију, проследићемо је на терен.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Захев Влади РС >>

_______________________

18. децембар 2018.

Зато што немамо избора


Поштоване колеге,
Још увек имамо уверавања да је исплата ''готово извесна'', да будемо ''стрпљиви'', али стрпљења је све мање. Све га је мање код чланства, све га је мање и код синдикалаца. Годинама се живи на ивици, годинама је та добит прилика за кратак предах и прилика да се осети како је то живети нормално. Посебно иритира чињеница да не постоји ни један разлог за ово одуговлачење и што је овакав маћехински однос резервисан само за раднике Поште. Не знамо чиме смо то заслужили. Ћутимо, радимо и трпимо. Можда је то проблем. Можда је тренутак да престанемо да ћутимо, да престанемо да радимо и да јасно кажемо да нећемо више да трпимо.
На жалост, наш оснивач нам поново шаље јасну поруку колико смо битни својој Држави, колико им је стало до Поште и до радника Поште. За то, једноставно, нема оправдања. Већ недељама очекујемо да се смилују и погледају нас, да само подигну руку и тако обрадују петнаест хиљада запослених и чланове њихових породица, али још увек ништа. Немамо другог избора већ да покушамо тако што ћемо свакога дана стајати испред Владе Републике Србије и тражити шансу да се обратимо онима који о нама одлучују, а стајаћемо док се не донесе одлука о исплати зараде из добити. У четвртак је седница Владе где очекујемо одлуку, а ако је не буде, ми крећемо у петак. Одлука је да то буду мање групе учесника које ће се смењивати како не би морали да пријављујемо скуп као јавно окупљање и да ће у њему за почетак учествовати синдикални активисти. Не искључујемо ни радикализацију протеста уколико ове активности не дају резултат.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

17. децембар 2018.

Извештај са састанка у РЈ ''Одржавање''

Дана 17. децембра у РЈ ''Одржавање објеката, возила и основних средстава'' одржан је састанак са директором функције за Мрежу и његовим сарадницима, као и руководством Радне јединице. Пренели смо забринутост запослених у том нашем организационом делу за судбину послова сервисирања возила, јер је све више проблема који се не решавају. Са наше стране је истакнуто да је главни проблем недостатак мајстора, али има проблема и са набавком резервних делова и са условима рада у сервису. Све је теже задржати и постојеће мајсторе са оваквим зарадама, а камо ли обезбедити нове. Међутим и када се неко јави и испуни услове, сагласност и папири се ''крчкају'' по неколико месеци. Наравно, људи се сналазе и налазе друге послове, а нама се проблеми гомилају. Тражили смо да се процедуре око пријема механичара и мајстора убрзају, јер од тога зависи функционисање сервиса и читавог возног парка.
Тражили смо и да се поправе услови рада у сервису што се тиче осветљења и грејања, јер су то основни услови за рад.
Констатовано је да у овој Радној јединици постоје сви предуслови за квалитетан рад у интересу система, као и да ће се ускоро одржати нови састанак где ће се изаћи са предлогом решења за све што је изнето. Како су нам обећали колеге из Мреже, биће урађен план активности (краткорочни и дугорочни) и кренуће се са решавањем изнетих проблема. Што се тиче кадрова, сагласност Мреже није и неће бити спорна, али ће се обратити надлежној функцији у циљу ефикасности по овом питању.
Покушаћемо и са изменом Правилника о заштитној опреми како би мајстори имали право да сваке године добију радна одела, јер је садашње решење лоше по запослене.
Задовољни смо састанком, а очекујемо наставак и решавање проблема у Радној једници.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

11. децембар 2018.

ОЧЕКУЈЕМО ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ ИЗ ДОБИТИ

Поштоване колеге,

У вези са актуелним дешавањима у Предузећу око исплате зараде из добити за 2017. годину, обавештавамо вас о следећем:

Синдикат ПТТ Србије је једини Синдикат који активно преговара са надлежнима око исплате зараде из добити. До сада нисмо чули ни један став, ни један аргумент, да запослени не треба да добију свој део. Наш једини циљ је да радницима Поште на рачуне буду уплаћена средства од зарађене добити и докле год постоји могућност да се то догоди, ми нећемо учинити ништа да угрозимо исплату, јер на то немамо право.
На жалост, по ко зна који пут се понавља ситуација да смо у неизвесности и да чекамо до задњег момента да добијемо оно што сматрамо да нам припада. Такође сматрамо да је такав однос (само према Пошти) неправедан, неоправдан и неодржив. Против тога се боримо сваке године и до сада смо успевали да се изборимо и да 15 година за редом учествујемо у расподели добити.
И ове године је ситација иста, али је још увек изгледно да ће до исплате доћи.
Пратимо дешавања на дневном нивоу, из сата у сат и активно учествујемо у њима.
Органи Синдиката су у сталном заседању и у зависности од развоја догађаја, биће донете одлуке које су искључиво у интересу запослених.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

Захтев упућен премијерки РС >>

_______________________

30. новембар 2018.

ДОНЕТА ПОЛОВИЧНА ОДЛУКА

Завршена је седница Надзорног одбора Предузећа. Донета је одлука да се добит расподели у сразмери 50% оснивачу (држави) а 50% добити је остало у Пошти као нераспоређена добит. У наредних десет дана Влада Републике Србије треба да донесе одлуку о намени тих средстава. Јасно смо ставили до знања да очекујемо да се тај део добити подели запосленима и верујемо да ће Влада Републике Србије имати разумевања и схватити озбиљност стања у Пошти.

_______________________

24. новембар 2018.

Решавање технолошких проблема

У Функцији поштанске мреже је 23.11.2018. године одржан састанак представника Синдиката ПТТ Србије: в.д. председника Дарка Радовановића, потпредседника Славка Топалова и чланова Комисије за технологију Синдиката ПТТ Србије, са директором Функције поштанске мреже Срђаном Јовановићем и његовим најближим сарадницима.
Тема састанка била су питања:

 • Нова статистика;
 • Коришћење мопеда и скутера Daytona;
 • Примена апликације Поштар мап путем службених мобилних телефона.

Значајно време састанка посвећено је новој Статистици, конкретно резултатима до којих се дошло у тестирању саме апликације, које је управо у току.
Од стране Функције поштанске мреже указано је да се у децембру све поште уводе у тестирање апликације Статистика 1 и да се приводи крају израда новог Правилника о статистици и нормама. Те да ће до почетка примене нове апликације, 01.01.2019. године, бити обухваћене све технолошке фазе осим Транспорта. Досадашњи резултати нове апликације Статистике помно се прате и упоређују са старом. Уочени недостаци у ходу се отклањају.
Представници Синдиката ПТТ Србије, још једном су указали на важност ове материје јер резултати нове статистике могу да произведу доношење пословних одлука од којих ће зависити даља судбина како запослених тако и саме Поште. Зато је потребно посветити пуну пажњу сваком процесу и свакој услузи, свакој норми, посебно. Уколико је потребно, извршити нова мерења одређених норми, тј. да свака норма може бити предмет провере у сваком тренутку овог динамичког процеса. У том правцу од стране чланова Комисије за технологију Синдиката ПТТ Србије исказане су резерве у погледу појединих норми, као на пример норми који се тичу скупне доставе, тј. доставе у урбаним срединама (у зградама преко 4 стана). Било је ту такође и других запажања и предлога која су се тицала других услуга и процеса.
По питању коришћење мопеда и скутера Daytona, Синдикат је затражио хитно решење за њихову повећану потрошњу горива. Наиме, од стране самих њихових корисника, наших колега поштара, указано је да ново набаљени мотори имају већу потрошњу него раније коришћени модели мопеда, те да лимити на картицама за гориво не одговарју новонасталим потребама. Од стране Функције поштанске мреже добијен је одговор да се ради на анализи те нове потрошње и да врло брзо треба доћи до прoмена лимита.
Од стране чланова Комисије за технологију Синдиката покренуто је питање примене апликације Поштар мап путем службених мобилних телефона, тј. за шта се користе резултати наведене апликације? Од стране представника Функције поштанске мреже више пута је поновњено да се резултати наведене апликације користе само као контролни механизам у самој достави и контроли спољне доставе. Синдикат је са своје стране изнео став да се не може дозволити да се подаци из поменуте апликације користе као параметри за организацију и дефинисање рејона, јер је уочено много одступања и грешака у раду апликације и самих телефона.
Технолошки проиблеми су за нас веома битни јер значајно утичу на рад и услове рада запослених које заступамо. Зато ћемо наставити да будемо активни и да указујемо на све проблеме који су везани за технолошке процесе. Сматрамо да су чланови наше Комисије довољно стручни да могу да предложе и решења за одређене проблеме, а све у циљу њиховог решавања у интересу запослених.

_________________________

23. новембар 2018.

Очекујемо одлуку о исплати зараде из добити

Данас је одржан састанак ужег руководства Синдиката ПТТ Србије са в.д. директора Предузећа, госпођом Миром Петровић. Разматране су многе теме, али се ипак највише говорило о исплати зараде из добити коју запослени у Пошти са правом очекују. Пренели смо та очекивања директорки и наишли на разумевање, тако да верујемо да ће се предлог одлуке о исплати наћи на дневном реду Надзорног одбора Поште на седници која треба да буде одржана у току следеће недеље. Све наше активности усмерене су у том циљу јер смо свесни колико то значи запосленима, а сматрамо да не постоји ни један разлог да радници Поште не добију свој део зарађене добити. Након тога, када бар за кратко попунимо рупе у кућним буџетима, кренућемо са решавањем и осталих проблема и наставити са реорганизацијом нашег Синдиката.
На састанку је констатовано да су ниске зараде наш највећи проблем који прети да угрози функционисање самог система и договорено је заједничко деловање на побољшању материјалног положаја запсолени, што је у интересу свих нас.
Након седнице Надзорног одбора Предузећа пренећемо вам све информације у најкраћем року. До тада пратите дешавања и информације које пласирамо путем наших канала информисања, јер ми објављујемо само проверене и праве вести.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_________________________

09. новембар 2018.

Влада одлучила: Веће плате и у јавним предузећима

Већ смо најавили да активно учествујемо са министром финансија, преко наше централе, у разговорима о најављеном враћању зарада ( у два наврата на претходни ниво), као и повећању зарада у 2019. години. Влада Републике Србије је данас одлучила да се у јавним предузећима од следеће године повећају зараде за пет одсто. Ми знамо да се не ради о повећању већ о ''смањењу умањења'', али је битно да се коначно, после четири године, нешто ипак дешава. Наставићемо са започетим активностима и верујемо да ће у следећој години доћи до значајнијег повећања зарада и поправљања материјалног положаја запослених.
Настављамо и активности око исплате зараде из добити и очекујемо разумевање за стање у Пошти и позитиван исход најкасније до краја овог месеца.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_________________________

05. новембар 2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У Тополи је одржана Скупштина Синдиката ПТТ Србије на којој је Дарко Радовановић из синдикалне организације ''Београдски Венац'' изабран за в.д. председника нашег Синдиката. Дарко ће ту дужност обављати до завршетка изборног процеса који ће бити спроведен у току следеће године. Нови први човек је обећао да ће сву своју енергију уложити у враћање јединства и значаја наше организације како би могли да се носимо са свакодневним изазовима. Он је такође обећао да ће се потрудити да обиђе све делове нашег система и да ће разговарати са сваким нашим чланом.
Скупштина је великом већином гласова подржала започете реформе и промене у раду, а приоритет у наредном периоду ће бити побољшање материјалног положаја запослених и активно учешће у најављеним процесима реформи. На седници је усвојен и Статут Синдиката ПТТ Србије, а основне промене су увођење јасне линије одговорности за рад и могућност стварања тима који ће нас водити у наредном периоду.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_________________________

31. октобар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

После дужег времена и застоја у комуникацији са врхом Предузећа, представник нашег Синдиката је присуствовао седници Надзорног одбора Поште. Главне теме су биле пословање нашег Предузећа, најављене системске промене, материјални положај запослених и незаобилазна тема око исплате зараде из добити. Управо то питање је изазавало највеће интересовање и број учесника у расправи. Генерални став је да добит треба да буде подељена запосленима и договорене су конкретне активности како би до исплате дошло у законском року. Наш Синдикат ово питање сматра приоритетним те смо иницирали контакте на свим нивоима и ван Поште, а све наше активности ће у наредном периоду бити усмерене у циљу реализације исплате нашег дела добити. Активно учествујемо са министром финансија преко наше централе у разговорима о најављеном враћању зарада ( у два наврата на претходни ниво), као и повећању зарада у 2019. години. Верујемо да ће ови разговори довести до помака и поправљања материјалног положаја запослених у следећој години.
Синдикат ПТТ Србије је наставио са праксом обилазака радних јединица и разговора са чланством. Последња седница Извршног одбора је одржана у Сремској Митровици. Од наших активиста смо сазнали за проблеме са којим се сусрећу, а они су имали прилику да чују актуелне информације о стању у Предузећу и Синдикату, као и планове за период пред нама. Много тога зависи и од исхода наше Скупштине која се одржава крајем ове недеље. Ту би требало да се потврди реформски курс и да се настави са променама у начину рада и размишљања у нашој организацији. Циљ је да створимо ефикасну организацију по мери чланства која ће бити у стању да се носи са изазовима који су пред нама, а они нису били никад озбиљнији.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_________________________

16. октобар 2018.

У складу са новом политиком Синдиката

Извршни одбор је свој рад изместио из седишта Синдиката тако да се седнице сада одржавају ''на терену''. До сада смо обишли синдикалне организације Београд Венац и Одржавање. То је била прилика да из прве руке чујемо све проблеме и да се активно укључимо у њихово решавање. Враћање поверења није могуће без директног контакта са чланством, тако да ће се започета пракса наставити. На седници Извршног одбора разматран је и проблем финансирања рада Синдиката ПТТ Србије. На основу закључка да је неопходно смањити трошкове, донете су одлуке о смањењу свих расхода који су везани за рад Извршног одбора. Одлуке су у складу са новом политиком Синдиката и имају за циљ стабилизацију финансирања програма рада. Одлуке су привременог карактера, важиће до усвајања наовог финансијског плана пословања од стране Главног одбора и ступају на снагу одмах.

_________________________

12. октобар 2018.

Захтеви за оживљавање социјалног дијалога

Обратили смо се премијерки Ани Брнабић са захтевом да оживимо социјални дијалог који је започео крајем 2017. године. Циљ је да побољшамо лош материјални положај запослених и укажемо на пад реалних зарада.  
Наше зараде почев од 2012. године, пале су испод републичког просека и нема никакве логике да запослени у Предузећу које послује позитивно, имају зараде нешто веће од 35.000,00 динара у просеку (поштоноше и шалтерски радници), њих око 10.000.
Обавестили смо премијерку да је због кадровских промена измењен тим за преговоре нашег Синдиката, али су остале исте теме:
- исплата зараде из добити за 2017. годину и
- враћање умањених зарада на ниво из 2014. године.
Очекујемо наставак разговора и са ресорним министром Расимом Љајићем коме смо такође упутили захтев за разговор у циљу изналажења начина да се побољша социјално-економски положај радника Поште и реше проблеми који нас муче.

Допис Ани Брнабић >>

Допис Расиму Љајићу >>

_________________________

10. октобар 2018.

Покрећемо иницијативу

Обзиром да Пошту и запослене константно и са намером заобилазе у враћању зараде и отетог нам новца још од давне 2014. године обавештавамо Вас да смо формирали иницијативни одбор за спровођење поступка народне иницијативе за измену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Такође ће бити формирани и пододбори на нивоу целе Србије тако да ће се потписи запослених и грађана  прикупљати на 35 локација широм Србије. У наредном периоду бићете обавештавани о детаљима ове иницијативе којој ће наш Синдикат дати пуну подршку.

Иницијативни одбор >>

_________________________

09.октобар 2018.

ОБНОВЉЕН  ДИЈАЛОГ

После вишемесечног застоја, јуче је обновљен социјални дијалог у нашем Предузећу и обављен је разговор између директорке Поште г-ђе Мире Петровић и потпредседника Синдиката ПТТ Србије Славка Топалова. Дотакнуте су многе теме које тренутно побуђују највеће интересовање запослених. То су свакако питање зараде из добити, зараде у контексту боравка делегације МФФ-а у Србији, функционисање и положај  Поште, нових послова. Значајне су и теме недостатак запослених у појединим технолошким процесима, статус запослених ангажованих по уговорима и ПП пословима.
Истакнут је проблем застоја у комуникацији, пословодство-Синдикат ПТТ Србије и начини за његово превазилажење, споразум о несметаном функционисању синдиката и опште узевши боље информисање.
Очекујемо интензивније разговоре са пословодством о свим темама које смо поменули, а које су у интересу запослених, као и конкретније кораке ка неопходним реформама, а такав реформски правац смо прихватили и ми у нашем Синдикату.

_________________________

24. септембар 2018.

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА СИНДИКАТА

На ванредној седници Скупштине Синдиката ПТТ Србије која је одржана 21.09.2018. године у Београду, донета је одлука о смени досадашњег председника Александра Павловића. До редовне Скупштине која је планирана већ за прву недељу новембра, Синдикат ће водити потпредседник. Тада ће се, по одлуци чланова Скупштине, спровести избор за вршиоца дужности председника који ће ту функцију обављати до окончања редовних избора.
Скупштина је донела одлуку и да се на седници у новембру расправља и изјасни о предлогу текста новог Статута којим би се учврстио процес реформи у самој организацији. Јавна расправа траје до 19 октобра, до када се очекују предлози, примедбе и сугестије на понуђени текст.
Сва ова дешавања су у склопу неопходних промена које се спроводе како би се прилагодили новим околностима у којима делујемо и како би били спремни и способни да се боримо са свим изазовима који нас очекују у наредном периоду.

Саопштење за штампање >>

_________________________

27. август 2018.

ОДГОВОР УСТАВНОГ СУДА

Прослеђујемо вам одговоре који смо добили од Уставног суда Републике Србије у вези са Иницијативом КСС за оцену уставности Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и Закона о привременом уређивању основица за Обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, поднетом после доношења закона 2013. и 2014. године.
На жалост одговор је стигао у време кад је један закон већ престао да важи а други је пред истеком. Но то нас неће обесхрабрити да се боримо за укидање овог и свих наредних неправедних и ненародних закона

Одлука Уставног суда >>

Решење Уставног суда >>

_________________________

15. август 2018.

СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

У циљу решавања актуелних проблема и враћања социјалног дијалога у нормалне токове, послали смо захтев челним људима Предузећа за хитан састанак. Забринути смо за стање у Пошти, хоћемо да будемо информисани о пословању и дешавањима, али и да укажемо на кршење Колективног уговора. Посебно нас брину најаве оснивача и промене које се планирају, а о чему не знамо ништа. Сматрамо да је дијалог и активно учешће представника запослених у свему што се дешава у овом тренутку неопходно.

Захтев >>

_________________________

07. август 2018.

NO PASARAN!!!

Protest u SpcuУ Шапцу је данас испред зграде главне Поште одржан величанствен скуп подршке Сањи Дашић, нашој колегиници и председници Синдикалне организације ''Шабац'' коју безобзирни представници пословодства кажњавају само због тога што је написала истину и оно што сви ми знамо и мислимо. Кажњавају је зато што се усудила да ради свој посао, да буде поштен синдикалац који се не плаши да укаже на неправилности у раду, на злоупотребе, непотизам и селективну примену закона у нашем Предузећу. Али пре свега намера тих ''колега'', који на жалост управљају овом фирмом, је да ућуткају Сању и све нас. Она треба да буде пример шта ће се десити када се неко усуди да говори истину, да каже да је краљ го. Данашњи скуп је показао да нису у томе успели – насупрот, дали су нам свима додатну снагу да се боримо против неправде.
Ударили су на Сању уместо на Синдикат и администратора сајта зато што су мислили да ће им то најлакше проћи. Како су се само преварили. Ударили су на најбољу међу нама. Ударили су на особу које је за кратко време колико се бави синдикалним радом придобила велике симпатије, поштовање и безерзервну подршку. И управо је то суштина данашњег окупљања, да покажемо Сањи да ћемо увек и до краја бити уз њу и да ћемо ову битку водити до краја заједно.
У Сањино име и у име Синдиката ПТТ Србије велика захвалност свима који су данас дошли да подрже нашу колегиницу и да заједно започенмо борбу за слободу мишљења, за слободу говора...., за слободу.

____________________

31. јул 2018.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Данас је одржана седница Извршног одбора и усвојен је предлог да се одмах покрене иницијатива и правна процедура за исплату зараде из добити. Добит је остварена, постоје правне претпоставке и нема разлога да запослени не добију оно што су зарадили, поготово имајући у виду колике су основне зараде у нашем Предузећу.
Одлучено је и да се рад Синдиката учини што је могуће више јавним, те је донета је одлука да се од сада записници Извршног одбора (након усвајања) објављују на сајту, на страници Извршног одбора, потписани и у ПДФ формату.
Једна од тема су били и мопеди. Експлоатација мопеда и бицикала је тема којој се враћамо с времена на време, последњих неколико година. Наиме, добро замишљен модел коришћења мопеда и бицикала, у старту је претрпео нежељене измене од стране других дирекција, што је био разлог за сумњу у успешну реализацију новог модела.
Главне примедбе на садржај уговора су се тицале тога, да се мора дати сагласност корисника у случају коришћења другог запосленог, затим да се возило мора, а не може пренети у власништво запосленог (корисника), недоумица је било и око корисног века трајања возила. Поред ових субјективних, озбиљан проблем је и чињеница да нема квалитетних мопеда на тржишту (производња Томоса), Закон о јавним набавкама који квалитет ставља у други план.
Најновија дешавања (Одлука мај 2018.) предвиђа да се корисник обавезује да додељени мопед настави да користи за службене потребе до добијања другог мопеда, а најдуже две године од дана закључења Уговора о преносу власништва. Информисани смо, да се следеће 2019. године, планира набавка око 700 мопеда грчког произвођача, уколико се добро покажу у пробној експлоатацији.
Овакав начин спровођења досадашњег модела се прилично компликује, изазива недоумицу како ће се даље поступати са мопедима и бициклима. Наш утисак је, да се продужава век експлоатације и да се од садашњег модела одустаје. Став Синдиката је да се чланству предоче праве чињенице и понуди свака врста помоћи око неиспуњавања уговорених обавеза, тако и са одредбама  Закона о раду и Закона о безбедности и здравља на раду.
Све чешће нам се чланови обраћају због проблема који су последица апликације ''Postar map''. Извршни одбор ће наложити правнику да за следећу седницу ИО припреми детаљну анализу могућности да оспоримо утицај апликације за праћење поштара на услове рада и права запослених.
Донета је одлука да се испитају могућности да се Колективни уговор примењује само на чланове синдиката потписника. Разлог за овакву иницијативу је чињеница да је све мање запослених синдикално организовано и да су они врло критички настројени према раду синдиката. То нам намеће дилему имамо ли право да преговарамо у име свих запослених и да ли је коректно наметати Колективни уговор свима, а да иза себе немамо њихову подршку. Након прибављања правног мишљења биће предузети следећи кораци.

Захтеви за исплату добити >>

_________________________

31. јул 2018.

ТРАЖИМО ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ЗБОГ КРШЕЊА ЗАКОНА О РАДУ И КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије је на данашњој седници донео одлуку да се обрати Инспекцији рада и Поверенику за заштиту информација због чињенице да је нашој колегиници Сањи Дашић уручено упозорење пред отказ уговора о раду, а због синдикалног деловања. Синдикат ПТТ Србије свом својом снагом и свим ресурсима стоји иза Сање која може да рачуна на све видове заштите и подршке. Већ сутра ће Инспекторату за рад бити упућен захтев за покретање поступка инспекцијског надзора над ЈП ''Пошта Србије'', РРЈ ''Ужице, Шабац, Ваљево'' због кршења Закона о раду и Колективног уговора. Поверенику за заштиту информација ће бити послато писмо у коме ћемо га упознати са последицама његовог обраћања Предузећу. У склопу активности које се предузимају поводом овог случаја, у уторак, 07 августа у Шапцу, испред седишта РЈ, ће бити одржан скуп подршке Сањи Дашић. Циљ нам је да, пре свега, покажемо солидарност са нашом колегиницом, да јој покажемо да у овој борби није сама, да покажемо да смо спремни да се боримо за њу, али и за синдикална права која су нам оспорерна. Скуп ће почети у 15 часова и сви су добродошли

Обраћање Поверенику >>

_________________________

30. јул 2018.

Напад на Сању је напад на Синдикат и слободу мишљења

И поред чињењнице да смо и усменим и писаним путем упозорили директора РРЈ ''Ужице, Шабац, Ваљево'' да би доношењем упозорења дошло до кршења Закона о раду, Колективног уговора и гушења синдикалних права и слобода, он је дана 19.07.2018. године потписао упозорење председнику Синдикалне организације Шабац Сањи Дашић и тиме прекршио члан 188. став 1. Закона о раду. Такође, издавањем упозорења прекршен је  члан 136. ст. 1. и ст. 2. Колективног уговора за ЈП „Пошта Србије“, Београд („Сл.гласник РС“ бр. 9/18).
Посебно истичемо чињеницу да је директору РРЈ ''Ужице, Шабац, Ваљево'' од стране Функције управљања кадровима дописом бр: 2018-118085/6  од 11.07.2018. године било наложено да ''без одлагања покрене поступак утврђивања одговорности против запослене Сање Дашић'', а да је директор РРЈ без покретања икаквог поступка и утврђивања евентуалне одговорности, издао упозорење, што нам јасно говори да се ради о нападу на Синдикат ПТТ Србије, на синдикалне слободе и на право на мишљење, размишљање и став.
Овакав поступак, без преседана, најоштрије осуђујемо и против оваквог понашања дела пословодства борићемо се свим средствима. За Сању Дашић, за право на мишљење, за слободу синдикалног рада и изражавања мишљења, за право да укажемо на неправилности и пропусте у раду борићемо се до краја.
О свему што је учињено, а што се до сада никада није десило у нашем Предузећу, обавестићемо све запослене, све синдикате, медије и међународна удружења за заштиту права која покушавају да нам ускрате.
Пре свега тога обратићемо се свим инстанцама у Републици Србији, Инспекцији рада и судовима, како би одбранили Сању и синдикалну идеју и право на синдикални рад у нашем Предузећу и инсистираћемо да се сви они који су се дрзнули да крше законе и гуше основне слободе, буду адекватно кажњени.

Поштоване колеге из пословодства, прешли сте границу преко које ми нећемо прећи, нити ћемо вам дозволити да наше Предузеће и запослене вратите у давно заборављена времена диктатуре, страха и једноумља.

_________________________