Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser
ИНФОРМАЦИЈА О ОСИГУРАЊУ

Јавно предузеће „Пошта Србиеа“ је након спроведеног поступка јавне набавке са „Генерали осигурање Србија“ а.д.о. Београд закључило полису колективног осигурања запослених и радно ангажованих лица од последица несрећног случаја (незгоде) која важи до 01 07. 2021. године.
Полисом је обухваћен ризик смрти услед повреде или болести за 24 сата, инвалидитет услед несрећног случаја за време рада, као једини законом прописан облик обавезног осигурања, као и претрпљен велики бол и страх без обзира да ли је наступила инвалидност за случај напада трећег лица или уједа или удара животиње, односно другог спољњег фактора, а у вези је са радом.
Детаљнију информацију о условима и процедурама везаним за осигурање, као и саму полису можете преузети на линковима:

Информација о осигурању запослених >>

Полиса осигурања запослених >>