Regija 3
     Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser

Zapisnici
На овој страници можете погледати записнике са седница регионалне Скупштине
Clanovi Skupstine

 

 
 
 
 
 

12.01.2018.


Дана 12.01.2018. у Крагујевцу је одржана скупштина Регије 3.
у својству председника синдиката ПТТ Србије и члана тима за колективно преговарање, Александар Павловић је присутне обавестио о следећем :
- Колективно преговарање са послодавцем је успешно завршено, и предложени текст КУ упућен је министарсву РС.
- У односу на предходни , ништа значајно није изгубљено а додати су неки чланови који су и повољнији за запослене
- што се зарада тиче обављено је неколико разговора са премијерком РС и постоји њена добра воља око повећања плата и на основу анализе финансијске ситуације , проценат могућег раста зарада биће исказан на првом следећем састанку који она треба да закаже врло брзо.
- Постоје три варијанте пвећања и то 8%, 11% и 13%. Ми идемо на варијанту тражења повећања од 13% али обзиром да фирма нема довољно пара биће тешко изводљиво.
- Са повећањем од 13 % достигли би просек РС
Председник регије 3 , Филиповић говорио је о следећем:
- видни резултати рада комисије за технологију нашег синдиката на пословима новог Правилника о нормама. Од стране пословодства прихваћене све примедбе и предлози а о некима ће се још разговарати
- врши се велики притасак на наш синдикат путем друштвених мрежа
- незадовољство радом синдиката резултирало је ишчлањењем једног броја чланова
- све се то мора схватити најозбиљније , саслушати глас чланства и одмах кренути са одлучнијим, радикалнијим активностима
- нова стратегија рада овог синдиката мора бити одраз захтева базе , другачијег деловања почевши од подружница до председника синдиката.
- променити начин преговарања са пословодством како би они а поготово директор Предузећа
схватили да је СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ једна снажна , озбиљна организација и да чланство чини пловину запослених, организација коју морају прихватити као равноправног партнера у социјалном дијалогу
- очекују се предлози СО по питању измене и допуне Статута синдиката а такође и отворене критике на рад врха синдиката са предлозима који би тај рад учинили успешнијим а у циљу постизања што бољих резултата
- донета је одлука да се за члана Статутарног одбора изабере Бојан Петровић СО Крагујевац

_________________________

04.12.2015.


Регионална Скупштина донела важне одлуке за даљи рад Синдиката

Регионална скупштина Регије 3 одржана је 04.12.2015. у Крагујевцу. Састанку Регије присустввао је и одбор Синдикалне организације Крагујевац.
Присутни су информисани о дешавањима у Предузећу током протекла три месеца.
Конкретно, говорило се о раду комисија (избор директора функција, директора Регионалних и Подручних РЈ, израда Правилника о нормама, опредељивање оптималног броја извршилаца у администрацији, Правилника о систематизацији, анексирање Колективног уговора, Комисија за утврђивање стања објеката бившег Друштвеног стандарда) иучешћу синдикалних представника у њима и предстојећим задацима.
Централна тема састанка била је дискусија о материјалном стању радника, условима рада и броју радника у технологији.
Закључак је : веома ниске зараде, изузетно тешки услови рада, ни приближно довољан број извршилаца за количину посла која се одрађује, преоптерећеност радника на шалтеру, достави, курирској служби, поштанским центрима - комплетној технологији, непоштовање Закона о раду, Колективног уговора (немогућност коришћења годишњих одмора и увођење незаконите категорије – слободни дани).
На основу дискусија и великог незадовољства представника запослених, Регионална скупштина Регије 3 на својој седници одржаној 04.12.15. у Крагујевцу донела је следећу
О Д Л У К У                                  
Упутити директору Предузећа захтев за заказивање разговора са Штрајкачким одбором Синдиката ПТТ Србије на тему  - погоршање материјалног положаја запослених  условљено смањењем  и реалним падом зарада као апсолутно оправдани разлог њиховог повећања -
Рок за одговор кабинета директора је 14.12.2015.
У случају недобијања одговора или покушаја одбијања на било који начин, предложити Главном одбору доношење одлуке о  заказивање коференције за штампу и медије  на којој ће се рећи истина о зарадама и условима рада запослених у технолошком делу Јавног Предузећа ПОШТА СРБИЈЕ.
Одлука донета једногласно.

Поводом анексирања Колективног уговора, а  из истих разлога (лоше материјално стање радника ,преоптерећеност, лоши услови рада који доводе до све учесталијих тешких и хроничних обољења, Комисији за анексирање Колективног уговора ЈП Пошта Србије поднет захтев за измену члана:
86. став 2  који сада гласи :
Запослени може остварити солидарну помоћ за тежу болест по истој дијагнози само једном , а уколико дође до рецидива или погоршања болести по основу којег је већ остварио солидарну помоћ, још једном.
Предлажемо да гласи :
Запослени може остварити солидарну помоћ за тежу болест једном годишње.
Образложење : морбидност и нехуманост постојећег члана, лоше материјално стање запослених и експанзија тешких болести.
87. здравствена и превентивна рехабилитација
Предлажемо да се под тачком 4. дода :
4) запослени који имају дијагностиковано хронично обољење
Образложење :
Лоше материјално стање запослених и велики број запослених који болују од хроничних болести.

Одлука да се упуте предлози измена КУ је донета једногласно.

                                                                                    Председник Регионалне скупштине Регије 3

                                                                                                   Борислав Филиповић

________________

10.06.2015.


Регија 3 проследила потпредседнику синдиката Топалову примедбе и предлоге на „Упутство за мерење временапружања услуга у циљу утврђивања статистичких норми

________________

04.06.2015.

Извршни одбор синдиката Београд


Одржан је састанак са директором Предузећа Кркобабићем где је основна тема била сто хитнија исплата зараде из добити (за 2014.год)
У присуству чланова нашег Извршног одбора и његових најближих сарадника изјавио је да ће након финансијског извештаја за 2014. год. који је Влада  предходне недење усвојила дати предлог Извршном одбору предузећа за исплату , који би они по хитном поступку проследили Надзорном одбору.
Потврдио је да ће присуствовати седници Главног одбора синдиката ПТТ Србије заказаног за 17.06.2015.

________________

02.06.2015.-  СО Чачак


Заштита нашег члана од лажних оптужби корисника путем е-mail-a на сајту Поште и спречавање покушаја мобинга од стране
руководиоца ове РЈ.
Председник Регије 3 обавио је разговор са Данијелом Поповић –руководиоцем за поштанску мрежу РЈ Чачак у вези насталог случаја где је она показала максималну ангажованост да се цео случај преиспита и заштити наш члан који је доживео непријатност.
03.06.2015. – СО Крагујевац
Председник Регије 3 на жалбу поштара поште Рача обишао запослене , прибавио постаојећу документацију и податке, упознао се са проблемима насталих након смањења броја реона и обишао већи део подручја ге се врши достава из поменуте јединице поштанске мреже. Следе даље активности са службом за мрежу РЈ Крагујевац.

________________

29.05. 2015.


   Одржан одбор СО Ужице


На седници одбора председник Регије 3 информисао чланове о актуелној ситуацији у синдикату и предузећу након чега је настављена дискусија о текућим питањима о СО Ужице.

________________

26.05.2015.                               

 
Одржана Регионална скупштина Регије 3


Након усвајања дневног реда и записника са прошле седнице председник Регије 3 информисао је присутне о следећем :

  1. у току је интерни конкурс за директоре РЈ и директоре функција
  2. појашњење Правилника и упутсва Фонада солидарности у сврху исплате  помоћи која ће задовољити потребе чланства а уједно остати у границама прилива средстава у Фонд.
  3. Поново је затражено од председника СО , који то нису урадили да доставе податке о председницима синдикалних подружница у циљу лакше комуникације и информисања
  4. Директор предузећа на седници Надзорног одбора подржао захтев нашег синдиката за што хитнију исплату зараду издобити из 2014.год.
  5. Урађен је предлог измена „правилника о материјално-финансијском пословању синдиката птт србије“ где је приоритет стављен на то да прилив средстава мора бити већи од расхода што подразумева смањење трошкова на свим нивоима
  6. Састанку су присуствовали секретар синдиката Калајановић и потпредседник Славко Топалов који врши функцију председника синдиката Птт Србије
  7. Калајановић је говорио о реорганизацији и изради новог Статута у КСС-у , тендеру за осигурање запослиних и о покушајима директора Предузећа на продужењу постојећих уговора са „Телекомом“ пре његове продаје.
  8. Топалов је упознао чланове Скупштине о резултатима пословања компаније за прва четири месеца , о активностима чланова Извршног одбора нашег синдиката око решавања тренутних проблема у ГПЦ-у , повраћај објеката за одмор (Зеленкада) у власништво поште, завршавању новог „Правилника о нормама“
  9. Присутни су своје дискусије улавном усмерили на исплату зараде из добити , раздвајању синдикалних питања од несиндикалних и бољем информисању чланстава

______________________

28.10.2011.

   Захтеви са Регије 3                                  

     На основу све учесталијих жалби наших чланова и разговора са председницима С.О.  Регије 3 формулисани су захтеви које треба што пре у писаном облику доставити пословодству т.ј. генералном директору Ј.П. ПТТ саобраћаја „Србија“  са задатим роком одговора о решавању  истих који не сме бити дужи од петнаест дана.

Прпчитајте захтеве >>

______________________

29.07.2011.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА У ГРАЦУ

Прпчитајте Извештај >>

______________________

08.06.2011.

У СВИЛАЈНЦУ ОДРЖАНА СКУПШТИНА РЕГИЈЕ

Записник са седнице >>

______________________

18.02.2011.

У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Записник са седнице >>

______________________

21.02.2011.

У ПАРАЋИНУ ОДРЖАНА ПЕТА СКУПШТИНА ТРЕЋЕ РЕГИЈЕ

Записник са седнице Регије >>

Обавезе СО >>

______________________

16.12.2010.

У КРУШЕВЦУ ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СКУПШТИНА ТРЕЋЕ РЕГИЈЕ И СО

Записник са седнице Регије >>

Записник са седнице СО >>

______________________

12.11.2010.

Дана 12.11.2010. год. комисија у саставу : Давидовић Снежана( члан Управног одбора Фонда солидарности), Поповић Дејан (председник С.О. Краљево) и Филипивић Борислав (председник Регије 3) а у присуству председника Синдиката ПТТ Србије Александра Павловића и делегације С.О. Ужице, обишла је услед земљотреса оштећене објекте наших чланова на територији С.О. Краљево. Управном одбору Фонда солидарности послат је предлог да се одмах додели једнократна неповратна новчана помоћ у износу од двадесет хиљада динара сваком од 49 чланова а једном члану коме је кућа са тоталном штетом износ од четрдесет хиљада динара.

______________________

24.09.2010.

У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАНА ТРЕЋА СКУПШТИНА ТРЕЋЕ РЕГИЈЕ

Записник са седнице >>

______________________

14.09.2010.

ПРЕДСЕДНИК ТРЕЋЕ РЕГИЈЕ ФИЛИПОВИЋ БОРИСЛАВ КАО ЧЛАН ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАШЕГ СИНДИКАТА ПРИСУСТВОВАО МЕЂУНАРОДНОМ СЕМИНАРУ У ХРВАТСКОЈ О ЧЕМУ ЈЕ ПОДНЕО ИЗВЕШТАЈ НА ТРЕЋОЈ СКУПШТНИ ТРЋЕ РЕГИЈЕ( ТЕМА СЕМИНАРА: ПУТ НЕМАЧКЕ ПОШТЕ ПОСЛЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ХРВАТСКЕ ПОШТЕ).

_____________________

17.06.2010.

У ЈАГОДИНИ ОДРЖАН САСТАНАК С.О. ЈАГОДИНА

_____________________

02.07.2010.

У ЈАГОДИНИ ОДРЖАНА ДРУГА СКУПШТИНА ТРЕЋЕ РЕГИЈЕ

_____________________

09.07.2010.

У УЖИЦУ ОДРЖАН САСТАНАК С.О. УЖИЦЕ

_____________________


20.08.2010.

У НОВОМ ПАЗАРУ ОДРЖАН САСТАНАК С.О. КРАЉЕВО

______________________


27.08.2010.

У ИВАЊИЦИ ОДРЖАН САСТАНАК С.О. ЧАЧАК

______________________

03.09.2010.

У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАН САСТАНАК С.О. КРАГУЈЕВАЦ

______________________

 

Web prezentacija KSS-a
 
Pristupnica

Пријавите се на
нашу mailing листу