Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Akta, zakoni, pravilnic, uputstva ...i
Solidarna pomoc Preduzeca
Osiguranje zaposlenih u Preduzecu

Zakoni i pravilnici

Pitanja za pravnika

Акције
Pristupnica
 
 
 

 

Историјат

Синдикат ПТТ Србије је већински синдикат у Јавном Предузећу "Пошта Србије".

Регистрован је 15.07.1992. године, као Синдикат радника ПТТ система Србије. 1998. године, одлуком мења назив у Синдикат ПТТ Србије, и до Другог Конгреса у његовом саставу, налазио се Синдикат "Телеком Србија".

На Другом Конгресу у Синдиката ПТТ Србије и од тада Синдикат ПТТ Србије функционише као самостална централа.Аранђеловцу, марта 2000. године, донета је одлука о издвајању Синдиката "Телеком Србија" из

Организаија

Синдикат ПТТ Србије, данас у свом саставу има 6.338 регистрованих чланова са потписаним приступницама, који су организовани у 35 синдикалних организација. Највиши орган Синдиката ПТТ Србије је Скупштина која има променљив број чланова у зависности од броја синдикалних организација и броја чланова у њима, што се констатује на почетку заседања Скупштине
Скупштину чине председници синдикалних организација по функцији и чланови Скупштине изабрани у синдикалним организацијама и то:
- од 31 до 200 чланова синдикалне организације бира се један члан Скупштине,
- на сваких следећих 200 и започетих 200 чланова синдикалне организације, бира се још по један члан Скупштине.

Скупштина бира Предсeдништво Синдиката ПТТ Србије, као извршни орган, из редова синдикалних активиста (чланова одбора СО) по принципу јединствене изборне листе искључиво тајним гласањем између две и више предложених листа, а акламацијом уколико је предложена само једна изборна листа.

Између две Скупштине која се састаје једном годишње у редовном заседању, највиши орган је Главни одбор.
Главни одбор броји 35 чланова и чине га председници синдикалних организација. Председник Главног одбора је Горан Лазић из СО ''Одржавање''.

Статут Синдиката ПТТ Србије је измењен на седници Скупштине почетком новембра 2018. године. Изабрани органи и тела и носиоци функција у Синдикату ПТТ Србије настављају да пуноправно раде у складу са започетим мандатом до следећих избора. Функцију Председништва, до окончања изборног процеса и коституисања тог органа, спроводиће Извршни одбор на челу са в.д. председника Дарком Радовановићем.
Потпредседник Синдиката ПТТ Србије је Славко Топалов
Секретар Синдиката ПТТ Србије је Бранко Калајановић


                          

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

Turisticka Agencija Paradiso travel

 

Sabra travel

 

Dia Travel

Ordinacija Zora

bitsyu