Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

08.03.2021.

Осми март је дан када се обележава сећање на борбу за женска људска права или би тако барем трабало да буде, а изгледа да смо сви заборавили суштину и право значење тог дана >>>>>

26.02.2021.

Сваки трећи радник у Србији је нестандардно запослен, што отежава или ускраћује приступ социјалним и радним правима >>>>>

10.12.2020.

Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних нaциja je 10. дeцeмбaр 1950. гoдинe прoглaсилa зa Дaн људских прaвa кaкo би скрeнулa пaжњу "нaрoдa свeтa" нa Унивeрзaлну дeклaрaциjу o људским прaвимa, кao први свeoбухвaтни инструмeнт зaштитe људских прaвa >>>>>

29.10.2020.

СТУДИЈА: Утицај пандемије COVID-19 на положај и права радника у Србији. Анализа је резултат истраживања коју су спровели Тим Уједињених нација за људска права, уз подршку Канцеларије Високе комесарке УН за људска права (OHCHR) и Фондација Центар за демократију (FCD) >>>>>

28. септембар 2020

Увођење платних разреда у јавном сектору најављено је за 2021. годину.Нико са сигурношћу не може да тврди да се платни разреди неће никада применити на наше Предузеће, али је сигурно да о овој теми треба бити информисан >>>>>

11. септембар 2020

Чињеница да смо до акција у Телекому дошли након акицје синдиката који делују у јавном сектору и након прикупљања више од пола милиона потписа грађана Србије, даје нам за право да се огласимо и тражимо актвно учешће у одлучивању >>>>>

18. август 2020

Иако је половина августа, преговори око минималне цене рада још нису почели, а крајњи законски рок за договор социјалних партнера је 15. септембар >>>>>

03. август 2020

Влада Републике Србије је препоручила послодавцима да промене акта како би запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђеног ковида, мера изолације или самоизолације, била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 процената >>>>>

10. јун 2020

Обраћање чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, након седнице на којој су покушали да укажу на проблеме у нашем раду и покрену питање одговорности за стање у нашој организацији >>>>>

05. јун 2020.

Део чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, незадовољни начином рада и вођењем наше организације, покренули су расправу о начину на који се Синдикат води, спорним исплатама са рачуна Синдиката... >>>>>

23. парил 2020.

На данашњи дан, пре 15. година, на Златибору је одржана прва оснивачка скупштина Конфедерације слободних синдиката. Оснивачкој Скупштини су присуствовали делегати из синдиката оснивача Конфедерације

26. март 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије је објавило детаљна објашњења права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања >>>>>

17. март 2020.

Сви који могу да раде од куће за време ванредног стања, имају имају право на пуну плату по важећим прописима, каже министар за рад Зоран Ђорђевић >>>>>

16. март 2020.

Пословодство Предузећа донело је наредбу о поступању током трајања ванредног стања, а којом се ближе уређује начин рада и пословања у новонасталим условима >>>>>

13. март 2020.

КОРОНАВИРУС - упутство са сајта Министарства здравља. Како да се заштитите, препоруке за осетљиве групе становништва, упутство >>>>>

08. 03. 2020.

Осми март је дан када се обележава сећање на борбу за женска људска права или би тако барем трабало да буде, а изгледа да смо сви заборавили суштину и право значење тог дана >>>>>

24. 02. 2020.

ПИТАЊЕ ЗА ПРАВНИКА
Да ли је правилно обрачуната накнада због боловања ако су као основ узете зараде из претходних годину дана? >>>>>

20. 02. 2020.

СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Oдлукoм гeнeрaлнe скупштинe Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти као и све веће нeзaпoслeнoсти >>>>>

10. 02. 2020.

Како сазнајемо, исплата јануарске зараде ће бити у петак 14.02.2020. године, пре предстојећих празника, што ће свакако обрадовати све наше колеге. Биће то и тренутак истине када ћемо се сви коначно уверити и сазнати за колико су тачно повећане зараде запосленима у Пошти, а након обуставе рада и преговора с краја прошле године

05.02.2020.

За вас смо креирали страницу ''синдикална размишљања'' са жељом да вам, поред информација и актуелности, понудимо на читање и представимо вам ставове о темама битним за све нас. Простор на овој страни ће бити доступан свима који имају шта да кажу >>>>>

03. 02. 2020.

ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРЕВОЗ!?

Колеге из Синдиката правосуђа Србије упутили су молбу Врховном касационом суду за објављивање става о правдању путних трошкова запослених, јер сматрају да је правдање трошкова превоза бесмислена обавеза, као и да мишљење Министарства финансија о правдању путних трошкова није обавезујуће и не може да буде изнад закона >>>>>

30.01.2020.

Данас је у просторијама Владе Републике Србије, одржан састанак Радне групе за ЈП „Пошта Србије“. Кључна тема је била имплементација споразума с краја прошле године >>>>>

29. 01. 2020.

Ресорно Министарство се коначно изјаснило о ситуацији у нашем Предузећу, а по основу захтева Конфедерације Слободних Синдиката. Изјашњење је стигло са закашњењем, али је још увек интересантно и актуелно, јер се у њему јасно истичу задаци Радне групе >>>>>

27.01.2020.

По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је ''одржавамо у животу'' >>>>>

16.01.2020.

Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације на тржишту рада Србије, та дискриминација налази се у врху листе по броју притужби грађана >>>>>

10.01.2020.

У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

Информација са састанка у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа >>>>>

12. 12. 2019.

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблем >>>>>

10. 12. 2019.

Саопштетње Председништва Синдиката ПТТ Србије под називом - ИСТИНА >>>>>

07. 11. 2019.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама >>>>>

30.10.2019.

Очекујемо испоруку мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију од надлежне Функције >>>>>

 

Сваки трећи радник у Србији је нестандардно запослен, што отежава или ускраћује приступ социјалним и радним правима

10.12.2020.

Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних нaциja je 10. дeцeмбaр 1950. гoдинe прoглaсилa зa Дaн људских прaвa кaкo би скрeнулa пaжњу "нaрoдa свeтa" нa Унивeрзaлну дeклaрaциjу o људским прaвимa, кao први свeoбухвaтни инструмeнт зaштитe људских прaвa >>>>>

29.10.2020.

СТУДИЈА: Утицај пандемије COVID-19 на положај и права радника у Србији. Анализа је резултат истраживања коју су спровели Тим Уједињених нација за људска права, уз подршку Канцеларије Високе комесарке УН за људска права (OHCHR) и Фондација Центар за демократију (FCD) >>>>>

28. септембар 2020

Увођење платних разреда у јавном сектору најављено је за 2021. годину.Нико са сигурношћу не може да тврди да се платни разреди неће никада применити на наше Предузеће, али је сигурно да о овој теми треба бити информисан >>>>>

11. септембар 2020

Чињеница да смо до акција у Телекому дошли након акицје синдиката који делују у јавном сектору и након прикупљања више од пола милиона потписа грађана Србије, даје нам за право да се огласимо и тражимо актвно учешће у одлучивању >>>>>

18. август 2020

Иако је половина августа, преговори око минималне цене рада још нису почели, а крајњи законски рок за договор социјалних партнера је 15. септембар >>>>>

03. август 2020

Влада Републике Србије је препоручила послодавцима да промене акта како би запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђеног ковида, мера изолације или самоизолације, била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 процената >>>>>

10. јун 2020

Обраћање чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, након седнице на којој су покушали да укажу на проблеме у нашем раду и покрену питање одговорности за стање у нашој организацији >>>>>

05. јун 2020.

Део чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, незадовољни начином рада и вођењем наше организације, покренули су расправу о начину на који се Синдикат води, спорним исплатама са рачуна Синдиката... >>>>>

23. парил 2020.

На данашњи дан, пре 15. година, на Златибору је одржана прва оснивачка скупштина Конфедерације слободних синдиката. Оснивачкој Скупштини су присуствовали делегати из синдиката оснивача Конфедерације

26. март 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије је објавило детаљна објашњења права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања >>>>>

17. март 2020.

Сви који могу да раде од куће за време ванредног стања, имају имају право на пуну плату по важећим прописима, каже министар за рад Зоран Ђорђевић >>>>>

16. март 2020.

Пословодство Предузећа донело је наредбу о поступању током трајања ванредног стања, а којом се ближе уређује начин рада и пословања у новонасталим условима >>>>>

13. март 2020.

КОРОНАВИРУС - упутство са сајта Министарства здравља. Како да се заштитите, препоруке за осетљиве групе становништва, упутство >>>>>

08. 03. 2020.

Осми март је дан када се обележава сећање на борбу за женска људска права или би тако барем трабало да буде, а изгледа да смо сви заборавили суштину и право значење тог дана >>>>>

24. 02. 2020.

ПИТАЊЕ ЗА ПРАВНИКА
Да ли је правилно обрачуната накнада због боловања ако су као основ узете зараде из претходних годину дана? >>>>>

20. 02. 2020.

СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Oдлукoм гeнeрaлнe скупштинe Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти као и све веће нeзaпoслeнoсти >>>>>

10. 02. 2020.

Како сазнајемо, исплата јануарске зараде ће бити у петак 14.02.2020. године, пре предстојећих празника, што ће свакако обрадовати све наше колеге. Биће то и тренутак истине када ћемо се сви коначно уверити и сазнати за колико су тачно повећане зараде запосленима у Пошти, а након обуставе рада и преговора с краја прошле године

05.02.2020.

За вас смо креирали страницу ''синдикална размишљања'' са жељом да вам, поред информација и актуелности, понудимо на читање и представимо вам ставове о темама битним за све нас. Простор на овој страни ће бити доступан свима који имају шта да кажу >>>>>

03. 02. 2020.

ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРЕВОЗ!?

Колеге из Синдиката правосуђа Србије упутили су молбу Врховном касационом суду за објављивање става о правдању путних трошкова запослених, јер сматрају да је правдање трошкова превоза бесмислена обавеза, као и да мишљење Министарства финансија о правдању путних трошкова није обавезујуће и не може да буде изнад закона >>>>>

30.01.2020.

Данас је у просторијама Владе Републике Србије, одржан састанак Радне групе за ЈП „Пошта Србије“. Кључна тема је била имплементација споразума с краја прошле године >>>>>

29. 01. 2020.

Ресорно Министарство се коначно изјаснило о ситуацији у нашем Предузећу, а по основу захтева Конфедерације Слободних Синдиката. Изјашњење је стигло са закашњењем, али је још увек интересантно и актуелно, јер се у њему јасно истичу задаци Радне групе >>>>>

27.01.2020.

По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је ''одржавамо у животу'' >>>>>

16.01.2020.

Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације на тржишту рада Србије, та дискриминација налази се у врху листе по броју притужби грађана >>>>>

10.01.2020.

У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

Информација са састанка у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа >>>>>

12. 12. 2019.

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблем >>>>>

10. 12. 2019.

Саопштетње Председништва Синдиката ПТТ Србије под називом - ИСТИНА >>>>>

07. 11. 2019.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама >>>>>

30.10.2019.

Очекујемо испоруку мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију од надлежне Функције >>>>>

 

Сваки трећи радник у Србији је нестандардно запослен, што отежава или ускраћује приступ социјалним и радним правима

10.12.2020.

Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних нaциja je 10. дeцeмбaр 1950. гoдинe прoглaсилa зa Дaн људских прaвa кaкo би скрeнулa пaжњу "нaрoдa свeтa" нa Унивeрзaлну дeклaрaциjу o људским прaвимa, кao први свeoбухвaтни инструмeнт зaштитe људских прaвa >>>>>

29.10.2020.

СТУДИЈА: Утицај пандемије COVID-19 на положај и права радника у Србији. Анализа је резултат истраживања коју су спровели Тим Уједињених нација за људска права, уз подршку Канцеларије Високе комесарке УН за људска права (OHCHR) и Фондација Центар за демократију (FCD) >>>>>

28. септембар 2020

Увођење платних разреда у јавном сектору најављено је за 2021. годину.Нико са сигурношћу не може да тврди да се платни разреди неће никада применити на наше Предузеће, али је сигурно да о овој теми треба бити информисан >>>>>

11. септембар 2020

Чињеница да смо до акција у Телекому дошли након акицје синдиката који делују у јавном сектору и након прикупљања више од пола милиона потписа грађана Србије, даје нам за право да се огласимо и тражимо актвно учешће у одлучивању >>>>>

18. август 2020

Иако је половина августа, преговори око минималне цене рада још нису почели, а крајњи законски рок за договор социјалних партнера је 15. септембар >>>>>

03. август 2020

Влада Републике Србије је препоручила послодавцима да промене акта како би запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђеног ковида, мера изолације или самоизолације, била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 процената >>>>>

10. јун 2020

Обраћање чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, након седнице на којој су покушали да укажу на проблеме у нашем раду и покрену питање одговорности за стање у нашој организацији >>>>>

05. јун 2020.

Део чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, незадовољни начином рада и вођењем наше организације, покренули су расправу о начину на који се Синдикат води, спорним исплатама са рачуна Синдиката... >>>>>

23. парил 2020.

На данашњи дан, пре 15. година, на Златибору је одржана прва оснивачка скупштина Конфедерације слободних синдиката. Оснивачкој Скупштини су присуствовали делегати из синдиката оснивача Конфедерације

26. март 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије је објавило детаљна објашњења права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања >>>>>

17. март 2020.

Сви који могу да раде од куће за време ванредног стања, имају имају право на пуну плату по важећим прописима, каже министар за рад Зоран Ђорђевић >>>>>

16. март 2020.

Пословодство Предузећа донело је наредбу о поступању током трајања ванредног стања, а којом се ближе уређује начин рада и пословања у новонасталим условима >>>>>

13. март 2020.

КОРОНАВИРУС - упутство са сајта Министарства здравља. Како да се заштитите, препоруке за осетљиве групе становништва, упутство >>>>>

08. 03. 2020.

Осми март је дан када се обележава сећање на борбу за женска људска права или би тако барем трабало да буде, а изгледа да смо сви заборавили суштину и право значење тог дана >>>>>

24. 02. 2020.

ПИТАЊЕ ЗА ПРАВНИКА
Да ли је правилно обрачуната накнада због боловања ако су као основ узете зараде из претходних годину дана? >>>>>

20. 02. 2020.

СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Oдлукoм гeнeрaлнe скупштинe Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти као и све веће нeзaпoслeнoсти >>>>>

10. 02. 2020.

Како сазнајемо, исплата јануарске зараде ће бити у петак 14.02.2020. године, пре предстојећих празника, што ће свакако обрадовати све наше колеге. Биће то и тренутак истине када ћемо се сви коначно уверити и сазнати за колико су тачно повећане зараде запосленима у Пошти, а након обуставе рада и преговора с краја прошле године

05.02.2020.

За вас смо креирали страницу ''синдикална размишљања'' са жељом да вам, поред информација и актуелности, понудимо на читање и представимо вам ставове о темама битним за све нас. Простор на овој страни ће бити доступан свима који имају шта да кажу >>>>>

03. 02. 2020.

ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРЕВОЗ!?

Колеге из Синдиката правосуђа Србије упутили су молбу Врховном касационом суду за објављивање става о правдању путних трошкова запослених, јер сматрају да је правдање трошкова превоза бесмислена обавеза, као и да мишљење Министарства финансија о правдању путних трошкова није обавезујуће и не може да буде изнад закона >>>>>

30.01.2020.

Данас је у просторијама Владе Републике Србије, одржан састанак Радне групе за ЈП „Пошта Србије“. Кључна тема је била имплементација споразума с краја прошле године >>>>>

29. 01. 2020.

Ресорно Министарство се коначно изјаснило о ситуацији у нашем Предузећу, а по основу захтева Конфедерације Слободних Синдиката. Изјашњење је стигло са закашњењем, али је још увек интересантно и актуелно, јер се у њему јасно истичу задаци Радне групе >>>>>

27.01.2020.

По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је ''одржавамо у животу'' >>>>>

16.01.2020.

Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације на тржишту рада Србије, та дискриминација налази се у врху листе по броју притужби грађана >>>>>

10.01.2020.

У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

Информација са састанка у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа >>>>>

12. 12. 2019.

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблем >>>>>

10. 12. 2019.

Саопштетње Председништва Синдиката ПТТ Србије под називом - ИСТИНА >>>>>

07. 11. 2019.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама >>>>>

30.10.2019.

Очекујемо испоруку мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију од надлежне Функције >>>>>

 

02. март 2022.

Поштоване колеге,

Након нашег захтева, а на позив из Кабинета, јуче смо у поподневним часовима, у објекту РПЛЦ-а Београд, присуствовали састанку са генералним директором Предузећа, Зораном Ђорђевићем и његовим тимом. Била је то прилика да пословодству предочимо расположење чланства и запослених, а након примене договора о повећању зарада. Такође је то била прилика да се упознамо са стањем у Пошти, плановима за даљи рад и да коначно добијемо информације из прве руке.
Представници наше четири синдикалне организације су инсистирали на теми зарада и на чињеници да је овакво стање неодрживо. Пренели смо директору Предузећа да смо повећање зарада дуго чекали, а да се оно није значајније осетило у новчаницима запослених. То је довело до великог незадовољства и атмосфере која је далеко од потребне за успешно пословање.
Укратко, одговор пословодства је следећи: повећање зарада је онакво кокво је договорено са преговарачким тимом на челу са Синдикатом ПТТ Србије, иако је пословодство имало другачији предлог. Маса за зараде је за ову годину дефинисана и она се не може мењати.  Што се тиче зараде из добити, она  је извесна и очекује се одлука и исплата до краја овог месеца.
Мало је рећи да смо били изненађени. Искрено, велико разочарење, пре свега начином како се преговарало и шта се изпреговарало у вези са повећањем плата.
Ипак, и даље сматрамо да нема друге него да покренемо активности у циљу заштите запослених. И даље позивамо на јединство свих синдиката које делују у нашем Предузећу, јер је то у овом тренутку од пресудног значаја. Морамо сада да оставимо све несугласице и потиснемо сујете и да коначно почнемо да радимо свој посао.
Очекујемо заједничко деловање, јединство, јасне и конкретне заједничке активности јер само то може да поврати поверење запослених и само тако можемо да кренемо са решавањем нагомиланих проблема у нашем Предузећу.

Синдикални поздрав

 

_______________________

23. фебруар 2022.

ТРАЖИМО ХИТАН САСТАНАК

Због чињенице да су наше организације изопштене из рада Синдиката ПТТ Србије, да немамо валидне информације, тако да смо ми и чланство које представљамо у потпуном мраку, затражили смо од пословодства хитан састанак поводом дешавања са нашим зарадама

_______________________

23. фебруар 2022.

НАЈАВЉЕНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

Сматрамо заиста сувишним да по ко зна који пут понављамо који су то поступци руководства Синдиката и појединих чланова органа довели до оваквог стања међу нама. Чињеница је да смо са све мањим утицајем међу запосленима, да главну реч на синдикалној сцени у Предузећу воде мањински синдикати и појединци, а да наш Синдикат радници масовно доживљавају као заштитника пословодства, а не радника. Томе су допринели, по нама, погрешни потези актуелног руководства Синдиката, аматеризам приликом преговора око повећања зарада, лоша информисаност и изопштавање неистомишљеника из процеса доношења стратегије и одлука.
Због свега тога, али пре свега због кршења Статута и непоштовања одлука Главног одбора, нећемо узети учешће у раду седнице која је заказана за 28 фебруар.
Ипак, због озбиљности тренутне ситуације, ако чланови ГО донесу синдикалне одлуке у циљу заштите материјалног и социјалног положаја запослених, спремни смо да се актвно укључимо у сва дешавања која воде ка том циљу.

_______________________

21. фебруар 2022.

Поштоване колеге,

Поводом актелних дешавања у вези са нашим зарадама, а након обиласка терена, сматрам нашом обавезом да реагујемо и покренемо активности у циљу заштите запослених.  Зато позивамо Синдикат ПТТ Србије, али и све друге синдикате који делују у нашем Предузећу, да сада оставе све несугласице и потисну сујете и да коначно почнемо да радимо свој посао

Опширније >>>

_______________________

27. јануар 2022.

СО БЕОГРАД ЦЕНТАР: ПЕТИЦИЈА ЗА ПОШТУ 6

Поштоване колеге,

Непосредни повод за поновно обраћање наше СО је пресељење ЈПМ Београд  6 и конкретна дешавања последњих дана.
Још једном користимо прилику да укажемо на битне чињенице које се недовољно узимају у обзир приликом даљих поступања.
Пошта Београд 6 покрива територију на којој живи преко 100.000 становника и своју делатност обавља око 12000 правних лица. Пошта на овој локацији ускоро треба да прослави значајан јубилеј, 100 година постојања. Чак 11 мањих ЈПМ се у овом функционисању ослања на ову пошту.
У протеклој 2021.години отежаног пословања, пошта Београд 6 је остварила значајне резултате. Приход од 300 милиона динара уз пословни резултат од 115 милиона динара. Физички обим услуга 2197131 јединица. Да не би дошло до нарушавања технолошког процеса и постигнутих резултата, неопходно је да пошта Београд 6 остане целовита (на једној локацији) у непосредној близини да би тренутно 168 запослених (више него неке РЈ) наставили успешно да раде и остварују битну улогу у систему Поште Србије.
Фахове на поменутој пошти има 700 великих корисника.
Од надлежних очекујемо додатно ангажовање да би ЈПМ Београд 6 остала на овој локацији у улици Савска број 2. ЈПМ Београд 6 је на поменутом локацији увек одговорно вршила функцију пружања универзалних услуга и одржавала висок ниво прихода и обим услуга.
Уколико сте сагласни са горе изнетим ставовима очекујемо да својим потписом подржите петицију да ЈПМ Београд 6 остане на старој локацији и настави да обавља своју одговорну улогу у Пошти Србије и друштву у целини.
Ово је друго јавно обраћање наше СО на тему измештања ЈПМ Београд 6.

 

                                                Председник СО „Београд Центар“

                                                Момчило Милошевић

_____________________

12.11.2021.

Обавештење за све запослене и бивше запослене који су власници
акција ''Телекома''

Обавештавамо акционаре Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ да ће на основу Одлуке Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд број 270385/6-2021 од 29.6.2021. године, бити извршена исплата дивиденде, у бруто износу од 5,2000 динара по акцији. Дан дивиденде, тј. дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду je 19.6.2021. године. Дан обрачуна за исплатy дивиденде ће бити 26.11.2021. године, а исплата ће се извршити дана 29.11.2021. године

___________________

25.10.2021.

СО БЕОГРАД ЦЕНТАР: НАПАДНУТ ЈЕ НАШ КОЛЕГА

Наш колега Петар Стефановић је, док је обављао послове доставе постекспрес пошиљака, физички нападнут и доживео је озбиљне телесне повреде. Напад се догодио у петак , 22 октобра у Београду у Господар Јевремовој улици испред броја 14 и то од стране корисника. Разлог напада – нервозна странка.
Одмах након сазнања о догађају, контактирали смо колегу Петра и понудили помоћ и подршку испред наше Синдикалне организације. Иначе колега Стефановић је радник Поште од 2013 године и тренутно ради у Пошти 118 као достављач.
Одмах након немилог догађаја управница је алармилара полицију, а интервенисала је и служба Хитне помоћи која је нашег колегу збринула на клиници ВМА. Заиста се стиче утисак да су сви у ланцу одрадили свој део посла и као колеге и као људи, али остаје питање које нас мучи, а то је безбедност наших радника који су константно угрожени због природе посла.
Радници Поште су свакодневно у директном контакту са корисницима што са собом носи одређене ризике. Не смемо затварати очи и чекати да се догоди још један напад са тежим последицама па да се бавимо овим питањима.
Зато тражимо од надлежних да покрену иницијативе како би наши запослени добили посебан статус (статус службеног лица) чиме би се потенцијални нервозни нападачи одвратили од идеја да своје нервозе и фрустрације исклаљују на нашим колегама. Ако већ радимо за нашу Државу и доприносимо њеном функционисању на читавој територији Србије, сматрамо да заслужујемо и заштиту од стране те наше Државе. Надамо се да ће ова наша иницијатива наићи на подршку, пре свега код надлежних служби Предузећа, и да ћемо заједно изаћи са предлогом пред државне органе. Такође очекујемо да се међу запосленима спроведе едукација о томе како се понашати у случају оваквих кризних ситуација и каква су наша права и обавезе.
Иначе, са колегом  Петром смо свакодневно у контакту. Он је сада добро. ''Зарадио'' је пет копчи и трауму, али се опоравља, што је сада најбитније.

_______________

21.06.2021.

Рад на отвореном прилагодити високим температурама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је данас саопштило да обављање послова на отвореном, у наредним данима, треба прилагодити условима високих температура
Министарство је подсетило подлодавце и запослене да је Влада Србије донела Препоруку да послодавци организују рад на отвореном тако да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура, а нарочито у периоду од 11 до 16 часова.
Када запослени обављају послове на отвореном при високим температурама послодавци су дужни да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе.
Обавеза послодавца јесте да Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини процени ризике по безбедност и здравље запослених што се односи и на рад на отвореном при високим температурама, наведено је у саопштењу.
Очекујемо да се процес рада у нашем Предузећу прилагоди временским условима и да се упутства доставе свим јединицама поштанске мреже како би колеге који су најугроженији били заштићени.

__________________________

15.06.2021.

НЕУСПЕЛИ ПОКУШАЈ СМЕНЕ ПРЕДСЕДНИКА ГЛАВНОГ ОДБОРА

На седници Главног одбора која је одржана у Неготину, део чланова покушао је да смени Драгана Станковића свога председника, истог онога кога су не тако давно здушно подржавали и изабрали. Због чињенице да предлагачи нису испунили Статутом предвиђену процедуру, до смене није дошло, али је дошло до скидања маски и расветљавања позадине сукоба. Наиме, када је Станковић одбио да ретроактивно ''покрије'' исплате са рачуна Синдиката које нису биле у складу са Статутом и Правилником о материјално финансијском пословању, уследио је напад на њега. Након тога Станковић је у циљу заштите овлашћења и делокруга рада Главног одбора кога он заступа поднео кривичну пријаву против руководства Синдиката и тренутно се води поступак пред Тужилаштвом за организовани криминал због спорних исплата са синдикалног рачуна. Тужба је на самом саслушању у Тужилаштву проширена и за кривична дела фалсификовање документације и подметање.
Дешавање у Неготину и нелегални покушај смене свакако неће утицати на ток судског процеса, али ће то свакако представљати материјал за проширење оптужнице.
Остаје нејасно, зашто чланови Главног одбора који су иницирали смену нису испоштовали Статут и тако потпуно легално сменили председника Галвног одбора. Или је у питању потпуно непознавање Статута или су се носили опробаном логиком коју све чешће користе - ''ма може нам се''.
Са друге стране јасно је да је ово још један у низу удараца који ову некада моћну организацију баца на колена.
Одговорност за овакво стање међу нама је на свима нама, али пре свега на људима који су се прихватили да воде организацију. Њихово досадашње понашање и однос према неистомишљеницима не улива поверење да ће се стање поправити, већ све ово дефинитивно води ка даљем урушавању Синдиката ПТТ Србије који је некада био велика и озбиљна радничка организација чије су највеће вредности и покретач активности били управо плурализам мишљења и уважавање различитости.

______________

07.06.2021.

Данас је 7. Јун, Дан Поште Србије

Поштари широм Србије обележавају данас свој дан 7. Јун Дан Поште Србије и 181 годину од успостављања јавног поштанског саобраћаја у нашој земљи. Свим нашим колегама честитамо овај празник уз жеље за добро здравље, сваку личну срећу, сигуран посао и боље зараде.

_______________________

31.05.2021.

Исплата зараде из добити у понедељак


Зарада из добити за 2020 годину биће исплаћена радницима Поште у понедељак 7. јуна

_______________________

27.05.2021.

Влада Србије одобрила исплату добити запосленима Поште Србије


Преносимо вам информацију са званичног портала Поште да је вршилац дужности директора „Поште Србије” Зоран Ђорђевић одржао је састанак са представницима синдиката на комe их је, између осталог, упознао са одлуком Владе Републике Србије, која је на данашњој седници дала сагласност да се изврши исплата исказане добити за 2020. годину запосленима у складу са Колективним уговором

Опширније >>>

_______________________

13. мај 2021.

СО БЕОГРАД ЦЕНТАР: Отворено писмо председнику Синдиката ПТТ Србије

Како су све инцијативе и предлози који су долазили са стране нас који нисмо „ваши‘‘ до сада завршавали у корпи, обраћамо вам се на овај начин јер је тема сувише озбиљна да би остала без реакције, а ваше досадашње реакције сувише неозбиљне да би ми остали неми.
Ради се о директном задирању послодавца у Колективни уговор и то у најосетљивијем сегменту који се тиче наших зарада. Крајем прошлог месеца пословодство је донело одлуку о поступку и начину за промену зараде у Јавном предузећу „Пошта Србије‘‘.
Како се ради о par excellance синдикалној теми од вас тражимо да нам објасните јесте ли учествовали у доношењу поменуте одлуке и ако јесте да нам појасните шта то значи за запослене у нашем Предузећу.
Ако нисте учествовали, како сте то дозволили и како је могуће да до сада нисте реаговали јер се овде ради о правима запосених о којима се синдикати морају барем изјаснити.
Ако већ нисте ни у чему учествовали и ако се већ нисте питали ни за шта, барем појасните запосленима шта можемо да очекујемо од овакве одлуке.
При томе, не споримо намеру послодавца и крајњи исход (који је за запослене можда и бољи од постојећег стања), али чланство са правом од синдиката који је потписао Колективни уговор и који по закону учествује у праћењу примене тог истог акта, очекује појашњење и објашњење.
Није нам на пример јасно шта се дешава са могућношћу за увећање зарада до 30% за запослене који се сагласе да поред својих, обављају и послове одсутног запосленог на пословима доставе.
Такође нам није јасно шта се добија додатном централизацијом јер се сада о свему, па и о стимулацијама, одлучује у Београду.
Објасните, појасните, огласите се, ово је тема која интересује запослене, а ваши поступци и ћутање обесмишљавају наш синдикални рад и саму синдикалну идеју.

_____________________________

01. мај 2021.

ПОВОДОМ 1. МАЈА – ПРАЗНИКА РАДА

У данашњој суровој "реалности" борбе за људске животе са невидљивим непријатељем, која неизоставно намеће и неке промене у светским економским и друштвеним односима и односима власника капитала и радништва, као и успостављање неких нових "друштвених вредности", радници и синдикати треба да виде шансу да врате изгубљене слободе, права и достојанство свакој радници и раднику, сваком људском бићу, које јесте и биће само део живота на овој нашој планети Земљи.
Дошло је време за преиспитивање, лично и колективно. Да ли ћемо шансу и искористити, зависи од свих нас.
Свим радницима, који су се препознали у овој поруци, честитамо 1. мај, као почетак заједничке борбе за боље сутра

_________________

02.04.2021.

СО БЕОГРАД ЦЕНТАР: КОНКРЕТНО О ПРОБЛЕМИМА ЗАПОСЛЕНИХ

Данас је одржан први званичан састанак са новим руководством наше Радне јединице. Утисак је да смо успоставили коректан однос и сарадњу у циљу решавања проблема радника наше оргнизационе целине.
Разговарало се отворено и конкретно. Посебно смо задовољни што је наша дугогодишња иницијатива, да се реши проблем паркирања у градској зони за пост експрес достављаче, коначно дошла на ред за решавање. Решење је договорено са градским властима и очекујемо да буде спроведено у наредним данима. Разговарали смо и о редовној достави и предочили им конкретне податке који указују да је неопходно да се у поштама 74, 56 и Пошти Винча уведу додатни, нови рејони. Прихватили су нашу аргументацију, обећали да ће извршити проверу и анализе, тако да се надамо договору и по овом питању.
Обећано нам је да ће наше колеге који раде на одређено време, а који су се показали као добри радници, врло брзо добити позиве да потпишу решења о сталном радном односу, што нас посебно радује. Указали смо и на проблеме са експлоатацијом мопеда, а договор је да на решавању ове теме радимо заједнички, да је проблем реалан и да се мора наћи решење.
Разговарали смо и о инцијативи да се за наше запослене поново покрене програм рекреације и рехабилитације. Заиста је чињеница да радници Поште раде тешке послове, да обољевају од професионалних болести и да је превенција неопходна како би се сачувало њихово здравље и радна способност.
Руководству Радне јединице смо изнели став да није требало вршити рангирање јединица поштанске мреже у време пандемије, када су услови пословања специфични и не одражавају право стање ствари. Сматрамо да је требало сачекати и сигурни смо да ће морати да дође до одређених измена.
На крају, заједнички закључак је да ћемо пратити реализацију покренутих иницијатива и да ће се сарадња наставити у интересу радника Радне јединице. Ми ћемо са наше стране свакако наставити активности у циљу поправљања материјалног и социјалног положаја радника које заступамо не пристајући на ћутање и пасиван став који нам се, као начин рада, намећу из наше синдикалне централе.

_________________

29.03.2021.

Активности Синдикалне организације ''Београд Центар''

Вршилац дужности директора Предузећа, Зоран Ђорђевић обишао је нашу Пошту 6 и разговарао са запосленима.  Наш председник Синдикалне организације Момчило Милошевић је искористио прилику за разговор са новим првим човеком Поште и да се за нас из прве руке информише о плановима, очекивањима и надањима, али и да све то у име запослених, пренесе господину Ђорђевићу.
Укратко вам преносимо најзначајније теме и атмосферу са овог виђења.
Директор је истакао да је његов план да Пошта поново буде једно од најуспешнијих предузећа у Србији. Он је истакао да ће са своје стране инсистирати да се одвоји рад од нерада, као и да се рад у Пошти плати. Ракао нам је да он има јасне планове, како за шалтерско пословање, тако и за редовну доставу и пост експрес.
Пожалили смо му се на проблем са возилима и паркирањем, поготово на територији коју покрива Пошта 6 и остале „градске‘‘ поште. Господин Ђорђевић је одговорио да зна за те проблеме и да ће он у најскорије време иницирати састанак са замеником градоначелника Гораном Весићем како би помогао пост експрес достављачима и како би се проблем паркирања системски решио. Обећао нам је и да ће радити на томе да се поврати поверење и осећај припадности Предузећу и да ће, чим то буде могуће због епидемиолошке ситуације, организовати дружење запослених кроз радничке спортске игре.
Ипак, оно што нас је највише интересовало је материјални положај запослених. Стекли смо утисак да је нови директор јако добро информисан и да разуме где је дошао и какав је материјални положај запослених. Разумели смо и да има и вољу и жељу да се то поправља, да ћемо на томе заједно радити и да ће њему то бити приоритет у раду.
Са наше стране инсистирали смо да добијемо одговор на питање о судбини добити за претходну годину и пренели смо директору очекивања запослних. Директор Ђорђевић је одговорио да он зна за та очекивања, да није учествовао у договорима, као и да је он пре за повећање зарада, што је по њему трајније решење, али је оставио ово питање отвореним.
Без обзира што је по овој теми изостао конкретан одговор, разговор оцењујемо као непосредан и искрен. Желимо да верујемо да за наше запослене и Предузеће, после неколико година назадовања, долазе бољи дани.

_____________________________

17.03.2021.

Активности Синдикалне организације ''Београд Центар''

Радници Поште 1 обратили су се нашој Синдикалној организацији са захтевом да им помогнемо у опремању чајне кухиње у оквиру њиховог радног простора. Као и увек када нам се радници обрате, одазвали смо се и одлучили да активно учествујемо и помогнемо им да уреде свој простор у коме могу да се одморе и проведу паузу.
У сарадњи са чланом нашег Одбора Давором и управницом Јасмином, донели смо одлуку да купимо фрижидер и донирамо им како би овај простор постао функционалан.
Ово није први, а неће бити ни последњи пут да смо узели учешће у оваквим акцијама. Драго нам је што смо имали прилику да помогнемо и што су наши радници добили свој кутак који ће њихове радне услове  учинити бољим и хуманијим
.

_________________________

12.03.2021.

Бира се нови представник запослених у Надзорни одбор

Након захтева од стране послодавца да наш Синдикат предложи новог представника запослених у Надзорни одбор Предузећа, одлучено је да се покрене процедура предлагања и избора који ће бити окончани на телефонској седници Главног одбора у среду 17. марта. Како сазнајемо директор Ђорђевић је то тражио уз образложење да није логично да директор Предузећа предлаже и именује представника запослених. Поздрављамо овакав став и промену, али се поставља питање како су то до сада бирани ''наши'' представници.

_________________________

08.03.2021.

НАДЗОРНИ ОДБОР РАЗМАТРАО ЕКОНОМСКУ СИТУАЦИЈУ У ПРЕДУЗЕЋУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд је 8. марта 2021. године одржао седницу у проширеном саставу, којој су присуствовали и вршилац дужности директора Предузећа, извршни директори, директори Функција и Пратећих функција Предузећа, као и директори радних јединица „Нови Сад“, „Београдски венац“ и „Регионални поштанско логистички центар Београд“.
Представници пословодства Предузећа упознали су Надзорни одбор са стањем, активностима и проблемима у оквиру пословних функција којима управљају.
На основу датих информација, Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, донео је закључке који ће омогућити унапређење пословања и побољшање тренутне економске ситуације Предузећа. Такође, договорено је да се у наредном периоду одржи састанак са представницима синдикалних организација који ће бити упознати са свим будућим активностима Надзорног одбора и пословодства Предузећа.

_________________

04.03.2021.

ПОШТА ДОБИЛА НОВОГ ДИРЕКТОРА

Данас је директорка "Поште Србије" Мира Петровић смењена  на седници Владе Републике Србије. На њено место је именован бивши министар за рад и социјалну политику Зоран Ђорђевић. Како је саопштено, Влада разрешава Миру Петровић, не због лоших пословних резултата, већ одласка у пензију.
Њеног наследника не чека лак посао јер је незадовољство близу 15.000 запослених велико, како због ниских плата, тако и неадекватних одлука, које су у значајној мери утицале на пословне резултате Поште.
Зоран Ђорђевић је по образовању је мастер економских наука и истакнути функционер СНС. Од 2013. био је државни секретар Министартва одбране а 2016. постаје и министар војни. У Влади Ане Брнабић, 2017. године постаје министар за рад и социјалну политику, где је био све до новембра 2020. године

_____________________

17.02.2021.

Закључком Владе Републике Србије од  12 фебруара ове године, препоручено је послодавцима да запосленима који  због ванредних околности изазваних епидемијом заразне болести COVID 19 нису искористили припадајући годишњи одмор за 2019 и 2020 годину, то своје право искористе по другачијим правилима од  досадашњих. Опширнију информацију прочитајте пратећи  линк испод текста

Опширније >>>

_______________________

06.02.2021.

ОДРЖАН ПРОТЕСТ РАДНИКА ПОШТЕ
ОСНОВНИ ЗАХТЕВ – ВЕЋЕ ПЛАТЕ

Запослени у Јавном предузећу ЈП "Пошта Србије" поручили су са протеста испред Главне поште у Таковској, који је организовао Самостални синдикат поштанских радника, да траже да плате радника у Предузећу, које су мање од 60.000 динара, буду повећане за 10 одсто

Опширније >>>

_______________________

05.02.2021.

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ГЛАВНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,
Поводом задњег саопштења које је потписао наш председник Ђермановић, желим да вас обавестим о следећем. У вези са одлуком да Синдикат ПТТ Србије не учествује у Протесту запослених у нашем Предузећу, а који ће се одржати у суботу 06. фебруара, председник је сам донео такву одлуку не консултујући се са Главним одбором или директно са председницима синдикалних организација, који у овом тренутку трпе највеће притиске

Опширније >>>

______________________

02.02.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас је одржан неформални састанак представника синдикалних организација са територије некадашње Регије 1 са руководством централе Синдиката ПТТ Србије.
На жалост, опет су доминирале наше вечите теме, али оно што је нас и наше чланство овога пута више интересовало је стање у Предузећу и хоће ли наш Синдикат учествовати у најављеном протесту. На жалост, људи који руководе нашом ''централом'' сматрају да, како кажу,''ово није моменат за протесте'' тако да је сасвим извесно да ће се радничко незадовољство, у суботу 06. фебруара, исказати без званичног присуства највећег и јединог репрезентативног синдиката – Синдиката ПТТ Србије.
То значи да ће свака од наших синдикалних организација сама доносити одлуке о учешћу, подршци и облику сарадње. Неке од наших организација су већ донеле одлуке и најавили долазак на протест као и активно учешће у организацији на локалном нивоу, заједно са другим синдикатима и незадовољним радницима.
Сматрамо да је незадовољство запослених у Пошти оправдано, да је протест легитиман вид борбе за боље услове рада и положај запослених, те да је наше право и обавеза да у томе учествујемо без обзира ко је формални организатор. На то нас обавезузју захтеви чланства које представљамо.

___________________

18.01.2021.

КАД ЈЕ БИТНО И ХИТНО

Наше колеге из Поште 11211 Борча, остали су због техничког квара без грејања и то у најхладнијем периоду ове зиме. Управник Манојло Мрдак обратио се за помоћ Синдикалној организацији ''Београд Центар'' чији је Одбор по хитном поступку донео одлуку да издвоји средства од чланарине за куповину два калорифера како би се пребродио период до поправке квара на грејним инсталацијама. Све је било решено у једном дану и председник СО Момчило Милошевић је заједно са Управником данас обрадовао запослене. Највећи део потребних средстава је донирала Синдикална организација, али је у набавци, поред Управника, учествовало и руководство Радне јединице. И заиста, била је ово акција за пример и доказ да се све може кад се људи сложе. Похвала за све учеснике.

_________________________

15.01.2021.

РЕАЛНА ЗАБРИНУТОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ОКО КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Као што смо и најавили, покренут је поступак и кренуло се са одржавањем одбора синдикалних организација на којима се доносе одлуке о самосталном деловању у наредном периоду уз могућност удруживања са синдикатима са којима делимо исте вредносне ставове. Једно од првих питања којим ћемо се бавити је Колективни уговор. Како је до истека важења нашег Колективног уговора остало мање од две недеље, а ми још увек немамо никакву информацију да су стране у попступку (репрезентативни Синдикат, Послодавац и Влада Републике Србије) постигли споразум да се важење КУ продужи, постоји реална забринутост запослених.

Опширније >>>

________________________

 

24.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем Вас обавештавамо да наше Синдикалне организације неће више учествовати у раду Синдиката ПТТ Србије. Кап која је прелила чашу су дешавања са последње нелегелне седнице Скупштине која је, мимо Статута и елементарне логике, одржана телефонским путем уз организовану превару и уз претње појединих директора нашим члановима Скупштине.

Опширније >>>

________________________

16.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ МЕЂУДИВИДЕНДЕ

Обавештавамо све запослене и бивше запослене који су власници акција ''Телекома'' да од 14.12.2020. године дивиденде исплаћује Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд на основу захтева за исплату. Комплетно обавештење и образац захтева можете преузети путем линка испод овог текста.

Обавештење и Захтев за исплату >>>

___________________________

14.12.2020.

Поводм намере руководства Синдиката ПТТ Србије о одржавању телефонске седнице Скупштине, обавештавамо вас о следећем:
Оштро се противимо намери да се о кључним питањима за наш рад и судбину запослених одлучује телефонским путем, без могућности расправе и размене аргумената. За нас је то кршење Статута и елементарне логике, те у томе не желимо да учествујемо

Опширније >>>

___________________________

02.12.2020.

ТРАЖИМО МЕРЕ ДА САЧУВАМО ЗАПОСЛЕНЕ

Захтевамо од надлежних да се под хитно активирају посебне мере код уручења пошиљака које су биле примењиване пролетос када је безбедоносна ситуација око актуелне пандемије била далеко мање сложена него што је сада. Тражимо хитно увођење мера бесконтактног уручења. Такође тражимо да се у најкраћем могућем року, све наше колеге који су у контакту са корисницима, опреме неопходним средствима заштите. Предлажемо и да се размисли о померању радних времена пошта како би сачували запослене. Не тражимо ништа ново већ само оно што је већ било примењивано почетком пандемије.

___________________________

24.11.2020.

ИСПЛАТА ПРЕВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ) АКЦИОНАРИМА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. ЗА 2020. ГОДИНУ

Исплата превремене дивиденде (међудивиденде), у укупном износу од 2,07 милијарди динара односно 2,5814 динара по акцији, акционарима Друштва за 2020. годину биће извршена дана 24.11.2020. године

Опширније >>>

___________________________

18.11.2020.

САРАДЊА У ИНТЕРЕСУ ЧЛАНСТВА

Обавештавамо све наше чланове, да је успостављена сарадња са Удружењем “Право” из Београда, Савска бр. 33/4. За све чланове Синдиката и чланове њихових породица обезбеђено је бесплатно правно информисање о подизању тужби против банака и повраћају наплаћених трошкова обраде кредита, а у сарадњи са признатим адвокатима у области банкарског права

Опширније >>>

___________________________

12.11.2020.

Подсећање

На данашњи дан 12.11.2017. године у Београду је одржан величанствени протест у организацији репрезентативних синдиката Поште Србије. Протест који је протекао достојанствено и упутио јасне поруке пословодству и Влади РС, а на који можемо бити поносни, ставио је тада наше синдикате на чело синдикалне сцене Србије.
Захваљујући нашим акцијама обављена су два разговора са Премијерком РС и исплаћена је зарада из добити. Преговори о повећању зарада, о чему до нашег протеста није било ни речи, покренути су са мртве тачке. Након протеста, синдикати у Пошти су препознати на свим нивоима као озбиљан и релевантан фактор. Очигледно је било да смо препознати и као озбиљна претња, те врло брзо крећу напади на нас у виду гомиле лажи које се пласирају у средствима јавног информисања и на друштвеним мрежама

Опширније >>>

Протест 12.11.2017. >>>

___________________________

09. 11. 2020.

ЗА ПОЧЕТАК БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ, КАО И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ


Пошто је сада сасвим очигледно да ће се руководство нашег Синдиката и даље бавити искључиво борбом за очување својих функција и фотеља, покушаћемо да сами иницирамо неке активности за које сматрамо да су од интереса за чланство.
За почетак то су наша безбедност и здравље, као и материјални положај радника Поште.
Уверени смо да се по питању безбедности и здравља наших радника у ово време пандемије може учинити много више од онога што је већ предузето. Имамо утисак да се преписују уредбе Владе без икакве додатне инцијативе и размишљања о унапређењу самих механизама заштите

Опширније >>>

___________________________

04.11.2020.

Отказано одржавање седнице Скупштине Синдиката ПТТ Србије

Након неуспелог покушаја одржавања ванредне Скупштине када је руководство побегло са седнице да се не би гласало о њиховој смени и одбијања да се закаже наставак, било је јасно да се неће одржати ни редовна седница. Челници нашег Синдиката су се уплашили новог вируса званог КВОРУМ 19 и тиме су потврдили стање у нашој организацији

_______________________

02. 11. 2020.

Бојкот усмерен према руководству Синдиката

Овим путем желимо да са вама поделимо информацију да чланови Скупштине из наших Синдикалних организације неће присуствовати седници Скупштине Синдиката ПТТ Србије која је заказана за 05.11.2020. године.
Наиме, последња дешавања, а посебно понашање актуелног руководства према нашим захтевима на седници ванредног заседања Скупштине, чине наше учешће у раду, најблаже речено, сувишним.
Сви наши предлози, сугестије, захтеви и иницијативе су игнорисани и третирани на потпуно неприхватљив начин. Шта више, све наше иницијативе и покушаји да дође до истинског дијалога о стању у нашем Синдикату су извргнути руглу и тиме су понижени сви који сматрају да Синдикат треба да функционише другачије

Опширније >>>

___________________________

 

21. 10. 2020.

НИЈЕ БИЛО ПРИЛИКЕ ДА УКРСТИМО АРГУМЕНТЕ


Јуче се у Старој Пазови догодио покушај одржавања ванредне седнице Скупштине Синдиката ПТТ Србије. Међутим, десило се нешто што никада до сада није забележено. Руководство Синдиката је, заједно са онима који их подржавају, напустило седницу Скупштине како би онемогућили рад и расправу о стању у нашој организацији, као и гласање о њиховој смени. Њихов поступак говири сам за себе и сигурно је да ће ово бити прекретница за ову организацију, јер тужан је и јадан синдикат чије се руководство плаши расправе са својим чланством и бежи са своје Скупштине.

Опширније >>>

Обраћање Скупштини >>>

___________________________

16.10.2020.

ВРЕМЕ ЗА ДИЈАЛОГ О ЗАРАДАМА

Управо је ово период године када се дефинишу план пословања и буџет, те је крајње време да се поведе и озбиљан разговор о нашим зарадама. Свакога дана у медијима слушамо ко ће и колико повећање добити, а раднике Поште нико не помиње, па је очигледно да ову тему морамо сами наметнути. Због тога ћемо се обратити свима и тражити социјални дијалог и начин за повећање зарада. Придружићемо се и подржаћемо сваку иницијативу која буде усмерена ка поправљању материјалног положаја запослених у Пошти, без обзира одакле долази. По овом питању морамо бити јединствени, јер само тако можемо направити помак у напред.

_____________________

13.10.2020.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР

После успешних разговора у Функцији поштанске мреже почетком септембра, и редовних консултација са руководством наше Радне јединице, добијена је сагласност за формирање нових доставних рејона на територији пошта 11210 Београд 26 и11211 Борча. Разговори са Функцијом поштанске мреже су настављени 25.09 и 13.10. Главне теме су биле од виталног значаја за запослене наше Радне јединице.

-Активности око нових рејона на територији пошта: Београд74, Београд22 и пошта Винча.
-Адаптација пошта:Београд 26, Београд 38,Београд 48 и завршетак радова у седишту наше РЈ.
-Проблеми настали услед истека експлоатационог периода мопеда и бицикала.
-Проблеми око заустављања службених возила која врше доставу пошиљака,са посебном пажњом на почетак примене система надзора „Соколово око“.Правни аспект изречених казни је посебно разматран, због веома бурног и оправданог реаговања достављача.
-Неквалитетна основна средства која користе запослени (за поштанске торбе иако су у гарантном року не уважавају се рекламације), набавка униформи за шалтерске раднике и друге теме из те области.

Председник СО
Момчило Милошевић

________________________

07.09.2020.

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Oд 2008. гoдинe oд кaкo сe 7. oктoбaр обележава кao Светски Дан Достојанственог рада. Задатак синдикaтa је да стално и упорно истичe и захтева да запослени имају право на пристojaн посао и безбедан рад и на jaснo дeфинисaнo радно време које ће им у дану оставити довољно слободног времена за њихове породице, за одмор и разоноду. Општи циљ достојанственог рада је да утиче на позитивне промене у животима људи на локалном и националном нивоу, јер поред обезбеђивања прихода, посао отвара пут ширем друштвеном и економском напредку, јачању појединаца, њихових породица и заједница.

Опширније >>>

____________________

01.10.2020.

НАПАДИ УМЕСТО ДИЈАЛОГА

Након изнетих неслагања и противљења ставовима и политиком која се води од стране руководства Синдиката ПТТ Србије, уследили су напади, брисања објава и покренута је хајка са циљем да се ова интернет презентација затвори.. Штета што су наши синдикални ставови изазвали љутњу и што је покренута прича о форми, уместо да смо започели једну здраву дискусију о самој суштини. Треба да разговарамо, да укрстимо аргументе око изнетих примедби. Хајде да поведемо расправу о томе треба ли било који синдикат да покреће инцијативе које су за нас спорне, па да се онда из такве расправе дефинише став Синдиката

Опширније >>>

____________________

29.09.2020.

НЕ СЛАЖЕНО СЕ И ПРОТИВИМО СЕ

Поводом информације са састанка са руководством Функције за поштанску мрежу, а које су изнете у билтену број 296, желимо да изразимо своје дубоко неслагање и изненађење ставовима који су изнети као синдикални и који су потписани од стране председника нашег Синдиката. Наиме, као веома опасну сматрамо иницијативу ''да се редефинишу кадровски капацитети у пошти, да се ускладе са реалним стањем на терену и да се поштују''. Како сви знамо какво је сада реално стање на терену, какве су норме и показатељи који из тога произилазе, то у преводу значи дефинисање вишка запослених и пристанак на почетак процеса реструктурирања

Опширније >>>

____________________

04.09.2020.

Решавамо конкретне проблеме

Залагањем наше Синдикалне организације и разговорима који су обављени у Функцији поштанске мреже, а у сарадњи са стручним службама наше Радне јединице, препознати су проблеми у домену рејонизације.
Конкретно, поште БГД 26 – Крњача и пошта Борча, добиле су због оптерећења још по један рејон везано за своје доставно подручје, док је пошта БГД 74 – Миријево, која је такође била тема расправе, за сада остала као отворено питање.
Настављају се разговори за још три доставне поште које су такође преоптерећене и препознате као проблем рејонизације, а о исходу тих активности бићете благовремено обавештени.

Синдикална организација Београд Центар

______________________

03.09.2020.

Потписани споразуми о образовној сарадњи

Дана 3. септембра у просторијама Мегатренд универзитета потписани су споразуми о образовној сарадњи синдиката ПТТ "Србија" са факултетима Мегатренд универзитета. Према слову потписаних споразума, сви чланови синдиката ПТТ "Србија" могу да се образују на наведеним факултетима,  користећи низ погодности, од којих је најважнији попуст од 50 одсто на школарину за основне студије, као и за школовање на мастер програму

Опширније >>>

____________________

27.08.2020.

Tражимо сазивање ванредне Скупштине

Предати су захтеви 12 синдикалних организација за сазивање ванредне седнице Скупштине Синдиката ПТТ Србије, а основни мотив је стање у нашој организацији.
Најбитнија замерка на наш досадашњи рад и главни разлог за покретање ове иницијативе је чињеница да се нису десиле преко потребне промене које смо сви очекивали и што се нисмо профилисали као озбиљан Синдикат и озбиљни преговарачи.

Опширније >>>

____________________

30. јул 2020.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР

Испред Синдикалне организације и чланства које ја представљам, желим да изразим дубоко неслагање и огорчење начином на који овај Синдикат сада функционише. Истини за вољу ова наша агонија траје већ неко време, али опет истини за вољу, никада није било баш овако лоше. Јасно је да сви сносимо одговорност, као што је јасно да је она ипак мало већа за људе који су изабрани да нас представљају.
Разумем чланове Председништва који су се побунили, али не могу у потпуности да их подржим, али могу и желим да подржим стварне промене које су нам преко потребне. Ко год је присуствовао неком од наших састанака у задње време, јасно му је да овај тренутни састав људи који представљају синдикалне организације, заједно НЕ МОЖЕ. Сувише је злобе, подела па чак и отворене нетрпељивости ( да не кажем мржње) да би у овом саставу могли даље.
Једини излаз је да руковођење Синдикатом преузму људи који се нису компромитовали и нису били ни на једној страни. Има међу нама нових, млађих активиста који би требало да добију шансу, а сви ми ''стари'' би требало да се повучемо уз извињење чланству и организацији коју смо довели у овакво стање.
Управо из наведених разлога је наша Синдикална организација подржала и придружила се иницијативи за сазивање ванредне Скупштине и активно ћемо учествовати и подржати све који слично размишљају и који буду спремни да се одрекну функција и привилегија зарад општег интереса и бољитка свих нас.

Момчило Милошевић

____________________

07. јул 2020.

УСВОЈЕН ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020 - даље: Правилник), који ће ступити на снагу 11. јула 2020. године.
Послодавци треба до 10. августа да донесу план примене мера, у складу са Правилником.
Правилником се прописују превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.
Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће

Опширније >>>

____________________

05. јул 2020.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ - СВАЂЕ, ПОДЕЛЕ, НЕОДГОВОРНОСТ...

На жалост одржана је још једна седница Главног одбора нашег Синдиката. На жалост, јер је то личило на све сем на седницу једне организације која претендује да се бави заштитом права радника. И опет на жалост атмосфера и начин рада Председништва су пренети и на Главни одбор, тако да смо сада и званично и незванично у потпуној блокади - сами од себе. Свађа, поделе, бављење само самим собом, али пре свега недостатак осећаја за било какву одговорност, постали су наш заштитни знак.
И попред апела и покушаја да се некако вратимо на синдикални пут, поделе и супростављени ставови и мишљења су толико изражени и велики да су постали непремостиви, те су сви наши стварни проблеми и теме којима би требало да се бавимо, сада на чекању. Дошли смо у ситацију да су потребне корените промене или нам следи разлаз. Овако даље не може.

Обраћање председника Главног одбора >>>

____________________

12. јун 2020.

УНУТРАШЊЕ СУКОБЕ РАЗРЕШИТИ ШТО ПРЕ

Поводом актуелних дешавања у Синдикату ПТТ Србије, а везано за рад самог руководства Синдиката, у име чланова које заступамо тражимо да се ова ситуација што пре разреши како би могли да се бавимо темама од интереса за чланство, а не сами собом. Предлажемо да се сазову органи Синдиката који су за то надлежни и да се на тим органима расправи и заврши са унутрашњим сукобима како би могли напред. Одговорност је ваљда нешто што се подразумева као што се подразумева да смо сви ми, па и руководство, изабрани да заступамо чланство, а сигурни смо да чланство не подржава оно што се сада дешава у нашој организацији. Инсистирамо на поштовању нашег Статута и аката Синдиката ПТТ Србије, јер је њихово кршење црвена линија коју нико не сме да пређе.

____________________

05. јун 2020.

Поводом седнице Радне групе Владе Републике Србије

Након информације да представници нашег Синдиката нису отишли на седницу Радне групе Владе Републике Србије, подсећамо да је то једино место на коме се може значајније утицати на стање у Предузећу и тиме на материјални и социјални положај запослених. То смо ваљда до сада научили. Зато тражимо од руководства Синдиката ПТТ Србије да се прихвати посла, да узме учешће у раду Радне групе и да се тамо наметне као главни преговарач јер представљамо највише радника Поште. Треба да преузмемо иницијативу и да кроз Радну групу артикулишемо наше захтеве, а не да се повлачимо.

____________________

IN MEMORIAM
Бора Филиповић, СО „Јагодина”

(1957–2020)
Преминуо је наш друг и саборац Бора Филиповић. Дуго година је био председник Скупштине Регије III и угледни  члан Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије. Истицали су га одлучност, енергија, упорност и одлично познавање правила синдикалне борбе. Рођен је 10. јула 1957. године у Параћину. У Пошти је радио од 1979 године и то прво као поштар, тт достављач, возач... Био је управник поште 35255 Доња Мутница пуних 14 година, а након тога је 10 година био контролор доставе у пошти Параћин, а потом и контролор доставе у пошти Јагодина. Синдикалним радом се бавио дуго, од запопослења, а почео је као председник Синдикалне подружнице у Параћину. Био је ожењен, имао је троје деце и живео је у породичној кући у Параћину.
Последњи синдикални поздрав нашем другу Бори и нека му је лака земља.

 

___________________

28. април 2020.

СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 28. АПРИЛ

Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се данас са циљем да укаже на неопходност примене мера заштите на радним местима на којима постоји велика опасност од повређивања. Међународна организација рада од 2003. године установила је 28.април за Светски дан безбедности и здравља на раду, са циљем промоције глобалног спречавања повреда на раду и професионалних обољења, градећи овај дан на својим традиционалним вредностима социјалног дијалога

Опширније >>>

________________________

08. април 2020.

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту. Дакле, сви наши запослени који сада раде, имају право да свој годишњи одмор за прошлу годину искористе до краја текуће године и то треба да остане њихово право избора кад већ нису могли да бирају хоће ли радити у време пандемије. Истим Закључком се прописује да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна 2020. године
Закључак 05 број 53-3041/2020
1. Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године.
2. Запосленима којима је у условима ванредног стања, омогућено обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 2020. године.
3. Препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

________________________

08. април 2020.

ТУМАЧЕЊЕ НА ШТЕТУ ЗАПОСЛЕНИХ

Функција за управљање кадровима и корпоратаивне одговорности проследила је допис свим организационим целинама да запосленима,  којима због природе посла није било могуће организовати рад од куће, а припадају некој од ризичних група или имају децу до 12 година, зарада буде умањена за 20 % позивајући се на Колективни уговор, члан 48.  Поменути члан  прописује да запослени има право на накнаду зараде у висини 80% просечне зараде запосленог, остварене у претходних 12 месеци за време прекида рада до којег  је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца, у складу са законом.
Овај члан се односи на ситуацију када је наредбом дошло до ПРЕКИДА РАДА (мисли се на прекид рада предузећа, а не појединца)  па остаје нејасно зашто се у Пошти увек све тумачи на штету запослених. Тражимо да се ово разјасни и да се од правника добије прецизно тумачење. Руководство Синдиката би требало да затражи мишљење од надлежног министарства како права радника не би била угрожена.

___________________

31. март 2020.

Пробудите се, огласите се, борите се!

Није уобичајено, али смо принуђени, да и на овај начин покушамо да изазовемо озбиљнију реакцију надлежних, али и нашег Синдиката. Тражимо испред чланства наших синдикалних организација да руководство Синдиката ПТТ Србије изађе из самоизолације и уради нешто конкретније у овом тренутуку. Након радне недеље и почетка рада пост-експрес достављача, а посебно након наредбе да се пољопривредне пензије морају изнети од суботе до понедељка, поставља се логичко питање је ли то у складу са настојањима Републике Србије да се избори са пандемијом Корона вируса. Више није толико битан ни неплаћен прековремени рад, ни неплаћени ванредни трошкови превоза, ни задирање у слободно време радника, сада су битни здравље и животи запослених. Све ове мере повећавају ризик од заразе за наше колеге који су на првој линији - са корисницима

Опширније >>>

___________________________

15. март 2020.

ТРАЖИМО ДОДАТНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Како је највећи део запослених у нашем Предузећу током обављања послова у директном контакту са становништвом, тражимо да се обезбеде и уведу додатне мере заштите како би се запослени заштитили од Корона вируса. Што се тиче изложености ризицима, не постоји разлика између наших радника и на пример, возача аутобуса, а нас нико нигде и не помиње, па је очигледно да о себи морамо бринути сами. Тражимо и од руководства нашег Синдиката да код послодавца инсистира на додатним и ванредним мерама и то што пре, имајући у виду специфичност нашег посла, као и да не одустају олако од захтева.
Синдикалци Београд Центра су самоиницијативно обишли веће доставне поште и поделили средства за хигијену и дезинфекцију коју су сами набавили за све раднике ове РЈ.
Алкохол, рукавице, маске, средства за дезинфекцију као и појачано чишћење и хигијена у нашим објектима су мере које су лако и брзо оствариве. Тражимо и да Предузеће што пре примени план који у основи прати потезе Владе, јер здравље запослених сада мора бити испред профита. Чујемо у вестима да се затварају шалтери републичких служби као и служби локалних самоуправа, а у нашим поштама ни данас радници на шалтерима немају рукавице ни средства за дезинфекцију. Тражимо упутство о раду родитеља мале деце коју сада нема ко да чува, као и нову организацију рада која би уважила новонасталу ситуацију. Може се радити у једној смени, многе поште могу бити привремено затоврене, многи послови могу да сачекају крај пандемије, морају се одредити искључиви приоритети, како би што више запослених било заштићено.
Предлажемо да се одмах припреме и примене потребна акта и планови како би се додатне мере спровеле одмах и у искључивом интересу запослених и њиховог здравља
.

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Мегатренд Универзитет

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel