Sindikat PTT Srbije

 

Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

Да ли је правилно обрачуната накнада због боловања ако су као основ узете зараде из претходних годину дана?

ОДГОВОР: Према Закону о здравственом осигурању, који је на снази од 11. априла 2019. године, основ за обрачун накнаде зараде која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања чини просечна зарада коју је запослени остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступило боловање. По претходном закону основ за обрачун накнаде зараде била је зарада коју је запослени остварио у претходна три месеца.
Зараду која се урачунава за накнаду чини зарада за обављени рад и време проведено на раду, утврђена у складу са прописима о раду, и то: основна зарада запосленог, део зараде за радни учинак и увећана зарада.

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel