Sindikat PTT Srbije

 

Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

03.09.2020.

Потписани споразуми о образовној сарадњи

Дана 3. септембра у просторијама Мегатренд универзитета потписани су споразуми о образовној сарадњи синдиката ПТТ "Србија" са факултетима Мегатренд универзитета. Реч је о најстаријем и највећем приватном универзитету у Србији у чијем оквиру су следећи факултети: Факултет за пословне студије, Факултет за културу и медије, Правни факултет, Геоекономски факултет, Факултет за компјутерске науке, Факултет за цивилно ваздухопловство и Факултет за уметност и дизајн, сви са седиштем у Београду, и Факултет за менаџмент, са седиштем у Зајечару, Факултет за пословне студије у Вршцу, Факултет за пословну економију у Ваљеву, Факултет за пословне студије у Пожаревцу и Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи.
Према слову потписаних споразума, сви чланови синдиката ПТТ "Србија" могу да се образују на наведеним факултетима,  користећи низ погодности, од којих је најважнији попуст од 50 одсто на школарину за основне студије, као и за школовање на мастер програму.
Осим чланова синдиката, ове погодности могу да користе и чланови уже породице запослених у ПТТ "Србија". Овим споразумима предвиђено је да факултети Мегатренд универзитета организују наставу и испите не само у преподневним часовима, већ и поподне, како би се изашло у сусрет радним обавезама запослених у нашем јавном предузећу.
Споразумом је такође предвиђен наставак раније започетих студија на сродним факултетима, под такође повољним условима.  
Овим позивамо све раднике ЈП ПТТ "Србија", као и чланове њихових породица, да се најкасније до 25.  септембра пријаве својим синдикалним повереницима, одакле ће се усмерити службама Мегатренд универзитета, ради лакшег обављања административних и других послова.
Сви кандидати ће чином уписивања на жељени факултет Мегатренд универзитета потписати посебне појединачне уговоре са овом образовном установом.  

Овим споразумима обухваћени су чланови синдиката у СО "Одржавање објеката и
опреме", СО "Београдски венац", СО "Београд центар" и СО "Транспорт поштанских пошиљака", а одредбе споразума важиће и за чланове њихових породица који то желе.

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel