Sindikat PTT Srbije

 

Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

28. април 2020.

СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 28. АПРИЛ

Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се данас са циљем да укаже на неопходност примене мера заштите на радним местима на којима постоји велика опасност од повређивања.

Међународна организација рада од 2003. године установила је 28.април за Светски дан безбедности и здравља на раду, са циљем промоције глобалног спречавања повреда на раду и професионалних обољења, градећи овај дан на својим традиционалним вредностима социјалног дијалога.

У оквиру Међународне организације рада, 28. април доживљава се као дан када треба да се подигне свест о међународној безбедности и здрављу на раду међу синдикатима, организацијама послодаваца и представницима владе. Међународна организација рада прихвата заједницку одговорност кључних актера и подстице их да промовишу безбедност и здравље на раду и културу рада и да испуне своје моралне обавезе и одговнорности за сречавање смртних случајева, као и тешких повреда на радном месту и професионалних обољења, што омогућава запосленима да се безбедно врате у своје домове и своје породице на крају дана.

Обележавање светског дана безбедности и здравља на раду представља међународну кампању прихваћену широм света коју је покренула Међународна организација рада (МОР).

Ова кампања има за циљ да унапреди културу безбедности и здравља на раду и да промовише безбедне и здраве услове рада. То је и дан сећања на жртве несрећа на раду и професионалних обољења. Према статистичким подацима МОРа сваке године у свету се догоди 2,3 милиона несрећа на раду са фаталним исходом.

Национална култура безбедности и здравља на раду је она у којој се право на безбедно и здраво радно окружење поштује на свим нивоима, где владе, послодавци и радници активно учествују у обезбеђивању безбедног и здравог радног окружења кроз систем дефинисаних права, одговорности и дужности, и где се највиши приоритет даје принцупу превенције.

Конфедерација слободних синдиката сматра да је важно узети у обзир да одговорности влада, обавезе послодаваца и права и обавезе радника треба посматрати као комплементарне и узајамно подржане, посебно данас у условима ванредне ситуације и пандемије вируса COVID 19.

Наглашавамо да је примарно да заједнички циљ влада, послодаваца и радника буде промоција безбедности и здравља на раду у националним условима и пракси са сврхом јачања националних капацитета и мобилизације националних и међународних ресурса за област безбедности и здравља на раду. Пуна национална и међународна сарадња и размена добре праксе, кључни су за развој ефикасних и интегрисаних стратегија безбедности и здравља на раду.

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel