Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser

Солидарне помоћи из Фонда солидарности, ЈП "Пошта Србије"

Солидарне помоћи по различитим основама ( за рођење детета; за дужа и тежа обољења; за здравствену рехабилитацију; за набавку ортопедских помагала; за смртне случајеве; за елементарне непогоде и ванредне догађаје) могу се доделити запосленима из Фонда солидарности, ЈП "Пошта Србије" уз одговарајућу документацију, као и обавезно мишљење и процену Службе за социјалну заштиту, при Функцији за управљање кадровима која централизовано обрађује све захтеве запослених из области социјалне проблематике и солидарних помоћи. Захтев за доделу солидарне помоћи може се поднети само у години стицања одређеног права.
Право на солидарну помоћ из средстава фонда Предузећа дефинисана је Колективним уговором.
Све детаљније информације које вас занимају можете добити на телефонском броју 011-3248-290, као и позивањем "поштанског телеапела" средом између девет и 14 часова - 011/3022-110.
Такође, све потребне обрасце за упућивање захтева за солидарне помоћи можете преузети са Поштиног портала (posta, документа, кадрови - социјална заштита)

Преузмите Захтев за доделу солидарне помоћи >>