naslov
     Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser

Солидарне помоћи из Фонда солидарности, ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"

Солидарне помоћи по различитим основама ( за рођење детета; за дужа и тежа обољења; за здравствену рехабилитацију; за набавку ортопедских помагала; за смртне случајеве; за елементарне непогоде и ванредне догађаје) могу се доделити запосленима из Фонда солидарности, ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" уз одговарајућу документацију, као и обавезно мишљење и процену Службе за социјалну заштиту (Палмотићева улица број 2, шести спрат), при Дирекцији за кадрове, која централизовано, обрађује све захтеве запослених из области социјалне проблематике и солидарних помоћи. Захтев за доделу солидарне помоћи може се поднети само у години стицања одређеног права. Солидарна помоћ, по истом или по различитим основама, може се доделити запосленом само једном годишње, евентуално у случају ванредних трошкова који не падају на терет Фонда здравственог осигурања Републике Србије.
Све детаљније информације које вас занимају можете добити на телефонском броју 011-3248-290, као и позивањем "поштанског телеапела" средом између девет и 14 часова - 011/3022-110.
Такође, све потребне обрасце за упућивање захтева за солидарне помоћи можете преузети са Поштиног портала (posta, документа, кадрови - социјална заштита)

Преузмите Захтев за доделу солидарне помоћи >>