Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Stranica Glavnog odbora Sindikata
Aktivnosti sindikalnih organizacija
Stranica Predsednistva Sindikata PTT Srbije

Zakoni i pravilnici

Pitanja za pravnika

 
Youtube kanal Sindikata PTT Srbije
 
Facebook stranica Sindikata PTT Srbije

 СТРАНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

21. март 2019.

На седници Главног одбора, која је одржана 21.03.2019. године у Јагодини, донета је одлука о расписивању избора на свим нивоима у Синдикату ПТТ Србије.

Одлука о расписивању избора >>

_____________________________

14. јануар 2019.

У Београду је одржана седница Главног одбора Синдиката ПТTСрбије. Главна тема је било стање у Предузећу и материјални положај запослених. Све већа је присутна нервоза и неверица у вези обећане нам исплате другог дела зараде. Поред срамно ниских плата и враћања дела зараде који готово да нисмо ни осетили, угроженост и неисплата другог дела зараде из добити прелили би кап у стрпљену запослених у нашем предузећу. С тога је дата шанса нашим представницима Синдиката и послодавцу да до следећег Главног одбора који ће се одржати у првој половини марта покушају да изнађу начин да нам новац од другог нераспоређеног дела добити легне на рачуне. Воља свих постоји али то нам није довољно. Ниске зараде у нашем Предузећу постале су опасност и за сам опстанак система (више није могуће пронаћи заинтересоване да раде посао поштара и достављача у неким срединама за ове плате). Свакодневно губимо раднике у технологији а опет ипак држимо констатан број запослених. У наредном периоду потрудићемо се да добијемо информацију како је то могуће.
Циљ је да се у наредном периоду поведе озбиљан дијалог о будућности Поште и да се на сваки начин и на сваком месту траже могућности за повећање зарада.
Донесена одлука да се од Послодавца затраже званичне информације и то:
  - коликојезапослених у последњих 6 месециотишлоиз ЈП ПоштаСрбије и покојимоснова
  - бројзапосленихнакрају 2017 и 2018 године
  - накојиначинсеизрачунавајузараде у ЈП ПТТ Србије
  - какојеизрачунатазарадазапосленихзамесецјануар 2019 године и наосновукогакта
Наседницисуусвојенеизмене и допунеПравилникаФондасолдарности,
Усвојен је и финансијски План којим се дефинише финансијксо пословање за ову годину по коме су предвиђене значајне уштеде. Укинуте су накнаде за рад у Синдикату а све ставке су смањене за 20 до 30 процената. Главни одбор је донео одлуку и да средства од донације преусмере на Фонд солидарности Синдиката ПТТ Србије.

Председник ГО
Горан Лазић

___________________

15. децембар 2018.

На седници Главног одбора која је одржана 14.12.2018. године у Београду, председник Горан Лазић поднео је Извештај о раду у складу са чланом 43, тачка 4 Статута Синдиката ПТТ Србије.

Извештај о раду >>

___________________

12. октобар 2017.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ТЕШКЕ ОДЛУКЕ

Одржана је седница Главног одбора где је главна тема био материјални и социјални положај запослених, као и стање у Предузећу и самом Синдикату. Постигнута је сагласност да су хитно потребне промене у самој организацији а и у самом опхођењу према послодавцу. Наиме, комуникација на релацији Синдикат-Послодавац и социјални дијалог никада није био гори. Морамо бити способни и спремни да се носимо са новим изазовима који су већ пред нама. После исцрпне дискусије донете су и следеће одлуке:

  • Уколико до 20.10.2017. године не добијемо потврде да се наше Предузеће налази на списку оних којима ће вратити зараде на ниво пре смањења и не добијемо датум исплате зараде из добити, налаже се Извршном одбору да приступи припремању протеста који ће бити спроведен у року од 15 дана.
  • Налаже се Извршном одбору, да се одмах обрати оснивачу и послодавцу са захтевом да нам се доставе информације о стварном стању у пословању Предузећа. Након тога обратићемо се чланству и јавности.
  • Да Извршни одбор одмах закаже састанке са Функцијама: Мреже,Економских послова и набавке, Услуге, Кадрова и корпоративне одговорности, обзиром да нема дела предузећа које функционише на начин како би требало и морало
  • Да Извршни одбор, као оперативни орган, у сарадњи са председницима синдикалних организација и регионалцима у наредних 10 дана  направи план обиласка чланства, a нарочито у великим РЈ и да започне са његовом реализацијом. Циљ је да од чланова чујемо шта мисле о тренутном стању, о начину рада, да чујемо проимедбе, сугестије и критике. Такође треба објаснити и убедити чланове да се морају одазвати позивима свог Синдиката када се организују синдикалне акције ако желимо да постигнемо било какав резултат у свом раду у будућности.
  • Да се на следећу седницу Главног одбора позове представник запослених у Надзорном одбору Предузећа.

Одлуке са седнице >>

______________________

21. март 2017.

КРЕЋЕМО СА ШТРАЈКАЧКИМ АКТИВНОСТИМА

Главни одбор донео одлуку о уласку у Штрајк. Директорка је врло енергично бранила своје ставове, а представници запослених су енергично бранили права запослених. Једногласно је одлучено да се тражи њена смена јер  је сваки даљи покушај за успоствљање социјалног дијалога очигледно само губљење времена.
Формиран је Штрајкачки одбор који ће водити даље активности. Већ следеће недеље биће конкретних активности, скупови по радним јединицама и једносатни Штрајк упозорења.

______________________

26. јануар 2017.

У Београду је у среду 25.1.2017. одржана седница Главног одбора Синдиката ПТТ Србије. Главни разлог одржавања су биле две актуелне теме. На првом месту је реализација недавно донете одлуке Главног одбора о покренутој иницијативи о враћању зарада, које су нам смањене Одлуком Владе Републике Србије. Председник Синдиката нас је обавестио да је поводом тога заказана седница Председништва Конфедерације за 1. фебруар на којој ће бити донета одлука о покретању протестних активности у сарадњи са другим јавним предузећима, а везано за усвајање наших захтева. Начелан је договор да протест буде заказан за средину фебруара о чему ће сви чланови нашег Синдиката бити благовремено обавештени и где очекујемо одзив свих наших чланова.
Друга и не мање битна ствар о чему је расправљано на Седници ГО су тренутно неискоришћени годишњи одмори из ранијих година који су претворени у слободне дане. Овим су нарочито погођене колеге који раде на технолошким радним местима. Сви добро знамо како је и због чега дошло до такве ситуације, да колеге нису могле да искористе своје законско право и оду на заслужене одморе, или су им исти прекинути. Чланови Главног одбора су једногласно одлучили да се према послодавцу упути захтев за поништај одлуке о поступању са евидентираним слободним данима у КИС-у од 23.12.2016. године у делу који се односи на брисање закључно са 31.3.2017. године. Наиме, известан број запослених неће бити у могућности да због кратког рока ни до тог датума искористи своје зарађене „слободне дане“ због количине истих, чиме  би им било ускраћено једнако законско право на одмор. Послодавац мора да одреди динамику коришћења тих слободних дана у целости за сваког запосленог. Уједно би се пружила могућност и послодавцу да комфорније организује процес рада без пресија за запослене и само Предузеће. Такође апелујемо да запослени користе убудуће годишње одморе у складу са Законом и Колективним уговором, а од послодавца захтевамо да им то право омогући. У супротном Синдикат ПТТ Србије ће искористити сва правна средства у заштити права наших чланова.
На поменутој седници је за новог председника Главног одбора Синдиката ПТТ Србије изабран Горан Лазић из СО ''Одржавање''.

Записник са седнице >>

______________________

19. октобар 2016.

Данас је у Београду одржана седница Главног одбора коме је присуствовала и в. д. директора Предузећа Мира Петровић. Синдикални представници су инсистирали на решавању проблема који је настао због примене Закона о буџетском систему и којим се прописује забрана запошљавања у јавном сектору.
То је довело у незавидан положај близу 600 наших колега којима до краја ове календарске године истичу уговори о радном ангажовању на одређено време (истиче им период од две године рада на одређено време). Њихов одлазак из система би додатно погоршао катастрофалну ситуацију са кадровима у технологији, на шта упозоравамо већ годинама. Тражимо да се испоштује договор који смо имали и да се сви они који су од својих претпостављених добили позитивне оцене, добију решења о раду на неодређено време (стални радни однос).
Директорка нас је уверавала да разуме проблем и да она активно ради на изналажењу решења, као и да је оптимиста по овом питању. Конкретна решења очекујемо у најкраћем могућем року.
Друге битне теме о чему се разговарало су стандард запослених и наше зараде.
Представници запослених су негодовали због чињенице смо Предузеће које успешно послује, а да се од зарада које то успешно Предузеће исплаћује својим радницима, не може пристојно живети већ се само преживљава.
Директорка је изјавила да разуме незадовољство, али да не може да учини ништа по том питању јер нам зараде одређује Влада.
Главни одбор је донео одлуку да преко своје централе, Конфедерације слободних синдиката, покрене иницијативу и све видове синдикалних активности, а да је минимум који очекујемо враћање зарада које су нам смањене Одлуком Владе Републике Србије.
Подсећамо да смо непосредно по ступању Уредбе по којој су нам и смањене зараде, поднели тружбу Уставном суду и тражили оцену уставности спорних одредби, али до данашњег дана нисмо добили никакав одговор, што нас упућује да заштиту наших права затражимо од међународних правних институција.
Нисмо се и никада се нећемо помирити са неправедном политичком одлуком да нам се умање зараде.
За председника Главног одбора изабран је Чедомир Стефанов из СО Пирот.

______________________

17. март 2015

У Београду је одржана трећа седница Главног одбора Синдиката ПТТ Србије. Поред редовних тема и извештаја, седници су присуствовали чланови тима пословодства који су учествовали у изради нове организације Предузећа, што је била прилика за појашњења и питања.

Записник са седнице >>

_____________________________