Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

28. септембар 2020

Увођење платних разреда у јавном сектору најављено је за 2021. годину.Нико са сигурношћу не може да тврди да се платни разреди неће никада применити на наше Предузеће, али је сигурно да о овој теми треба бити информисан >>>>>

11. септембар 2020

Чињеница да смо до акција у Телекому дошли након акицје синдиката који делују у јавном сектору и након прикупљања више од пола милиона потписа грађана Србије, даје нам за право да се огласимо и тражимо актвно учешће у одлучивању >>>>>

18. август 2020

Иако је половина августа, преговори око минималне цене рада још нису почели, а крајњи законски рок за договор социјалних партнера је 15. септембар >>>>>

03. август 2020

Влада Републике Србије је препоручила послодавцима да промене акта како би запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђеног ковида, мера изолације или самоизолације, била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 процената >>>>>

10. јун 2020

Обраћање чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, након седнице на којој су покушали да укажу на проблеме у нашем раду и покрену питање одговорности за стање у нашој организацији >>>>>

05. јун 2020.

Део чланова Председништва Синдиката ПТТ Србије, незадовољни начином рада и вођењем наше организације, покренули су расправу о начину на који се Синдикат води, спорним исплатама са рачуна Синдиката... >>>>>

23. парил 2020.

На данашњи дан, пре 15. година, на Златибору је одржана прва оснивачка скупштина Конфедерације слободних синдиката. Оснивачкој Скупштини су присуствовали делегати из синдиката оснивача Конфедерације

26. март 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије је објавило детаљна објашњења права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања >>>>>

17. март 2020.

Сви који могу да раде од куће за време ванредног стања, имају имају право на пуну плату по важећим прописима, каже министар за рад Зоран Ђорђевић >>>>>

16. март 2020.

Пословодство Предузећа донело је наредбу о поступању током трајања ванредног стања, а којом се ближе уређује начин рада и пословања у новонасталим условима >>>>>

13. март 2020.

КОРОНАВИРУС - упутство са сајта Министарства здравља. Како да се заштитите, препоруке за осетљиве групе становништва, упутство >>>>>

08. 03. 2020.

Осми март је дан када се обележава сећање на борбу за женска људска права или би тако барем трабало да буде, а изгледа да смо сви заборавили суштину и право значење тог дана >>>>>

24. 02. 2020.

ПИТАЊЕ ЗА ПРАВНИКА
Да ли је правилно обрачуната накнада због боловања ако су као основ узете зараде из претходних годину дана? >>>>>

20. 02. 2020.

СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Oдлукoм гeнeрaлнe скупштинe Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти као и све веће нeзaпoслeнoсти >>>>>

10. 02. 2020.

Како сазнајемо, исплата јануарске зараде ће бити у петак 14.02.2020. године, пре предстојећих празника, што ће свакако обрадовати све наше колеге. Биће то и тренутак истине када ћемо се сви коначно уверити и сазнати за колико су тачно повећане зараде запосленима у Пошти, а након обуставе рада и преговора с краја прошле године

05.02.2020.

За вас смо креирали страницу ''синдикална размишљања'' са жељом да вам, поред информација и актуелности, понудимо на читање и представимо вам ставове о темама битним за све нас. Простор на овој страни ће бити доступан свима који имају шта да кажу >>>>>

03. 02. 2020.

ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРЕВОЗ!?

Колеге из Синдиката правосуђа Србије упутили су молбу Врховном касационом суду за објављивање става о правдању путних трошкова запослених, јер сматрају да је правдање трошкова превоза бесмислена обавеза, као и да мишљење Министарства финансија о правдању путних трошкова није обавезујуће и не може да буде изнад закона >>>>>

30.01.2020.

Данас је у просторијама Владе Републике Србије, одржан састанак Радне групе за ЈП „Пошта Србије“. Кључна тема је била имплементација споразума с краја прошле године >>>>>

29. 01. 2020.

Ресорно Министарство се коначно изјаснило о ситуацији у нашем Предузећу, а по основу захтева Конфедерације Слободних Синдиката. Изјашњење је стигло са закашњењем, али је још увек интересантно и актуелно, јер се у њему јасно истичу задаци Радне групе >>>>>

27.01.2020.

По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је ''одржавамо у животу'' >>>>>

16.01.2020.

Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације на тржишту рада Србије, та дискриминација налази се у врху листе по броју притужби грађана >>>>>

10.01.2020.

У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

Информација са састанка у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа >>>>>

12. 12. 2019.

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблем >>>>>

10. 12. 2019.

Саопштетње Председништва Синдиката ПТТ Србије под називом - ИСТИНА >>>>>

07. 11. 2019.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама >>>>>

30.10.2019.

Очекујемо испоруку мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију од надлежне Функције >>>>>

 

21. 10. 2020.

НИЈЕ БИЛО ПРИЛИКЕ ДА УКРСТИМО АРГУМЕНТЕ


Јуче се у Старој Пазови догодио покушај одржавања ванредне седнице Скупштине Синдиката ПТТ Србије. Међутим, десило се нешто што никада до сада није забележено. Руководство Синдиката је, заједно са онима који их подржавају, напустило седницу Скупштине како би онемогућили рад и расправу о стању у нашој организацији, као и гласање о њиховој смени. Њихов поступак говири сам за себе и сигурно је да ће ово бити прекретница за ову организацију, јер тужан је и јадан синдикат чије се руководство плаши расправе са својим чланством и бежи са своје Скупштине.

Опширније >>>

Обраћање Скупштини >>>

___________________________

16.10.2020.

ВРЕМЕ ЗА ДИЈАЛОГ О ЗАРАДАМА

Управо је ово период године када се дефинишу план пословања и буџет, те је крајње време да се поведе и озбиљан разговор о нашим зарадама. Свакога дана у медијима слушамо ко ће и колико повећање добити, а раднике Поште нико не помиње, па је очигледно да ову тему морамо сами наметнути. Због тога ћемо се обратити свима и тражити социјални дијалог и начин за повећање зарада. Придружићемо се и подржаћемо сваку иницијативу која буде усмерена ка поправљању материјалног положаја запослених у Пошти, без обзира одакле долази. По овом питању морамо бити јединствени, јер само тако можемо направити помак у напред.

_____________________

13.10.2020.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР

После успешних разговора у Функцији поштанске мреже почетком септембра, и редовних консултација са руководством наше Радне јединице, добијена је сагласност за формирање нових доставних рејона на територији пошта 11210 Београд 26 и11211 Борча. Разговори са Функцијом поштанске мреже су настављени 25.09 и 13.10. Главне теме су биле од виталног значаја за запослене наше Радне јединице.

-Активности око нових рејона на територији пошта: Београд74, Београд22 и пошта Винча.
-Адаптација пошта:Београд 26, Београд 38,Београд 48 и завршетак радова у седишту наше РЈ.
-Проблеми настали услед истека експлоатационог периода мопеда и бицикала.
-Проблеми око заустављања службених возила која врше доставу пошиљака,са посебном пажњом на почетак примене система надзора „Соколово око“.Правни аспект изречених казни је посебно разматран, због веома бурног и оправданог реаговања достављача.
-Неквалитетна основна средства која користе запослени (за поштанске торбе иако су у гарантном року не уважавају се рекламације), набавка униформи за шалтерске раднике и друге теме из те области.

Председник СО
Момчило Милошевић

________________________

07.09.2020.

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Oд 2008. гoдинe oд кaкo сe 7. oктoбaр обележава кao Светски Дан Достојанственог рада. Задатак синдикaтa је да стално и упорно истичe и захтева да запослени имају право на пристojaн посао и безбедан рад и на jaснo дeфинисaнo радно време које ће им у дану оставити довољно слободног времена за њихове породице, за одмор и разоноду. Општи циљ достојанственог рада је да утиче на позитивне промене у животима људи на локалном и националном нивоу, јер поред обезбеђивања прихода, посао отвара пут ширем друштвеном и економском напредку, јачању појединаца, њихових породица и заједница.

Опширније >>>

____________________

01.10.2020.

НАПАДИ УМЕСТО ДИЈАЛОГА

Након изнетих неслагања и противљења ставовима и политиком која се води од стране руководства Синдиката ПТТ Србије, уследили су напади, брисања објава и покренута је хајка са циљем да се ова интернет презентација затвори.. Штета што су наши синдикални ставови изазвали љутњу и што је покренута прича о форми, уместо да смо започели једну здраву дискусију о самој суштини. Треба да разговарамо, да укрстимо аргументе око изнетих примедби. Хајде да поведемо расправу о томе треба ли било који синдикат да покреће инцијативе које су за нас спорне, па да се онда из такве расправе дефинише став Синдиката

Опширније >>>

____________________

29.09.2020.

НЕ СЛАЖЕНО СЕ И ПРОТИВИМО СЕ

Поводом информације са састанка са руководством Функције за поштанску мрежу, а које су изнете у билтену број 296, желимо да изразимо своје дубоко неслагање и изненађење ставовима који су изнети као синдикални и који су потписани од стране председника нашег Синдиката. Наиме, као веома опасну сматрамо иницијативу ''да се редефинишу кадровски капацитети у пошти, да се ускладе са реалним стањем на терену и да се поштују''. Како сви знамо какво је сада реално стање на терену, какве су норме и показатељи који из тога произилазе, то у преводу значи дефинисање вишка запослених и пристанак на почетак процеса реструктурирања

Опширније >>>

____________________

04.09.2020.

Решавамо конкретне проблеме

Залагањем наше Синдикалне организације и разговорима који су обављени у Функцији поштанске мреже, а у сарадњи са стручним службама наше Радне јединице, препознати су проблеми у домену рејонизације.
Конкретно, поште БГД 26 – Крњача и пошта Борча, добиле су због оптерећења још по један рејон везано за своје доставно подручје, док је пошта БГД 74 – Миријево, која је такође била тема расправе, за сада остала као отворено питање.
Настављају се разговори за још три доставне поште које су такође преоптерећене и препознате као проблем рејонизације, а о исходу тих активности бићете благовремено обавештени.

Синдикална организација Београд Центар

______________________

03.09.2020.

Потписани споразуми о образовној сарадњи

Дана 3. септембра у просторијама Мегатренд универзитета потписани су споразуми о образовној сарадњи синдиката ПТТ "Србија" са факултетима Мегатренд универзитета. Према слову потписаних споразума, сви чланови синдиката ПТТ "Србија" могу да се образују на наведеним факултетима,  користећи низ погодности, од којих је најважнији попуст од 50 одсто на школарину за основне студије, као и за школовање на мастер програму

Опширније >>>

____________________

27.08.2020.

Tражимо сазивање ванредне Скупштине

Предати су захтеви 12 синдикалних организација за сазивање ванредне седнице Скупштине Синдиката ПТТ Србије, а основни мотив је стање у нашој организацији.
Најбитнија замерка на наш досадашњи рад и главни разлог за покретање ове иницијативе је чињеница да се нису десиле преко потребне промене које смо сви очекивали и што се нисмо профилисали као озбиљан Синдикат и озбиљни преговарачи.

Опширније >>>

____________________

30. јул 2020.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР

Испред Синдикалне организације и чланства које ја представљам, желим да изразим дубоко неслагање и огорчење начином на који овај Синдикат сада функционише. Истини за вољу ова наша агонија траје већ неко време, али опет истини за вољу, никада није било баш овако лоше. Јасно је да сви сносимо одговорност, као што је јасно да је она ипак мало већа за људе који су изабрани да нас представљају.
Разумем чланове Председништва који су се побунили, али не могу у потпуности да их подржим, али могу и желим да подржим стварне промене које су нам преко потребне. Ко год је присуствовао неком од наших састанака у задње време, јасно му је да овај тренутни састав људи који представљају синдикалне организације, заједно НЕ МОЖЕ. Сувише је злобе, подела па чак и отворене нетрпељивости ( да не кажем мржње) да би у овом саставу могли даље.
Једини излаз је да руковођење Синдикатом преузму људи који се нису компромитовали и нису били ни на једној страни. Има међу нама нових, млађих активиста који би требало да добију шансу, а сви ми ''стари'' би требало да се повучемо уз извињење чланству и организацији коју смо довели у овакво стање.
Управо из наведених разлога је наша Синдикална организација подржала и придружила се иницијативи за сазивање ванредне Скупштине и активно ћемо учествовати и подржати све који слично размишљају и који буду спремни да се одрекну функција и привилегија зарад општег интереса и бољитка свих нас.

Момчило Милошевић

____________________

07. јул 2020.

УСВОЈЕН ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020 - даље: Правилник), који ће ступити на снагу 11. јула 2020. године.
Послодавци треба до 10. августа да донесу план примене мера, у складу са Правилником.
Правилником се прописују превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.
Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће

Опширније >>>

____________________

05. јул 2020.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ - СВАЂЕ, ПОДЕЛЕ, НЕОДГОВОРНОСТ...

На жалост одржана је још једна седница Главног одбора нашег Синдиката. На жалост, јер је то личило на све сем на седницу једне организације која претендује да се бави заштитом права радника. И опет на жалост атмосфера и начин рада Председништва су пренети и на Главни одбор, тако да смо сада и званично и незванично у потпуној блокади - сами од себе. Свађа, поделе, бављење само самим собом, али пре свега недостатак осећаја за било какву одговорност, постали су наш заштитни знак.
И попред апела и покушаја да се некако вратимо на синдикални пут, поделе и супростављени ставови и мишљења су толико изражени и велики да су постали непремостиви, те су сви наши стварни проблеми и теме којима би требало да се бавимо, сада на чекању. Дошли смо у ситацију да су потребне корените промене или нам следи разлаз. Овако даље не може.

Обраћање председника Главног одбора >>>

____________________

12. јун 2020.

УНУТРАШЊЕ СУКОБЕ РАЗРЕШИТИ ШТО ПРЕ

Поводом актуелних дешавања у Синдикату ПТТ Србије, а везано за рад самог руководства Синдиката, у име чланова које заступамо тражимо да се ова ситуација што пре разреши како би могли да се бавимо темама од интереса за чланство, а не сами собом. Предлажемо да се сазову органи Синдиката који су за то надлежни и да се на тим органима расправи и заврши са унутрашњим сукобима како би могли напред. Одговорност је ваљда нешто што се подразумева као што се подразумева да смо сви ми, па и руководство, изабрани да заступамо чланство, а сигурни смо да чланство не подржава оно што се сада дешава у нашој организацији. Инсистирамо на поштовању нашег Статута и аката Синдиката ПТТ Србије, јер је њихово кршење црвена линија коју нико не сме да пређе.

____________________

05. јун 2020.

Поводом седнице Радне групе Владе Републике Србије

Након информације да представници нашег Синдиката нису отишли на седницу Радне групе Владе Републике Србије, подсећамо да је то једино место на коме се може значајније утицати на стање у Предузећу и тиме на материјални и социјални положај запослених. То смо ваљда до сада научили. Зато тражимо од руководства Синдиката ПТТ Србије да се прихвати посла, да узме учешће у раду Радне групе и да се тамо наметне као главни преговарач јер представљамо највише радника Поште. Треба да преузмемо иницијативу и да кроз Радну групу артикулишемо наше захтеве, а не да се повлачимо.

____________________

IN MEMORIAM
Бора Филиповић, СО „Јагодина”

(1957–2020)
Преминуо је наш друг и саборац Бора Филиповић. Дуго година је био председник Скупштине Регије III и угледни  члан Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије. Истицали су га одлучност, енергија, упорност и одлично познавање правила синдикалне борбе. Рођен је 10. јула 1957. године у Параћину. У Пошти је радио од 1979 године и то прво као поштар, тт достављач, возач... Био је управник поште 35255 Доња Мутница пуних 14 година, а након тога је 10 година био контролор доставе у пошти Параћин, а потом и контролор доставе у пошти Јагодина. Синдикалним радом се бавио дуго, од запопослења, а почео је као председник Синдикалне подружнице у Параћину. Био је ожењен, имао је троје деце и живео је у породичној кући у Параћину.
Последњи синдикални поздрав нашем другу Бори и нека му је лака земља.

01. мај 2020.

ПОВОДОМ 1. МАЈА – ПРАЗНИКА РАДА

У данашњој суровој "реалности" борбе за људске животе са невидљивим непријатељем, која неизоставно намеће и неке промене у светским економским и друштвеним односима и односима власника капитала и радништва, као и успостављање неких нових "друштвених вредности", радници и синдикати треба да виде шансу да врате изгубљене слободе, права и достојанство свакој радници и раднику, сваком људском бићу, које јесте и биће само део живота на овој нашој планети Земљи.
Дошло је време за преиспитивање, лично и колективно. Да ли ћемо шансу и искористити, зависи од свих нас.
Радницима и послодавцима, који су се препознали у овој поруци, честитамо 1. мај, као почетак заједничке борбе за боље сутра.

___________________

28. април 2020.

СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 28. АПРИЛ

Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се данас са циљем да укаже на неопходност примене мера заштите на радним местима на којима постоји велика опасност од повређивања. Међународна организација рада од 2003. године установила је 28.април за Светски дан безбедности и здравља на раду, са циљем промоције глобалног спречавања повреда на раду и професионалних обољења, градећи овај дан на својим традиционалним вредностима социјалног дијалога

Опширније >>>

________________________

08. април 2020.

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту. Дакле, сви наши запослени који сада раде, имају право да свој годишњи одмор за прошлу годину искористе до краја текуће године и то треба да остане њихово право избора кад већ нису могли да бирају хоће ли радити у време пандемије. Истим Закључком се прописује да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна 2020. године
Закључак 05 број 53-3041/2020
1. Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године.
2. Запосленима којима је у условима ванредног стања, омогућено обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 2020. године.
3. Препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

________________________

08. април 2020.

ТУМАЧЕЊЕ НА ШТЕТУ ЗАПОСЛЕНИХ

Функција за управљање кадровима и корпоратаивне одговорности проследила је допис свим организационим целинама да запосленима,  којима због природе посла није било могуће организовати рад од куће, а припадају некој од ризичних група или имају децу до 12 година, зарада буде умањена за 20 % позивајући се на Колективни уговор, члан 48.  Поменути члан  прописује да запослени има право на накнаду зараде у висини 80% просечне зараде запосленог, остварене у претходних 12 месеци за време прекида рада до којег  је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца, у складу са законом.
Овај члан се односи на ситуацију када је наредбом дошло до ПРЕКИДА РАДА (мисли се на прекид рада предузећа, а не појединца)  па остаје нејасно зашто се у Пошти увек све тумачи на штету запослених. Тражимо да се ово разјасни и да се од правника добије прецизно тумачење. Руководство Синдиката би требало да затражи мишљење од надлежног министарства како права радника не би била угрожена.

___________________

31. март 2020.

Пробудите се, огласите се, борите се!

Није уобичајено, али смо принуђени, да и на овај начин покушамо да изазовемо озбиљнију реакцију надлежних, али и нашег Синдиката. Тражимо испред чланства наших синдикалних организација да руководство Синдиката ПТТ Србије изађе из самоизолације и уради нешто конкретније у овом тренутуку. Након радне недеље и почетка рада пост-експрес достављача, а посебно након наредбе да се пољопривредне пензије морају изнети од суботе до понедељка, поставља се логичко питање је ли то у складу са настојањима Републике Србије да се избори са пандемијом Корона вируса. Више није толико битан ни неплаћен прековремени рад, ни неплаћени ванредни трошкови превоза, ни задирање у слободно време радника, сада су битни здравље и животи запослених. Све ове мере повећавају ризик од заразе за наше колеге који су на првој линији - са корисницима

Опширније >>>

___________________________

15. март 2020.

ТРАЖИМО ДОДАТНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Како је највећи део запослених у нашем Предузећу током обављања послова у директном контакту са становништвом, тражимо да се обезбеде и уведу додатне мере заштите како би се запослени заштитили од Корона вируса. Што се тиче изложености ризицима, не постоји разлика између наших радника и на пример, возача аутобуса, а нас нико нигде и не помиње, па је очигледно да о себи морамо бринути сами. Тражимо и од руководства нашег Синдиката да код послодавца инсистира на додатним и ванредним мерама и то што пре, имајући у виду специфичност нашег посла, као и да не одустају олако од захтева.
Синдикалци Београд Центра су самоиницијативно обишли веће доставне поште и поделили средства за хигијену и дезинфекцију коју су сами набавили за све раднике ове РЈ.
Алкохол, рукавице, маске, средства за дезинфекцију као и појачано чишћење и хигијена у нашим објектима су мере које су лако и брзо оствариве. Тражимо и да Предузеће што пре примени план који у основи прати потезе Владе, јер здравље запослених сада мора бити испред профита. Чујемо у вестима да се затварају шалтери републичких служби као и служби локалних самоуправа, а у нашим поштама ни данас радници на шалтерима немају рукавице ни средства за дезинфекцију. Тражимо упутство о раду родитеља мале деце коју сада нема ко да чува, као и нову организацију рада која би уважила новонасталу ситуацију. Може се радити у једној смени, многе поште могу бити привремено затоврене, многи послови могу да сачекају крај пандемије, морају се одредити искључиви приоритети, како би што више запослених било заштићено.
Предлажемо да се одмах припреме и примене потребна акта и планови како би се додатне мере спровеле одмах и у искључивом интересу запослених и њиховог здравља
.

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Мегатренд Универзитет

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel