Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     


05.02.2020.

За вас смо креирали страницу ''синдикална размишљања'' са жељом да вам, поред информација и актуелности, понудимо на читање и представимо вам ставове о темама битним за све нас. Простор на овој страни ће бити доступан свима који имају шта да кажу >>>>>

30.01.2020.

Данас је у просторијама Владе Републике Србије, одржан састанак Радне групе за ЈП „Пошта Србије“. Кључна тема је била имплементација споразума с краја прошле године >>>>>

27.01.2020.

По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је ''одржавамо у животу'' >>>>>

16.01.2020.

Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације на тржишту рада Србије, та дискриминација налази се у врху листе по броју притужби грађана >>>>>

10.01.2020.

У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

Информација са састанка у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа >>>>>

12. 12. 2019.

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблем >>>>>

10. 12. 2019.

Саопштетње Председништва Синдиката ПТТ Србије под називом - ИСТИНА >>>>>

07. 11. 2019.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама >>>>>

30.10.2019.

Очекујемо испоруку мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију од надлежне Функције >>>>>

 

20. фебруар 2020.

СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

Oдлукoм гeнeрaлнe скупштинe Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти и нeзaпoслeнoсти нa нивoу свeтскe пoпулaциje.
Дан социјалне правде, посвећен je борби против сиромаштва, незапослености и пружању једнаких шанси за све. Социјална правда се заснива на принципима поштења, једнакости, поштовања различитости и примене људских права у свим сегментима живота, укључујући и радна места. Због стања у нашем Предузећу и очигледног незадовољства радника социјалним статусом, сматрамо да је потребно подсећати, писати и подизати свест о овој теми.

Опширније >>>

__________________________

10. фебруар 2020.

ИСПЛАТА ЈАНУАРСКЕ ЗАРАДЕ У ПЕТАК

Како сазнајемо, исплата јануарске зараде ће бити у петак 14.02.2020. године, пре предстојећих празника, што ће свакако обрадовати све наше колеге. Биће то и тренутак истине када ћемо се сви коначно уверити и сазнати за колико су тачно повећане зараде запосленима у Пошти, а након обуставе рада и преговора с краја прошле године.

__________________

03. фебруар 2020.

ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРЕВОЗ!?

Колеге из Синдиката правосуђа Србије упутили су молбу Врховном касационом суду за објављивање става о правдању путних трошкова запослених, јер сматрају да је правдање трошкова превоза бесмислена обавеза, као и да мишљење Министарства финансија о правдању путних трошкова није обавезујуће и не може да буде изнад закона.

У њиховом саопштењу се наводи да је "сулудо да се у ери дигитализације прикупљају и чувају рачуни за превоз, а све како би се удовољило лажној забринутости државе због евентуалних злоупотреба у исплати путних трошкова", као и да је "присуство запосленог на послу довољно оправдање да се исти није телепортовао на место рада, већ да је имао неки трошак за долазак на посао".

"Суштина тог права и јесте да послодавац исплати средства како би запослени дошао на посао. Према нашем мишљењу, списак запослених о присуству на послу је валидан документ", наводи се у саопштењу.

Према слову закона, како се наводи, запослени има право на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, а трошкови се надокнађују у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском саобраћају.

Синдикат правосуђа Србије подсећа и да "правосуђе нема простор за чување правосудне грађе па остаје нејасно где ће се чувати рачуни за 12.000 запослених у судовима и тужилаштвима, 3.000 судија и тужилаца, као и за 4.000 хиљаде запослених у ионако претрпаним затворима".

"Дакле, под условом да свако од њих донесе по један рачун то је месечно 19.000 рачуна или годишње 228.000 папира", наводи се у саопштењу.

И наш Синдикат се оглашавао по овој теми која ће очигледно бити и даље актуелна, па ћемо наставити да је пратимо и обавештавамо вас о свему што се дешава.

______________________

29. јануар 2020.

Изјашњење Владе РС поводом ситуације у нашем Предузећу

Ресорно Министарство се коначно изјаснило о ситуацији у нашем Предузећу, а по основу захтева Конфедерације Слободних Синдиката. Изјашњење је стигло са закашњењем, али је још увек интересантно и актуелно, јер се у њему јасно истичу задаци Радне групе

Изјашњење Владе РС >>>

_________________________

27. јануар 2020.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Поштоване колеге,
Ново руководство нашег Синдиката је одлучило да баш све буде ново, па су напустили ову интернет страницу и отворили - нову. То би требало да значајно поправи информисање нашег чланства, али и свеукупан рад нашег Синдиката, да поврати чланство које нас напушта и углед кога је све мање. Искрено се надамо се да ће тако и бити. То би било у интересу свих нас.
Ипак, ова презентација и адреса су активни од 2003 године, имала је својих успона и падова, али је дуго била једино место (а да то нису друштвене мреже) где је могла да се прочита бар по нека критичка реч и истина о стању у Пошти. По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је одржавамо у животу, јер тренутно стање, када је информисаност радника у питању, није добра са тенденцијом даљег урушавања

Опширније >>>

__________________________

30. октобар 2019.

НОВ НАЧИН ТАРИФИРАЊА

Већ смо вас обавестили да се ускоро очекује испорука мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију коју смо добили од надлежне Функције.

Обавештење о новом начину тарифирања >>

___________________

16. август 2019.

Информација о закључењу Полисе за колективно осигурање запослених


Обавештени смо да је Предузеће закључило годишњу Полису о осигурању запослених и радно ангажованих лица са осигуравачем ’’Generali osiguranje Srbija’’ a.d.o. Београд, која важи до 01.07.2020. године.
Полисом је обухваћен ризик смрти услед повреде или болести за 24 сата, инвалидитет услед несрећног случаја за време рада, као једини законом прописани облик обавезног осигурања, као и претрпљени велики бол или страх без обзира да ли је наступила инвалидност за случај напада трећег лица или уједа или удара животиње, односно другог спољњег фактора, а у вези је са радом. Ризик од повреде ван рада, као и у претходном периоду, није осигуран.
У прилогу можете погледати детаљну информацију и упутство о поступању у случају настанка неког од случаја који је обухваћен Полисом

Информација и упутство >>

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel