Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     


16.01.2020.

Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације на тржишту рада Србије, та дискриминација налази се у врху листе по броју притужби грађана >>>>>

10.01.2020.

У петак, 10.01.2020. године, потписан је Анекс Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

Информација са састанка у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ >>>>>

13.12.2019.

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа >>>>>

12. 12. 2019.

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблем >>>>>

10. 12. 2019.

Саопштетње Председништва Синдиката ПТТ Србије под називом - ИСТИНА >>>>>

07. 11. 2019.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама >>>>>

30.10.2019.

Очекујемо испоруку мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију од надлежне Функције >>>>>

 


27. јануар 2020.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Поштоване колеге,
Ново руководство нашег Синдиката је одлучило да баш све буде ново, па су напустили ову интернет страницу и отворили - нову. То би требало да значајно поправи информисање нашег чланства, али и свеукупан рад нашег Синдиката, да поврати чланство које нас напушта и углед кога је све мање. Искрено се надамо се да ће тако и бити. То би било у интересу свих нас.
Ипак, ова презентација и адреса су активни од 2003 године, имала је својих успона и падова, али је дуго била једино место (а да то нису друштвене мреже) где је могла да се прочита бар по нека критичка реч и истина о стању у Пошти. По статистици посета и прегледа знамо да је ова презентација читана и изузетно посећена, да се објавама на њој верује, па смо решили да наставимо да је одржавамо у животу, јер тренутно стање, када је информисаност радника у питању, није добра са тенденцијом даљег урушавања

Опширније >>>

__________________________

13. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Данас, 13.12.2019. године, одржан је састанак у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“.
Том приликом потписан је Споразум, о којем смо вас обавестили у Билтену број 270.
Молимо запослене да испоштују наведени Споразум и превазиђу међусобна неслагања. Исти је сачињен да би побољшао лош материјални положај запослених.
Од вас очекујемо висок степен толеранције и колегијалности, у циљу очувања добрих међуљудских односа.

Билтен за штампање >>

__________________________

13. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа.
Договорено је следеће;

 • Очекивано просечно повећање зараде за све запослене на технолошким пословима (што је око 12.500 запослених) за 13,1% почев од зараде за јануар 2020. године
 • Очекивано просечно повећање зараде око 6,1% почев од зараде за јануар 2020. године за остале запослене (око 2.500,00 запослених)
 • Повећање регреса на 1.000,00 динара у нето износу од 01.01.2020. године
 • Додатно запошаљавање на неодређено време још 100 запослених на технолошким пословима до априла 2020. године и додатних 50 у РЈ РПЛЦ Београд. Мишљења смо да ових 100 ново запослених треба распоредити по организационим деловима (ГПЦ Нови Сад, ГПЦ Ниш и др.)
 • Расподелу средстава свим запосленима из дела добити ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину током марта месеца 2020. године, у складу са одредбама Колектвног уговора – линеарно.
 • Престанак обуставе рада до усаглашавања интерних аката ЈП „Пошта Србије“ ради реализације договореног.

Синдикат ПТТ Србије је био врло активан у овим преговорима, коректан и кооперативан, а у циљу изналажења најбољих решења, што је резултирало постизању овог Споразума са Владом Републике Србије. Напред наведено су били предлози нашег Синдиката, што је било прихваћено од свих учесника Радне групе.
Напомињем, да ми као репрезентативни синдикат, увек ћемо бранити интересе запослених, користећи сва Законом предвиђена средства синдикалне борбе.

Билтен за штампање >>

__________________________

12. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблема.
Најпре ћемо покушати да, у договору са пословодством, ставимо ван снаге решења о суспензијама, јер иста апсолутно не помажу у решавању проблема, а све у циљу успостављања нормалног функционисања Предузећа. У противном, а у оквирима законским могућности, свим члановима Синдиката ПТТ Србије пружићемо правну помоћ и заштиту преко адвокатске канцеларије ангажоване од стране Синдиката ПТТ Србије.
На крају, а једнако важно, предложићемо наставак социјалног дијалога у оквиру Радне групе Владе Републике Србије за Јавно предузеће „Пошта Србије“, а у циљу свеобухватног побољшања материјалног положаја запослених и услова рада у Предузећу.

Билтен за штампање >>

__________________________

10. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - И С Т И Н А

Као веома озбиљна, легитимна и одговорна организација смо директно укључени у рад Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Постојао је предлог за решење обуставе рада. Као потписници тог решења, сматрамо да је битно да вас обавестимо о истини. Достављене су разне листе о повећању зарада. Колеге испред запослених су пристали на повећање зарада у просеку 6.000,00-7.000,00 динара. Синдикат је предложио бољи предлог, који је прихваћен од свих учесника у Радној групи.
Након тога је дошло до промене захтева од стране представника Радне групе из редова запослених, који су поред договорених захтева, тражили повећање масе, иако смо све време говорили о подели исте масе. Чињеница је да имамо одговорност према својим члановима, те се тако и понашамо.
Управо смо разговарали са адвокатом који заступа чланство Синдиката ПТТ Србије, где је постављено питање да ли постоји правна заштита радника који одбију да потпишу радни налог!? Одговор је био веома јасан „НЕ ПОСТОЈИ“, зато што су запослени ступили у незакониту обуставу рада.
Обавеза нам је да вам поштено саопштимо и апелујемо да се Закон мора поштовати.

Зато предлажемо да прихватите радне обавезе и не будете директно угрожени

Билтен за штампање >>

__________________________

09. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада.
Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%.
Ово је све у оквиру 10%  увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање.
Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво.
Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије.
У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

Билтен за штампање >>

Табеле >>

__________________________

06. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На састанку Радне групе Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“, који је одржан дана, 06.12.2019. године, у 09,00 часова, присуствовали су представници Синдиката ПТТ Србије; Радоје Ђермановић, председник, Славко Новаков, потпредседник, и Бошко Жераџанин, секретар, одложено је доношење Одлуке о повећању зарада за 2020. годину. Синдикат ПТТ Србије није прихватио предлог  повећања зараде од стране пословодства Предузећа.
Заказан је наставак састанка за 16,00 часова, до када пословодство треба да достави представницима Радне групе Владе РС нови обрачун зарада са повећаним процентима, а на предлог Синдиката ПТТ Србије.

         

Билтен за шампање >>

__________________

04. децембар 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Представници Синдиката ПТТ Србије су, због новонастале ситуације у Предузећу, данас обишли београдске радне јединице и поште, да би сагледали ситуацију и чули мишљење запослених.
Влада огромно незадовољство због материјалне ситуације свих радника. Изнели смо проценат повећања са пословодством  и тиме су сви задовољни. Постоје разлике у подели тог процента и схватању потребе промене нормативних аката, које регулишу ову материју.
Покушано је да се договори заједнички став са представницима запослених у Радној групи Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“ око поделе договореног процента и да са таквим ставом изађемо и пред пословодство и пред Владу РС, са могућношћу промене коефицијента.
Синдикат ПТТ Србије није организатор протеста и обуставе рада, али има разумевање за опште незадовољство свих запослених. Договорени проценат, као и исплату зараде из добити морамо прихватити као реалност.
Молимо све чланове Синдиката ПТТ Србије за уздржаност, достојанство и поверење у Синдикат, који чини све могуће, у законским границама, за изналажење најбољег решења.
За петак, 06.12.2019. године, заказан је састанак Радне групе Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“, када ћемо имати нешто јаснију ситуацију и о чему ћемо вас обавестити.

Билтен за шампање >>

__________________

29. новембар 2019.

ИНФОРМАЦИЈА

На основу обећања од 22.11.2019. године, да ћемо вас информисати о току преговора око повећања зарада, кроз данашњи билтен то и чинимо.
Основни и кључни захтев Синдиката ПТТ Србије, повећање зарада спрам максималних финансијских могућности Предузећа, је усвојен од стране пословодства и Надзорног одбора Предузећа. На данашњој седници Надзорног одбора све што је договорено је и уграђено у Програм пословања за 2020. годину. Усвајање Програма пословања од стране Владе Републике Србије се очекује у року не дужем od 10 дана. Финансијски лимити Предузећа, су указивали да постоји простора за повећање зарада од 10% плус 5% на конто укидања Закона о умањењу плата у јавном сектору. У пакету са повећањем плата, као део договора је уграђена и исплата Зараде из добити за 2019. годину, најкасније до краја марта 2020. године. Захтевано је с наше стране да исплата Зараде из добити буде линеарна, што је и прихваћено. Договорено је да се све ово „стави“ на папир и потпише.
Имамо обећања пословодства да ће се, у другој половини 2020. године, заједнички анализирати финансијски резултати Предузећа, те ако постоје услови за то, поново повећати зараде. Најављена је могућност увођења нових услуга, око којих су преговори у току, а које би значајно допринеле пословном успеху Предузећа. Досадашња пракса била је таква да висина зарада није зависила од финансијског успеха Предузећа. Желимо ту лошу праксу изменити управо договором са пословодством о потреби сталне и континуиране анализе могућности даљег побољшања материјалног положаја запослених. Ако у будућности будемо, као Предузеће успели зарадити више, хоћемо да то и расподелимо између себе. Овим договором  идемо у том правцу.
Други наш циљ – линерно повећање зараде – дакле, у апсолутном износу свима исто, нажалост нисмо успели постићи или бар нисмо упели још у овом тренутку. Током преговора овај наш захтев је стално био на столу. Покушали смо „прогурати“ и комбиновани модел повећања зарада кроз примену различитих процената повећања зрарада за различита радна места. Пословодство је навело да постоје и законске препреке у имплементацији нашег модела повећања зарада.
Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој седнице одржаној јуче, 28.11.2019. године,  донео је одлуку да и даље захтевамо линеарно повећање зарада и да ипак покушамо усагласити споразум са пословодством и по овом питању. Председник Синдиката је на данашњој седници Надзорног одбора, изнео те ставове. Уз сво искрено и дужно поштовање према колегама које имају веће или велике квалифкације, те по том основу са правом и више плате, рачунали смо и рачунамо на њихово разумевање, да би у данашњим тешким околностима било фер да сви добијемо повећање плате у истом апсолутном износу. Рачунамо да би солидарност ове врсте међу нама утицала на „рушење“ одређених антагонизама између „технологије“ и „администрације“, против којих се ми раднички представници, свесрдно боримо. Искрено желимо,  помирити и интересе и људе.
Чистог образа и искрених намера, идемо напред…

Билтен за шампање >>

__________________

25. новембар 2019.

САОПШТЕЊЕ

Синдикат ПТТ Србије обавештава чланство и запослене, да све своје активности (на дневном нивоу), усмерава у правцу повећања зарада. У договору са В.Д. директора Мире Петровић, нећемо излазити у јавност са потенцијалним бројкама и процентима повећања зарада, јер је у току поступак усаглашавања ставова на релацији Влада Републике Србије - ЈП Пошта Србије. Синдикат ПТТ Србије је индиректан, али активан учесник у овом процесу.

Билтен за шампање >>

__________________

 

 

06. новембар 2019.

ЗАВРШЕНИ ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ ПТТ СРБИЈЕ

У Старој Пазови је одржана изборна Скупштина Синдиката ПТТ Србије и тиме је завршен и последњи циклус изборног процеса. Изабрано је ново руководство, а наш Синдикат ће у наредних пет година водити Радоје Ђермановић из Синдикалне организације ''Ваљево''.
Избори су протекли у демоктратској и толерантној атмосфери, а приликом представљања кандидата говорило се искључиво о будућем раду, активностима које нас очекују и потреби јединственог наступа.
Констатовано је да имамо пуно проблема, а активности које нас очекују су бројне. Свакако је приоритет преговорање о нивоу повећања зарада и они ће почети одмах. Од успеха тих преговора зависиће и све остало.
Синдикат ПТТ Србије је и поред до сада невиђених напада и покушаја урушавања, показао да је озбиљна организација, са озбиљним чланством, тако да са правом очекујемо напредак и бољитак за све нас.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за шампање >>

__________________

30. октобар 2019.

НОВ НАЧИН ТАРИФИРАЊА

Већ смо вас обавестили да се ускоро очекује испорука мобилних телефона за наше запослене. Како би били упознати са свим детаљима и начином тарифирања, прослеђујемо информацију коју смо добили од надлежне Функције.

Обавештење о новом начину тарифирања >>

___________________

 

11. октобар 2019.

ГРУБ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НЕПРИМЕЊИВ У ПРАКСИ

Сазнали смо за намеру Предузећа да постојеће проблеме и тешко стање у коме се налазимо због ниских зарада и мањка извршилаца, реше смањивањем броја рејона, радника на шалтерским пословима и осталим технолошким радним местима. Уколико се покаже да су наше информације тачне, то ће значити да се пословодство одлучило да у ''реформе'' крене ''одоздо'', а то нећемо дозволити. Ови кораци су последица новог Правилника о статистици и нормама, против чега смо се упорно борили и одлагали његову примену, свесни проблема који следе.
Тражићемо да се од оваквог сценарија одустане, а ако се њихова намера покаже тачна, хитно ћемо се окупити, заузети званичан став и договорити конкретне кораке.
Понављамо, једино право решење је повећање зарада и ангажовање потребног броја радника у технологији!

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

___________________

03. октобар 2019.

ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА

Разговори и договор око повећања зарада које очекујемо су у завршној фази. Управо су зараде наш главни, први и основни проблем који мора бити решен јер угрожава и сам опстанак Поште.
Синдикат ПТТ Србије је још у марту изнео предлог и став да повећање које очекујемо буде у истоветном износу за све раднике Предузећа. То је предложено на састанку са представницима Владе Републике Србије 28. марта, али је предлог због даљих дешавања ''стављен на чекање''. И даље мислимо да је то најбоље и најправедније решење. Захтевамо максимално повећање, а  конкретан износ може бити лимитиран само финансијским могућностима Предузећа.
Овај модел би омогућио да радници са најнижим примањима добију значајно увећање и био би стимулативан за сва технолошка радна места. Увећање зарада на овај начин је могуће спровести кроз увећање фиксног дела зараде, а захтев је заснован на реалним изворима финансирања (повећењу цена услуга и др).
У ово предложено повећање се не рачуна најављено враћање зарада које су умањене по основу Закона о привременом умањењу зарада.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

___________________

 


16. август 2019.

Информација о закључењу Полисе за колективно осигурање запослених


Обавештени смо да је Предузеће закључило годишњу Полису о осигурању запослених и радно ангажованих лица са осигуравачем ’’Generali osiguranje Srbija’’ a.d.o. Београд, која важи до 01.07.2020. године.
Полисом је обухваћен ризик смрти услед повреде или болести за 24 сата, инвалидитет услед несрећног случаја за време рада, као једини законом прописани облик обавезног осигурања, као и претрпљени велики бол или страх без обзира да ли је наступила инвалидност за случај напада трећег лица или уједа или удара животиње, односно другог спољњег фактора, а у вези је са радом. Ризик од повреде ван рада, као и у претходном периоду, није осигуран.
У прилогу можете погледати детаљну информацију и упутство о поступању у случају настанка неког од случаја који је обухваћен Полисом

Информација и упутство >>

___________________

 

08. април 2019

У сенци борбе за већом зарадом и другим исплатама, првог априла ступила је у Пошти, у пуној снази са применом, дуго најављивана нова статистика. За Синдикат ПТТ Србије, статистика је одавно препозната као моћна алатка у рукама послодавца. Извештаји које она изнедри могу се користити,пре свега преко утврђивања продуктивности, за планирање услуга, планирање и организацију елемената поштанске мреже, утврђивање потребног броја извршилаца, сачињавање извештаја о пословању. Све то на крају могу да буду улазни подаци за методологију трошкова путем којих ће засигурно бити донете пословне одлуке које ћесе итекако тицати запослених, њихових услова рада и самих зарада.
Комисија за технологију Синдиката ПТТ Србије, на састанку одржаног 04.04.2019. године, разматрала је:

 • Продукциони старт нове Статистике
 • Наставак експлоатације мопеда за које су запослени дали писану сагласност
 • Службени телефони и апликација ’’Postar Map’’
 • Нови послови у Пошти

Заузет је став да се помно прате резултати до којих ће се доћи применом нове Статистике. Да се реагује код уочених недостатака код појединих норми за одређене услуге и процесе.
Наставак експлоатације мопеда за које су запослени дали писану сагласност оцењен је као погрешан као и одлуке које су у току 2018. године претходиле томе. Комисија сматра да је Предузеће изиграло на овај начин уговоре по којима је експлоатациони век мопеда одавно окончан и по којима су они требали да буду већ пренети у власништво запослених који су се о њима старали.
Коришћење службених телефона у апликацији ’’Postar Map’’и даље за Комисију није прихватљиво, без обзира на ранија уверавања од стране Функције мреже да то иде само до нивоа контроле. И даље стоји бојазан да оваква апликација на овако слабим уређајима, са низ другим мрежним слабостима у комбинацији са другим апликацијама може да произведе погрешне закључке.
Губитак послова платног промета није адекватно покривен уведеним новим пословима у Пошти (осигурањем и мењачницом). На менаџменту је да обезбеди нове и профитабилне послове.
Свакако да су у овом тренутку сва наша пажња и све наше активноти усмерени ка учешћу у заједничком раду на поправљању материјалног положаја запослених, али нставићемо да пратимо и дешавања у Предузећу и да реагујемо где буде потребно јер нова технолошка решења ће значајно утицати на наше услове рада и статус запослених.

______________________

 

 

 

 

 

01. април 2019.

УДРУЖИМО ЗАХТЕВЕ И СНАГЕ ПА ДА ИЗВУЧЕМО НАЈВИШЕ ШТО СЕ МОЖЕ

У вези са договором који су представници радника постигли са министром Стефановићем како би се прекинула обустава рада у деловима Поште, принуђени смо да се огласимо и упозоримо на следеће:
Једино што је ново у договору са министром Стефановићем је линеарна исплата добити. То подржавамо и подржаћемо. Све друго смо већ имали на столу и још више, а посебно у вези са нашим основним захтевом и проблемом - повећањем зарада.
Просто је несхватљиво шта се десило са договором око те најбитније теме. Ми смо имали предлог споразума у коме је било дефинисано повећање зарада које је требало да буде договорено и реализовано у априлу, а на рачунима већ у мају. Од маја до јануара следеће године има осам месеци, што значи да смо већ у старту у минусу!
Потпуно је сада јасно да основни циљ свих ових дешавања и напада на Синдикат није било повећање зарада, већ је циљ био да се увуче политика. Све је било много јасније и када смо сазнали ко је заказао састанак код министра Стефановића. Политички обрачун није смео да се пренесе међу раднике и да утиче на захтеве. Зато и не подржавамо никога нити учествујемо у политичким дешавањима. То је слобода и право сваког појединца.
И шта сада чинити? Ко ће кога сада да вуче за уши? Треба ли да се сукобљавамо или да удружимо захтеве и снаге па да извучемо највише што се може? То питање постављамо онима који су направили овакав договор са потпредседником Владе.
Што се тиче колега који су протествовали, сматрамо да су, као и ми, овога пута  изманипулисани. Ми смо понудили сву врсту помоћи и сарадње, али изгледа да није било битно шта ће се постићи за запослене, већ ко ће то постићи. И није битно шта је суштина, већ ко ће политички и синдикално да профитира.
Понављамо да је повећање наших основних зарада био наш приоритет у преговорима, јер мислимо да је то најбитније. Питање свих питања. Питање за све нас је има ли ико право да због политике, своје странке, положаја или отимања чланства, угрози договор о повећању плата.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

 

28. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 28. марта 2019. године одржан је састанак представника Владе Србије, министра Милана Кркобабића задуженог за координацију рада јавних предузећа, шефа кабинета председника Владе Милоша Поповића, директора ЈП ''Пошта Србије'' Мире Петровић, председника Синдиката ПТТ Србије Дарка Радовановића и потпредседника Славка Топалова и председника Синдиката ''Независност'' Снежане Марковић и потпредседника Александра Титовића.
Повод за састанак је изналажење могућности за побољшање тешког материјалног положаја запослених у Пошти Србије. Представници синдиката су изнели проблеме запослених. Постигнут је договор:

 1. Да се формира радна група од представника Владе, пословодства и репрезентативних синдиката. Радна група има задатак да изнађе трајно решење за повећање зараде у Пошти Србије, а у складу са финансијским могућностима предузећа. Рок формирања радне групе је четвртак, 4. април 2019. године;
 2. Договорена је хитна исплата другог дела зараде из добити за 2017. годину. Рок исплате до 4. априла 2019. године;
 3. Такође је договорена исплата првог дела зараде из добити за 2018. годину. Рок исплате је до краја априла 2019. године;
 4. Договорено је да послодавац и репрезентативни синдикати утврде додатне потребе за радно ангажовање и повећање броја извршилаца.

Предуслов за реализацију овог договора је враћање система у редовно функционисање, што подразумева нормалано функционисање свих делова процеса рада

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

________________

 

2

04. март 2019.

За долазак на посао искључиво месечна карта!?

Најава да ће сва предузећа у Београду морати својим запосленима да уплаћују месечне Бусплус претплатне карте, уместо да им тај новац исплаћују на рачун или “на руке”, многе је забринула. Не само зато што су тај новац трошили на нешто друго, већ и зато што многи на посао долазе другим средствима превоза - аутомобилом или бициклом.
У правном мишљењу које је Министарство финансија доставило Граду Београду, а у које смо имали увид, пише да ће фирме у престоници морати да до детаља документују на који начин је утрошен новац који се исплаћује запосленима као накнада за превоз, али се не истиче да он мора стриктно да буде потрошен за куповину Бусплус карте, већ може да буде искоришћен и за куповину горива за оне који својим аутомобилима долазе на посао, или за неки други алтернативни превоз.
Због великог интересовања наших чланова, обрадили смо ову тему како би појаснили и разјаснили која су наша права и како да се одредимо по овом питању.
Закон о раду чл. 118 став 1 тачка 1 прописује да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.
Овако постављено правило због своје непрецизности и намере законодавца да послодавци ближе одреде критеријуме за накнаду трошкова уговорима о раду, колективним уговором или правилником који би регулисао ту област, проузрокује недоумице почев од времена исплате трошкова, преко питања начина остваривања права и потребе доказивања трошкова.
Законодавац заправо оставља запосленом право на избор начина односно превозног средства којим ће долазизити (и враћати се) на место рада. Једина могућност у којој послодавац може уместо запосленог да одлучи је да сам обезбеди превоз својих запослених, у ком случају запослени нема право да од послодавца потражује новац на име превоза зато што је организовањем сопственог превоза послодавац испунио своју обавезу накнаде трошкова за превоз.
У свим другим случајевима послодавац не може наметати свој начин накнаде трошкова превоза, што обухвата и унапред плаћене месечне карте-маркице, већ искључиво од запосленог зависи којим ће превозним средством путовати на место рада, јер закон послодавцу даје овлашћење једино да одлучи да ли ће обезбедити сопствени превоз, а уколико послодавац одлучи да то овлашћење не искористи, даље не може условљавати запослене приликом избора превозног средства, примера ради уплатом месечне карте за аутобус, већ је дужан да накнади трошкове превоза с тим што ти трошкови не могу бити већи од новчаног износа који је једнак цени превозне карте у јавном саобраћају на према релацији коју запослени користи за долазак на рад и одлазак са рада најкраћим путем.
Колективни уговор за ЈП “Пошта Србије” само потврђује наведено и ближе одређује критеријуме према којима запослени имају право на накнаду трошкова на име превоза, па тако чл. 49 прописује да запослени имају право избора у градовима и местима у којима постоји јавни превоз, између месечне претплатне карте у јавном саобраћају или новчаног износа у вредности месечне претплатне карте. Такође, имајући у виду да Јп “Пошта Србије” делатност обавља на територији читаве државе, чл. 50 су прописани начини накнаде трошкова запосленима који од места становања до места рада немају организовани јавни превоз за долазак на рад и одлазак са рада, као и запосленима који због распореда радног времена не могу користити организовани јавни превоз, уколико послодавац није обезбедио превоз запослених.
Дакле, према наведеном, ни једном одредбом Закона о раду или Колективног уговора, уколико није обезбедио превоз запосленима, послодавац није овлашћен да одлучује о начину накнаде трошкова за превоз, већ запослени, у оквиру ограничења у виду износа који им послодавац мора надокнадити, могу да бирају начин доласка на рад и повратка са рада према сопственим жељама. То је наше право и то право ћемо бранити.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

 

22. децембар 2018.

Примедбе и сугестије на текст предложеног Правилника о статистици и нормама

Дуго очекивани Правилник о статистици и нормама (последњи из 2006. године) је коначно пред нама. Уважавајући сва образложења око ефикасности, информатичке покривености материје преко апликације, не можемо се сагласити са чињеницом да најважнији део Правилника, а то су називи услуга, делови процеса рада и норме нису његов саставни део.
Евентуалне примедбе се остављају за накнадни поступак, што има јаку дозу неизвесности.
Без обзира на генерално неприхватање оваквог поступка, па и самог Правилника, доставили смо мишљење и неколико сугестија на понуђени текст.

Примедбе на Правилник >>

_______________________

 

 

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel